Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego Rok szkolny 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego Rok szkolny 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego
Rok szkolny 2014/2015

2 Układy odniesienia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Organy prowadzące szkoły i placówki Instytucje wspomagające (Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Biblioteki Pedagogiczne) Dyrektorzy szkół i placówek Nauczyciele

3 Sprawdzian po szkole podstawowej

4 Zespół ds. Poprawy Jakości Kształcenia:
Działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w kontekście niskiego wyniku Sprawdzianu w roku szkolnym 2013/2014 Zespół ds. Poprawy Jakości Kształcenia: współpraca z instytucjami wspomagającymi w ramach wsparcia dla szkół o niskich wynikach (bezpośrednia pomoc dla 94 szkół podstawowych) Diagnoza obszarów pracy szkół i placówek wymagających poprawy i wsparcia Określanie celów i kierunków doskonalenia jakości kształcenia i wychowania w wybranych obszarach Inspirowanie i współpraca z instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki województwa kujawsko-pomorskiego w procesie poprawy efektów kształcenia Gromadzenie i analiza efektów podejmowanych działań

5 Dobra lekcja - analiza procesu edukacyjnego na podstawie obserwacji lekcji i odpowiedzi uczniów w ankietach ,,Mój dzień”, ,,Moja szkoła” Dobre praktyki – Wymagania ewaluacyjne spełniane na poziomie A Rekomendacje wypracowane przez rady pedagogiczne – obszary wymagające wsparcia Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Polecenie opracowania programu poprawy efektywności kształcenia Opracowanie listy szkół podstawowych o niskim wyniku Sprawdzianu 2014 (stanin 1-2), monitorowanie działań w celu poprawy efektów kształcenia oraz organizacja i koordynowanie działań ze strony instytucji wspomagających 41 szkół podstawowych otrzymało polecenie z art. 34 ust. 2 53 szkoły podstawowe o niskich wynikach (stanin 1-2) – monitorowanie działań i efektów w ciągu roku szkolnego

6 Wyniki Sprawdzianu poprawiła zdecydowana większość szkół podstawowych objętych w województwie kujawsko-pomorskim wspomaganiem. W roku szkolnym 2015/2016 programem wsparcia będą objęte wszystkie szkoły podstawowe, które uzyskały wynik sprawdzianu 2015 na poziomie 1-2 stanina.

7 Efekty wspomagania Zestawienie
94 szkoły podstawowe objęte wspomaganiem Wyniki szkół 72 szkoły – wynik lepszy niż w roku 2014 11 szkół - wynik bez zmian 11 szkół - wynik niższy

8 Sprawdzian Wynik średni województwa na tle innych województw Wynik ogółem – j.polski i matematyka

9 Język polski

10 Matematyka

11 Język angielski

12 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół (różnica w %) Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian Wynik ogółem (język polski i matematyka) -2 -3 -5

13 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół
Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian Język polski -2 -3 -4

14 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół
Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian Matematyka -1 -2 -6 -3

15 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół
Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian j.angielski -2 -3 -4

16 Sprawdzian 2015 Najlepiej opanowane umiejętności
Relatywnie najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze szkół wiejskich Uwzględniając lokalizację najniższe wyniki osiągnęli uczniowie miastach powyżej 100 tys. mieszkańców Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającym i wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych) Z matematyki wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego i niemieckiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu

17 Umiejętności, które uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej opanowali słabiej
Trudność sprawiło uczniom zadanie z języka polskiego z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadka wyrazu użytego w wypowiedzi. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz dzielenia ułamków dziesiętnych. W językach angielskim i niemieckim najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się oparte na tekście zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych.

18 Egzamin gimnazjalny 2015

19 Język polski 2015

20 Historia i WOS 2015

21 Matematyka 2015

22 Przyroda 2015

23 Język angielski 2015

24 Umiejętności uczniów woj
Umiejętności uczniów woj. kujawsko-pomorskiego opanowane w stopniu wysokim: j.polski: umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury historia: umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł matematyka: umiejętność odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku biologia: umiejętność interpretacji i wyjaśniania zależności między organizmami j. obce rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych rozumienie tekstów pisanych;

25 Umiejętności uczniów woj
Umiejętności uczniów woj. kujawsko-pomorskiego opanowane w stopniu niskim: j.polski: funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej historia: zadania dotyczące chronologii historycznej matematyka: ocena prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji chemia: rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. języki obce: poprawne stosowanie środków językowych umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej

26 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół

27 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian język polski -1 -2 -4

28 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian historia i wos -1 -3 -2

29 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian matematyka -1 -3

30 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian przedmioty przyrodnicze -1 -3

31 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian język angielski -4 -1 -2 -6

