Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2013

2 Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 4 kwietnia 2013 roku po raz dwunasty przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych Celem sprawdzianu było przede wszystkim zbadanie, w jakim stopniu uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu zbadano umiejętności: · czytania, · pisania, · rozumowania, · korzystania z informacji, · wykorzystywania wiedzy w praktyce.

3 Procentowy rozkład wyników w naszej szkole
najniższy wynik - od 0 do 9 punktów - uzyskały 2 osoby – 5,3% bardzo niski - od 10 do 12 punktów - uzyskały 3 osoby – 7,9% wynik niski - od 13 do 16 punktów - uzyskała 1 osoba – 2,6% niżej średni od 17 do 20 punktów - uzyskały 3 osoby – 7,9% średni od 21 - do 25 punktów - uzyskało 6 osób – 15,8% wyżej średni - od 26 do 29 punktów - uzyskały 4 osoby – 10,5% wysoki – od 30 do 32 punktów – uzyskało 8 osób – 21% bardzo wysoki – od 33 do 35 punktów - uzyskało 6 osób – 15,8% najwyższy -od 36 do 40 punktów – uzyskało 5 osób – 13,2% Uzyskane punkty dały średni wynik szkoły – 26,4

4 Jak interpretować uzyskane punkty?
Jeżeli ze sprawdzianu uzyskałeś: to osiągnąłeś: oznacza to że: do 16 punktów (staniny od 1 do 3) obszar wyników niskich jesteś zagrożony niskimi osiągnięciami w gimnazjum, wymagasz zatem dodatkowej pomocy (pracy) od 17 do 29 punktów (staniny od 4 do 6) obszar wyników średnich osiągnąłeś średnie wyniki, które mogą pomóc Ci uczyć się gimnazjum, ale powinieneś doskonalić to co już umiesz, popracować nad tym czego jeszcze nie opanowałeś zbyt dobrze od 30 punktów (staniny od 7 do 9) obszar wyników wysokich dysponujesz znacznym potencjałem, który w gimnazjum koniecznie należy wykorzystać

5 Wyniki szkoły na tle wyników wojewódzkich

6 Porównanie wyników opanowania podstawowych umiejętności przez klasy VI naszej szkoły w latach

7 Stopień opanowania podstawowych umiejętności w latach 2009- 2013
I - czytanie II - pisanie III - rozumowanie IV - korzystanie z informacji V - wykorzystanie wiedzy w praktyce rok 2009 MOCNA STRONA PROBLEM ŚREDNIO OPANOWANY rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013

8 Wnioski końcowe Wynik sprawdzianu wskazuje, że uczniowie w zadawalającym stopniu opanowali podstawowe umiejętności. We wszystkich umiejętnościach uczniowie osiągnęli wyższą średnią, niż w województwie i w kraju. W tym roku uzyskaliśmy najwyższą średnią ze sprawdzianu ze wszystkich szkół w Mysłowicach. Podjęte przez nauczycieli działania naprawcze po ubiegłorocznym sprawdzianie, okazały się skuteczne, co pozwoliło osiągnąć taki sukces.


Pobierz ppt "Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google