Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

2 SPRAWDZIAN

3 Liczba uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w 2009 r. Nr szkołyLiczba uczniów SP nr 165 SP nr 246 SP nr 3102 SP nr 6151 SP nr 983 SP nr 1183 SP nr 1211 SP nr 1346

4 Liczba uczniów, którym dostosowano warunki sprawdzianu 8,3 % populacji uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu Nr szkoły Liczba uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową niesłyszącysłabowidzącyniewidomiZ dysleksją SP nr SP nr SP nr SP nr SP nr SP nr SP nr SP nr RAZEM:3---46

5 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu? CZYTANIE PISANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

6 CZYTANIE Wskaźnik wojewódzki SPRAWDZIAN – 2009 r.

7 PISANIE SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki

8 SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki ROZUMOWANIE

9 SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki KORZYSTANIE Z INFORMACJI

10 SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

11 Procent punktów otrzymanych przez uczniów na sprawdzianie 2009 r.

12 Stanin Szkoła Podstawowa nr r r r. Szkoła Podstawowa nr r r r. Szkoła Podstawowa nr r r r. Szkoła Podstawowa nr r r r. Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach

13 Stanin Szkoła Podstawowa nr r r r. Szkoła Podstawowa nr r r r. Szkoła Podstawowa nr r r r. Szkoła Podstawowa nr r r r. Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach

14 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. uczniów szkół Gminy Miejskiej Mielec

15 Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. Lp.GimnazjumLiczba uczniów 1Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr 4159 Ogółem:719

16 Liczba uczniów, którym dostosowano warunki egzaminu gimnazjalnego Uczniowie Lekką niepełno- sprawnością umysłowa Niedowidzący NiesłyszącySłabo- słyszący Z dysleksją Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Razem , 8 % populacji uczniów, którzy przystąpili do egzaminu

17 Jakie umiejętności uczniów sprawdzał egzamin? Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Umiejętne stosowanie terminów i procedur Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności

18 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2009 r. z części humanistycznej.

19 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2009 r. z części matematyczno - przyrodniczej

20 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin? Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Redagowanie językowe

21 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2009 r. z języka angielskiego

22 Edukacyjna wartość dodana (EWD) Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat

23 EWD Gimnazjum nr 1 – część humanistyczna

24 EWD Gimnazjum nr 1 – część matematyczno - przyrodnicza

25 EWD Gimnazjum nr 2 – część humanistyczna

26 EWD Gimnazjum nr 2 – część matematyczno - przyrodnicza

27 EWD Gimnazjum nr 3 – cz. humanistyczna

28 EWD Gimnazjum nr 3 – cz. matematyczno-przyrodnicza

29 EWD Gimnazjum nr 4 – cz. humanistyczna

30 EWD Gimnazjum nr 4 – cz. Matematyczno-przyrodnicza

31 Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

32

33

34

35

36 EGZAMIN MATURALNY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MAJ 2009

37 WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

38 WYBÓR JĘZYKÓW OBCYCH

39 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU I ZDALI EGZAMIN

40 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU W V LO W PORÓWNANIU ZE ŚREDNIMI WYNIKAMI SZKÓŁ (LO) W WOJEWÓDZTWIE- PP

41 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW W V LO W PORÓWNANIU ZE ŚREDNIMI WYNIKAMI SZKÓŁ (LO) W WOJEWÓDZTWIE - PR

42 OPRACOWAŁ: WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELCU W OPARCIU O MATERIAŁY: * OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE, * PODKARPACKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE.

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google