32 Podsumowanie Wynik egzaminu porównywalny z rokiem 2014
Największa poprawa z matematyki – z 14 miejsca na 9 w kontekście innych województw, w pozostałych częściach egzaminu wyniki na zbliżonym poziomie. Lepiej wypadła część matematyczno-przyrodnicza Mniejsza różnica między wynikiem średnim naszego województwa a średnią krajową (jedynie z języka angielskiego różnica powiększyła się) W zależności od lokalizacji szkoły relatywnie lepsze wyniki w szkołach wiejskich i miastach do 20 tys. Wyniki zdecydowanie niższe od średniej krajowej we wszystkich kategoriach egzaminu gimnazjalnego dla miast powyżej 100 tys. Mieszkańców 21 gimnazjów objętych wspomaganiem Wyniki 14 gimnazjów – wynik lepszy 7 gimnazjów – wynik bez zmian

33 Matura 2015 Technika Stara matura

34 Zdawalność matury (%)

35 j.polski zdawalność

36 j.polski wynik średni

37 Matematyka zdawalność

38 Matematyka wynik średni

39 j.angielski zdawalność

40 j.angielski średni wynik

41 Wyniki egzaminu maturalnego województwa kujawsko-pomorskiego i kraju – stara matura (technika)
Kategoria woj. kujawsko-pomorskie kraj zdawalność 67 64 Język polski - zdawalność 98 Język polski – wynik średni 55 54 Matematyka - zdawalność 71 70 Matematyka – wynik średni 44 43 Język angielski - zdawalność 91 90 Język angielski – wynik średni 62 63

42 Matura nowa formuła

43 Zdawalność (%)

44 j.polski zdawalność

45 j.polski wynik średni

46 Matematyka zdawalność

47 Matematyka wynik średni

48 j.angielski zdawalność

49 j.angielski wynik średni

50 Wyniki egzaminu maturalnego województwa kujawsko-pomorskiego i kraju – nowa matura (licea ogólnokształcące) Kategoria woj. kujawsko-pomorskie kraj zdawalność 78 80 Język polski - zdawalność 98 Język polski – wynik średni 65 66 Matematyka - zdawalność 79 82 Matematyka – wynik średni 52 55 Język angielski - zdawalność 96 97 Język angielski – wynik średni 75 77

51 Podsumowanie W kontekście wyników innych województw lepiej maturę napisali uczniowie techników, słabiej wypadła nowa matura pisana przez uczniów liceów ogólnokształcących. Uczniowie lepiej napisali egzamin z języka polskiego.

52 Wnioski z analizy ORGANIZACJI PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

53 Źródło informacji moduł statystyczny na www.seo2.npseo.pl;
dane zebrane w ramach przeprowadzonych od r. do r. ewaluacji zewnętrznych arkusze obserwacji lekcji; ankiety dla uczniów „Moja szkoła” i „Mój dzień”; wywiad z nauczycielami po obserwacji lekcji

54 CELE przygotowanie danych umożliwiających porównanie wyników uzyskanych w województwie z wynikami powiatów i gmin; określenie mocnych i słabych stron w organizacji procesów edukacyjnych; informacja nt. potrzeb w zakresie doskonalenia procesów edukacyjnych w szkołach i kierunków rozwoju;

55 Nauczyciele potrafią zainteresować mnie tematem lekcji
Źródło: ankieta dla uczniów „Moja szkoła”

56 Dostałam/em dzisiaj od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć.
Źródło: ankieta dla uczniów „Mój dzień”

57 Jak często na lekcji masz możliwość korzystania z tego, czego nauczyłaś/eś się na innych przedmiotach lub poza szkołą Źródło: ankieta dla uczniów „Moja szkoła”

58 REKOMENDACJE Rozwijać systemowe wspomaganie szkół, które osiągają niskie wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, wykorzystując w tym celu działalność placówek doskonalenia nauczycieli W szczególności wspierać szkoły w zakresie nabywania umiejętności jakościowych analiz wyników egzaminów/sprawdzianów zewnętrznych i osiągnięć uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności; formułowania wniosków z prowadzonych analiz, planowania działań adekwatnych do zdiagnozowanych problemów wdrażania zmian w realizacji procesu dydaktycznego.

59 Inspirować szkoły do rozwijania pracy zespołowej nauczycieli w procesie dydaktycznym, szczególnie w zakresie dokonywania analizy skuteczności prowadzonych działań oraz współpracy nauczycieli w dokonywaniu ewaluacji własnej pracy i sposobu formułowania wypływających z niej wniosków. Dokonać oceny warunków dla rozwijania aktywności edukacyjnej ucznia, poszukiwania rozwiązań, kreatywności oraz możliwości współpracy – w tym umożliwiania wpływania na organizację procesów edukacyjnych.

60 Opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz informacji zamieszczonych na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych: OKE Gdańsk: OKE Jaworzno: OKE Kraków: OKE Łomża: OKE Łódź: OKE Poznań: OKE Warszawa: OKE Wrocław:


Pobierz ppt "Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego Rok szkolny 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google