Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak."— Zapis prezentacji:

1 Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak

2 Podsumowanie z badania Gmina Konopnica

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 17 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach Przeprowadzono n= 200 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy oraz pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Gminy Konopnica. Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie: kwiecień – maj 2013 r.

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa. W mojej miejscowości nie ma miejsc, obok których boje się przejść.

16 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

17 …… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

18 ……. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. Opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia w mojej miejscowości jest zadawalająca. W mojej miejscowości w szkołach dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską w wystarczającym stopniu. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków prywatnych. W mojej miejscowości dostęp do opieki lekarskiej nocą jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do badań diagnostycznych jest zadawalający. W mojej miejscowości informacje na temat nocnej opieki lekarskiej są dobrze rozpowszechnione. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków publicznych. Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w mojej miejscowości jest na wysokim poziomie. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami przewlekle chorymi. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi.

20 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

21 …………….. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

22 ………………. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

23 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

24 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

25 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej miejscowości pojemniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. budowa kanalizacji sanitarnej, selektywna zbiórka śmieci. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowa. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub podrzucania śmieci.

26 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

27 ……. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

28 ……………….. ……………… Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

29 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują władze samorządowe po konsultacjach społecznych.

30 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

31 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. Zdobyte wykształcenie umożliwia mi zdobycie pracy w mojej okolicy. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

32 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

33 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Mam łatwy dojazd do pracy. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane. Niebezpieczne miejsca w mojej okolicy są dobrze oznaczone. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe.

34 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

35 ……….. …………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

36 ……………. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

37 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.).

38 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

39 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. W mojej miejscowości funkcjonują lokalne kluby sportowe. Wiem gdzie znaleźć informacje o godzinach oraz opłatach za korzystanie z obiektów sportowych w mojej okolicy. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Samorząd organizuje konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Publiczne obiekty sportowe są w dobrym stanie (właściwie utrzymywane). Samorząd wywiązuje się z obowiązku promocji sportu i turystyki w mojej okolicy. Samorząd dba o bezpieczeństwo turystów. Obiekty turystyczne w mojej okolicy są w dobrym stanie (są właściwie utrzymywane). Obiekty sportowe i turystyczne w mojej okolicy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kąpieliska wodne są właściwie oznaczone i zabezpieczone. W mojej okolicy są ścieżki rowerowe.

40 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

41 ……………. …………….. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

42 …………… ………….. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

43 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (GOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.).

44 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

45 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Co roku wyjeżdżam na wakacje.

46 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

47 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

48 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

49 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

52 Staż pracy w administracji w latach Zajmowane stanowisko Charakterystyka próby

53 Zakres wykonywanych obowiązków Charakterystyka próby

54 PłećWiek Charakterystyka próby

55 WykształcenieMiejsce pracy Wszyscy respondenci pracowali w Urzędzie Gminy Konopnicy Charakterystyka próby

56 1. Obszar oceny- WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny- PRACA 3. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny - ZDROWIE 5. Obszar oceny - KULTURA 6. Obszar oceny - ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny - DEMOKRACJA 8. Obszar oceny - EDUKACJA 9. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny - DOBROBYT 14. Obszar oceny - MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny - JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

57 W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK Samorząd dba o rozwój infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i komunikacyjnej. Samorząd stara się pozyskać inwestorów (promocja i informacja gospodarcza). Samorząd realizuje przedsięwzięcia i inwestycje prorozwojowe (np. targi). Samorząd stwarza dogodne warunki dla inwestorów (tereny pod inwestycje, zwolnienia podatkowe, parki technologiczne i przemysłowe). Urząd wspiera przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój firmy.

58 …………………. ……………….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

59 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA Realizowane są projekty ze środków unijnych mające wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. W sposób efektywny wydawane są środki na zwalczanie bezrobocia (aktywne formy zwalczania bezrobocia). Urząd realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób poszukujących pracy (np. targi pracy). Samorząd dokonuje rozeznania rynku w celu dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku. Samorząd współpracuje z uczelniami i przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy.

