Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warlubie, 14.06.2012 r.. Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warlubie, 14.06.2012 r.. Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów."— Zapis prezentacji:

1 Warlubie, r.

2 Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników surowych, skali staninowej i edukacyjnej wartości dodanej EWD

3

4 Wynik średni gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych województw 2011 r.

5 Część humanistyczna

6 Część matematyczno-przyrodnicza

7 Egzamin gimnazjalny język angielski

8 Egzamin gimnazjalny język niemiecki

9 Wyniki średnie szkół województwa kujawsko-pomorskiego przy uwzględnieniu standardów wymagań część humanistyczna czytanie i odbiór tekstów kultury

10 Część humanistyczna Tworzenie własnego tekstu

11 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

12 Część matematyczno-przyrodnicza Wyszukiwanie i stosowanie informacji

13 Część matematyczno-przyrodnicza Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

14 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

15 Wynik średni województwa część humanistyczna 24,26 Wynik średni szkół powiatu świeckiego 22,3

16 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część humanistyczna)

17 Wynik średni województwa część matematyczno-przyrodnicza 22,65 Wynik średni szkół powiatu świeckiego 21,92

18 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część matematyczno-przyrodnicza)

19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język angielski)

20 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język niemiecki)

21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach (część humanistyczna)

22 Część humanistyczna 2010

23 Część humanistyczna 2009

24 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach matematyczno-przyrodnicza

25 Część matematyczno-przyrodnicza 2010

26 Część matematyczno-przyrodnicza 2009

27 Wyniki średnie szkół powiatu świeckiego przy uwzględnieniu standardów wymagań

28 Część humanistyczna Czytanie i odbiór tekstów kultury

29 Część humanistyczna Tworzenie własnego tekstu

30 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

31 Część matematyczno-przyrodnicza Wyszukiwanie i stosowanie informacji

32 Część matematyczno-przyrodnicza Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

33 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

34

35 Wyniki powiatu przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD

36 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres

37 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres część matematyczno-przyrodnicza

38 Rozkład średnich wyników szkół w powiecie świeckim na skali staninowej rok 2011

39 Wyniki średnie szkół powiatu świeckiego na skali staninowej staninyhumanistycznaMatematyczno-przyrodnicza niskie6,7-22,16,9-20,6 % szkół50%25% liczba szkół84 średnie22,2-27,620,7-25,5 % szkół50%69% liczba szkół811 wysokie27,7-43,825,6-46,9 % szkół0%6% liczba szkół01

40 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku w gminach powiatu świeckiego część humanistyczna

41 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku w gminach powiatu świecki część matematyczno-przyrodnicza

42 Wnioski Wynik średni szkół powiatu świeckiego był w roku 2011 niższy od średniej województwa zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej Wynik średni jest lepszy w części matematyczno-przyrodniczej(12) niż w części humanistycznej (19) na 23 powiaty. W tej części egzaminu utrzymują się bardzo słabe wyniki na przestrzeni ostatnich trzech lat: 19,21,23. Przy uwzględnieniu obszarów umiejętności w 2011 r. w części humanistycznej uczniowie powiatu świeckiego wypadli podobnie w dwóch obszarach; w kategorii czytanie i odbiór tekstów kultury (18), tworzenie własnego tekstu (19) W części matematyczno-przyrodniczej najlepiej wypadł obszar umiejętności wyszukiwanie i stosowanie informacji (9), najsłabiej wskazywanie i opisywanie faktów (16) Wynik tylko jednej szkoły zawiera się w staninach wysokich, dotyczy to części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Połowa szkół powiatu świeckiego osiąga w części humanistycznej wyniki w staninach niskich. Wskażnik EWD dla szkół powiatu świeckiego w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego za okres jest najniższy w województwie, czyli nie tylko wyniki surowe, ale również efektywność nauczania przedmiotów humanistycznych jest bardzo niska.


Pobierz ppt "Warlubie, 14.06.2012 r.. Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu świeckiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google