Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów

2 SPRAWDZIAN - 2013

3 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2013r. LpSzkoła Liczba uczniów 1Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 19 2Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 33 3Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 19 4Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 17 Ogółem:88 Do tegorocznego sprawdzianu przystąpiło o 5 uczniów więcej w porównaniu do roku 2012.

4 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu? CZYTANIE PISANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

5 Procent punktów otrzymanych przez uczniów na sprawdzianie 2013 w porównaniu do 2012

6 Skala staninowa 9-stopniowa Pozwala na badanie jednej szkoły w układzie wieloletnim. Średnie wynik szkół gminy Masłów na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju: Stanin 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

7 Stanin123456789 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2008 - 2013

8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. uczniów szkół gminy Masłów

9 Liczba uczniów przystępująca do egzaminu gimnazjalnego w 2013r. Lp. GimnazjumLiczba uczniów 1Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie55 2Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych44 Ogółem:99 Do tegorocznego egzaminu przystąpiło o 10 uczniów więcej w porównaniu do roku 2012.

10 Jakie umiejętności uczniów sprawdzał egzamin? Trzeciego dnia Język obcy nowożytny Język polski Pierwszego dnia Część Humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie Przedmioty przyrodnicze Drugiego dnia Część Matematyczno- Przyrodnicza Matematyka Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

11 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013 w części humanistycznej – Historia i WOS

12 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z części humanistycznej – język polski

13 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z części matematyczno-przyrodniczej – Matematyka

14 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z części matematyczno-przyrodniczej – Przedmioty przyrodnicze

15 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin? Odbiór testu słuchanego Odbiór testu czytanego Redagowanie językowe

16 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z języka angielskiego – część podstawowa

17 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z języka angielskiego – część rozszerzona

18 Skala staninowa 9-stopniowa Pozwala na badanie jednej szkoły w układzie wieloletnim. Średnie wynik szkół gminy Masłów na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju: Stanin 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

19 Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2009 – 2013 Część Humanistyczna Część Humanistyczna Stanin 123456789 Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie 2009 2010 2011 2012 2013 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 2009 2010 2011 2012 2013 Historia i WOSJęzyk polski

20 Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2009 – 2013 Część Matem-Przyrodnicza Część Matematyczno-Przyr. Stanin 123456789 Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie 2009 2010 2011 2012 2013 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 2009 2010 2011 2012 2013 MatematykaPPrzyrodnicze

21 Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2009 – 2013 Część Język Obcy Nowożytny – Język Angielski PP (część podstawowa) Język Angielski Stanin 123456789 Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie 2009 2010 2011 2012 2013 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 2009 2010 2011 2012 2013

22 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA EWD wskaźniki trzyletnie ustalone przez Instytut Badań Edukacyjnych Instrument statystyczny umożliwiający na podstawie zasobów uczniów na wejściu i na wyjściu ocenić efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia

23 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

24 EWD gimnazjalne GH – część humanistyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

25 EWD GH w dwóch okresach Kolor niebieski oznacza okres 2011-2013, kolor różowy – 2010-2012. Elipsa przesunęła się na dodatnią część osi ewd przy zachowaniu tego samego poziomu wyników egzaminu. Oznacza to że poprawiła się efektywność pracy szkoły w porównaniu do poprzedniego okresu.

26 EWD GMP – część matematyczno-przyrodnicza Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

27 EWD GMP w dwóch okresach Kolor zielony to okres 2011-2013 zaś kolor niebieski to 2010-2012. Oznacza, że efektywność wzrosła oraz wyniki nieznacznie poprawiły się.

28 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych

29 EWD gimnazjalne GH – wskaźniki trzyletnie Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych Uczniowie tej szkoły osiągają niskie wyniki egzaminów ale szkoła ma dodatnie ewd oznacza to że szkoła wspiera swoich uczniów – jej praca jest efektywna

30 EWD GH w dwóch okresach Kolor niebieski 2011-2013 i kolor różowy 2010-2012. Wzrost efektywności pracy szkoły.

31 EWD gimnazjalne GMP – część matemat.-przyrodnicza Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych

32 EWD GMP w dwóch okresach Kolor zielony to okres 2011-2013 zaś kolor niebieski to 2010-2012. Oznacza, że efektywność wzrosła.

33 EWD w całym powiecie kieleckim

34

35

36 Średni wynik punktowy gminy Masłów w skali powiatu kieleckiego Sprawdzian kl. VI szkoły podstawowej

37

38 Średni wynik punktowy gminy Masłów w skali powiatu kieleckiego Egzamin gimnazjalny

39

40 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r. uczniów szkó ł w gminie Mas ł ów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google