60 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

61 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Straż pożarna wyposażona jest w odpowiednie środki do walki z żywiołem i ratownictwa. Miejscowość, w której mieszkamy można polecić turystom, inwestorom, osobom odwiedzającym jako bezpieczną. Samorząd organizuje szkolenia i akcje informacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa. Urząd posiada wiedzę o najbardziej niebezpiecznych miejscach komunikacyjnych oraz związanych z przestępczością pospolitą. Prowadzone są analizy stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Samorząd dobrze wykonuje swoje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Współpraca samorządu z policją w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców jest zadawalająca. Bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły jest zapewnione w wystarczającym stopniu. Samorząd uczestniczy w tworzeniu i realizacji, wspólnie z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie monitoringu w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby ograniczenie prędkości na terenie całej miejscowości do 50 km/h. Moim zdaniem prawo jest skutecznie egzekwowane w stosunku do osób je naruszających. Ilość patroli ponadnormatywnych jest wystarczająca. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie większej ilości radarów. W miejscowości jest powołana straż gminna/miejska.

62 ………….. …………. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

63 ………….. …………….. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

64 ……………… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

65 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE Samorząd posiada i realizuje programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Samorząd posiada i realizuje programy przeciwdziałania narkomanii. Samorząd wdraża projekty badań profilaktycznych dla mieszkańców. W okolicy jest wystarczająca ilość żłobków. Samorząd skutecznie i właściwie sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami ochrony zdrowia. Samorząd prowadzi wystarczającą ilość działań w zakresie promocji zdrowia. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia. W okolicy jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. Samorząd przyznaje i dzieli racjonalne dotacje dla placówek służby zdrowia. W jednostkach oświatowych zapewniona jest opieka medyczna. Samorząd posiada lokalne programy zdrowotne adekwatne do potrzeb mieszkańców. Samorząd przeprowadza zdrowotne akcje społeczne – np. szczepienia. Urząd z wykorzystaniem narzędzi informatycznych monitoruje stan funkcjonowania placówek służby zdrowia. Samorząd posiada wiedzę na temat czasu oczekiwania na porady specjalistyczne. Samorząd posiada wiedzę na temat stanu zdrowia mieszkańców.

66 ……………… …………….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

67 ……………. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

68 ……….. ………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

69 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Realizowane są projekty upowszechniające i promujące wartości kulturowe społeczności lokalnej w tym również ludowe. Samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań z zakresu kultury. Domy kultury mają różnorodny repertuar, który jest uaktualniany i adresowany do wszystkich mieszkańców. Urząd posiada informacje o preferencjach mieszkańców w zakresie potrzeb kulturalnych. Środki finansowe są wystarczające na realizację zadań z zakresu kultury.

70 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

71 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO Samorząd organizuje akcje społeczne jak np. zbiórka elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Samorząd pozyskuje środki finansowe z UE oraz z innych źródeł na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii Samorząd wdraża segregację odpadów. Samorząd realizuje politykę rowerową. Samorząd w strategiach, koncepcjach i planach rozwoju zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Samorząd należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków dbania o czystość na placach, drogach, chodnikach, itp. Samorząd sporządza programy ochrony środowiska. Samorząd sporządza plany gospodarki odpadami. Samorząd przeciwdziała powstawianiu dzikich wysypisk śmieci. Samorząd pozyskuje środki finansowe z Unii oraz z innych źródeł na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza. Samorząd organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Samorząd nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samorząd prowadzi działania informacyjno edukacyjne w zakresie ochrony środowiska m.in. gospodarka odpadami Samorząd dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. W urzędzie istnieje system informatyczny wspomagający zarządzanie procesowe z zakresu ochrony środowiska, aby najlepiej spełniał on potrzeby i oczekiwania Klienta oraz urzędu.

72 ………………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

73 ………………… …………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

74 ………………… ………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

75 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Przed realizacją kluczowych zadań prowadzone są konsultacje społeczne i dialog obywatelski. Organizacje pozarządowe, społeczne, obywatele biorą udział w definiowaniu zadań realizowanych przez samorząd. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, obywatelami przynosi realne i wymierne korzyści dla samorządu. Przedstawiciele organizacji społecznych powoływani są do składów komisji, zespołów, doradczych, opiniotwórczych. Samorząd przeprowadza badania opinii publicznej.

