Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warlubie, 14.06.2012 r.. Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warlubie, 14.06.2012 r.. Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów."— Zapis prezentacji:

1 Warlubie, 14.06.2012 r.

2 Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników surowych, skali staninowej i edukacyjnej wartości dodanej EWD

3

4 Wynik średni gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych województw 2011 r.

5 Część humanistyczna

6 Część matematyczno-przyrodnicza

7 Egzamin gimnazjalny język angielski

8 Egzamin gimnazjalny język niemiecki

9 Wyniki średnie szkół województwa kujawsko-pomorskiego przy uwzględnieniu standardów wymagań część humanistyczna czytanie i odbiór tekstów kultury

10 Część humanistyczna Tworzenie własnego tekstu

11 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

12 Część matematyczno-przyrodnicza Wyszukiwanie i stosowanie informacji

13 Część matematyczno-przyrodnicza Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

14 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

15 Wynik średni województwa część humanistyczna 24,26 Wynik średni szkół powiatu świeckiego 22,3

16 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część humanistyczna)

17 Wynik średni województwa część matematyczno-przyrodnicza 22,65 Wynik średni szkół powiatu świeckiego 21,92

18 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część matematyczno-przyrodnicza)

19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język angielski)

20 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język niemiecki)

21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2009-2010 (część humanistyczna)

22 Część humanistyczna 2010

23 Część humanistyczna 2009

24 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2009-2010 matematyczno-przyrodnicza

25 Część matematyczno-przyrodnicza 2010

26 Część matematyczno-przyrodnicza 2009

27 Wyniki średnie szkół powiatu świeckiego przy uwzględnieniu standardów wymagań

28 Część humanistyczna Czytanie i odbiór tekstów kultury

29 Część humanistyczna Tworzenie własnego tekstu

30 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

31 Część matematyczno-przyrodnicza Wyszukiwanie i stosowanie informacji

32 Część matematyczno-przyrodnicza Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

33 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

34

35 Wyniki powiatu przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD

36 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres 2008-2010

37 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres 2008-2010 część matematyczno-przyrodnicza

38 Rozkład średnich wyników szkół w powiecie świeckim na skali staninowej rok 2011

39 Wyniki średnie szkół powiatu świeckiego na skali staninowej staninyhumanistycznaMatematyczno-przyrodnicza niskie6,7-22,16,9-20,6 % szkół50%25% liczba szkół84 średnie22,2-27,620,7-25,5 % szkół50%69% liczba szkół811 wysokie27,7-43,825,6-46,9 % szkół0%6% liczba szkół01

40 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku w gminach powiatu świeckiego część humanistyczna

41 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku w gminach powiatu świecki część matematyczno-przyrodnicza

42 Wnioski Wynik średni szkół powiatu świeckiego był w roku 2011 niższy od średniej województwa zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej Wynik średni jest lepszy w części matematyczno-przyrodniczej(12) niż w części humanistycznej (19) na 23 powiaty. W tej części egzaminu utrzymują się bardzo słabe wyniki na przestrzeni ostatnich trzech lat: 19,21,23. Przy uwzględnieniu obszarów umiejętności w 2011 r. w części humanistycznej uczniowie powiatu świeckiego wypadli podobnie w dwóch obszarach; w kategorii czytanie i odbiór tekstów kultury (18), tworzenie własnego tekstu (19) W części matematyczno-przyrodniczej najlepiej wypadł obszar umiejętności wyszukiwanie i stosowanie informacji (9), najsłabiej wskazywanie i opisywanie faktów (16) Wynik tylko jednej szkoły zawiera się w staninach wysokich, dotyczy to części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Połowa szkół powiatu świeckiego osiąga w części humanistycznej wyniki w staninach niskich. Wskażnik EWD dla szkół powiatu świeckiego w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego za okres 2008-2010 jest najniższy w województwie, czyli nie tylko wyniki surowe, ale również efektywność nauczania przedmiotów humanistycznych jest bardzo niska.


Pobierz ppt "Warlubie, 14.06.2012 r.. Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google