Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASZEWIE EWALUACJA ZEWNĘTRZNA. NASZE SUKCESY W listopadzie i grudniu 2010 roku Zespół Szkół w Ostaszewie poddany został ewaluacji zewnętrznej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASZEWIE EWALUACJA ZEWNĘTRZNA. NASZE SUKCESY W listopadzie i grudniu 2010 roku Zespół Szkół w Ostaszewie poddany został ewaluacji zewnętrznej,"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASZEWIE EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

2 NASZE SUKCESY W listopadzie i grudniu 2010 roku Zespół Szkół w Ostaszewie poddany został ewaluacji zewnętrznej, czyli sprawdzeniu, w jakim stopniu osiągamy poziom wymagań, określonych przez państwo. Ewaluację zewnętrzną przeprowadził zespół wizytatorów Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324) 2 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

3 Zebrano informacje i ustalono poziom spełniania wymagań określonych na 4 obszarach: OBSZAR : EFEKTY działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. WYMAGANIA: 1. Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności; 3. Uczniowie są aktywni; 4. Respektowane są normy społeczne. 3 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

4 Zebrano informacje i ustalono poziom spełniania wymagań określonych na 4 obszarach: OBSZAR: PROCESY zachodzące w szkole. WYMAGANIA: 1. Szkoła ma koncepcję pracy; 2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej; 3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany; 4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli; 5. Kształtuje się postawy uczniów; 6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. 4 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

5 Zebrano informacje i ustalono poziom spełniania wymagań określonych na 4 obszarach: OBSZAR : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU współpraca z rodzicami. WYMAGANIA: 1.Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju; 2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów; 3. Wykorzystywana jest wartość edukacji; 4. Rodzice są partnerami szkoły. 5 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

6 Zebrano informacje i ustalono poziom spełniania wymagań określonych na 4 obszarach: OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIA: 1. Funkcjonuje współpraca w zespołach; 2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny; 3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. 6 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

7 SZKOŁA może spełniać wymagania na pięciu poziomach. Poziom E – oznaczający NISKI stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający PODSTAWOWY stopień wypełniania wymagania. Poziom C – oznaczający ŚREDNI stopień wypełniania wymagania. Poziom B - oznaczający WYSOKI stopień wypełniania wymagania. Poziom A - oznaczający BARDZO WYSOKI stopień wypełniania wymagania. 7 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

8 JAK WYPEŁNIAMY WYMAGANIA W NASZEJ SZKOLE: WYMAGANIE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA OBSZAR: EFEKTY 1.Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego B 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności C 3. Uczniowie są aktywni B 4. Respektowane są normy społeczne. B 8 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

9 JAK WYPEŁNIAMY WYMAGANIA W NASZEJ SZKOLE: WYMAGANIEPOZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA OBSZAR: PROCESY 1. Szkoła ma koncepcję pracy B 2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej B 3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany C 4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B 5. Kształtuje się postawy uczniów B 6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych C 9 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

10 JAK WYPEŁNIAMY WYMAGANIA W NASZEJ SZKOLE: WYMAGANIE OBSZAR: WSPÓŁPRACA ze środowiskiem POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA 1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju B 2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów C 3. Promowana jest wartość edukacji B 4. Rodzice są partnerami szkoły C 10 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

11 JAK WYPEŁNIAMY WYMAGANIA W NASZEJ SZKOLE: WYMAGANIEPOZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA OBSZAR: ZARZĄDZANIE 1. Funkcjonuje współpraca w zespołach B 2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny C 3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B 11 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie

12 PODSUMOWANIE: Łącznie wyznaczono 17 wymagań Poziom B – WYSOKI – spełniamy w 11 wymaganiach Poziom C – ŚREDNI – spełniamy w 6 wymaganiach 12 opracowanie: nauczyciele Zespołu Szkół w Ostaszewie


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASZEWIE EWALUACJA ZEWNĘTRZNA. NASZE SUKCESY W listopadzie i grudniu 2010 roku Zespół Szkół w Ostaszewie poddany został ewaluacji zewnętrznej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google