76 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

77 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Samorząd wie jakie jest zapotrzebowanie społeczne w zakresie edukacji. Sieć placówek oświatowych jest dostosowana do potrzeb społecznych. Wszystkie dzieci mają dostęp do opieki przedszkolnej. Samorząd troszczy się o poziom nauczania dbając o kwalifikacje kadry (nabór, doskonalenie, motywacja) i, w ramach swoich kompetencji, programy kształcenia i wychowania. Samorząd zapewnia środki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

78 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

79 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA Samorząd pozyskuje środki finansowe na modernizację dróg (UE, inne fundusze zewnętrzne). Samorząd stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom. Samorząd dba o utrzyma nie dróg w okresie zimowym. Samorząd przeznacza środki na oświetlenie dróg gminnych. Urząd monitoruje informacje o stanie dróg. Samorząd dba o czystość przystanków transportu publicznego. Samorząd wspiera policję i szkoły w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ruchu drogowego. W mojej miejscowości nie ma problemu z łącznością telefonii komórkowej. Samorząd umożliwia działanie różnych operatorów sieci telefonicznej. Istnieje sieć ścieżek rowerowych umożliwiająca swobodne przemieszczanie się. Samorząd prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Samorząd konsultuje z mieszkańcami inwestycje z zakresu drogownictwa. Urząd zna średnie dobowe natężenie ruchu w roku na obszarze swojego działania. Samorząd zachęca przewoźników do organizowania transportu publicznego w gminie. Samorząd posiada symulacyjny model ruchu drogowego.

80 ………………. …………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

81 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

82 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

83 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Urząd wydając zezwolenia na niektóre usługi przestrzega przepisów prawa. Samorząd posiada plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zapotrzebowanie na usługi i handel. Urząd monitoruje zadowolenie mieszkańców ze świadczonych usług komunalnych. Samorząd przeciwdziała stosowaniu technik monopolizujących rynek. Sprawozdania rzecznika praw konsumenta mają wpływ na podejmowane działania przez samorząd.

84 ………………. ……………… Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

85 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Szkoły udostępniają młodzieży i mieszkańcom obiekty sportowe po zajęciach lekcyjnych. Samorząd utrzymuje obiekty sportowe i turystyczne w dobrym stanie. Samorząd organizuje zawody sportowe zarówno z udziałem drużyn portowców jak i masowe zawody dla mieszkańców. Samorząd prowadzi ewidencję działalności gospodarczej i rejestrację osób, które chcą prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych. Samorząd wywiązuje się z obowiązku promocji sportu i turystyki. Samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i turystyki. Samorząd wywiązuje się ze swoich obowiązków utrzymania szlaków turystycznych oraz bazy turystycznej. Samorząd dba o bezpieczeństwo turystów. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę turystyczną. Samorząd prowadzi ewidencję bazy noclegowej. Samorząd dba o dostosowanie publicznych obiektów sportowych i turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Samorząd posiada i właściwie zarządza infrastrukturą obiektu Orlik. Samorząd udostępnia informacje o godzinach oraz opłatach za korzystanie z obiektów sportowych. Samorząd wywiązuje się z obowiązku właściwego oznaczania i zabezpieczania kąpielisk wodnych.

86 ………………….. …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

87 ………………. ……………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

88 ………… …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

89 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Samorząd opracowuje i wdraża programy mające na celu wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samorząd przekazuje realizację zadań związanych z pomocą społeczną organizacjom pozarządowym. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Samorząd realizuje strategię związaną z potrzebami wywołanymi zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Samorząd realizuje programy na rzecz osób poszukujących pracy (np. kluby pracy).

90 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

91 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Działania samorządu umożliwiają poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Systematycznie wzrastają dochody na jednego mieszkańca w gminie. Samorząd wspiera inwestorów zatrudniających mieszkańców gminy. Samorząd dostosowuje infrastrukturę techniczną do zmian zamożności mieszkańców. Samorząd monitoruje sytuacje materialną mieszkańców.

92 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

93 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. Samorząd opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y).

94 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

95 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Urząd wyznacza cele w oparciu o analizy strategiczne. Urząd mierzy jakość podejmowanych działań i poziom osiąganych rezultatów. Urząd opracowuje plany realizacji celów. Urząd korzysta z audytów zewnętrznych w celu poprawy efektywności zarządzania. Urząd porównuje własne działania z opisami najlepszych praktyk stosowanych przez wyróżniające się polskie i zagraniczne jednostki administracji.

96 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

97 Część III PODSUMOWANIE

98 Analiza wyników jakość życia

99 Analiza wyników jakość zarządzania

100 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google