Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOTFIZYKA Tytuł lekcjiWYZNACZANIE SIŁY WYPORU Czas trwania lekcji45 MINUT Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać WSPÓŁPRACAINTEGRACJAPOMOC RÓWIEŚNICZA ANALIZA WYNIKÓW POSŁUGIWANIE SIĘ PRZYRZĄDAMI POMIAROWYMI ROZUMIENIE ZJAWISK FIZYCZNYCH WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DOŚWIADCZEŃ WYSZUKIWANIE I POPRAWA BŁĘDÓW

4 Cele nauczania : Uczeń wyznacza doświadczalnie wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy, podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy oraz podaje wzór na wartość siły wyporu. Ocenianie nauczania:Kryteria osiągnięcia sukcesu: Nacobezu: Opisuję sposób wyznaczania siły wyporu. Stosuje prawo Archimedesa do wyjaśniania zjawisk w życiu codziennym. Wyjaśniam pływanie ciał. Uczeń potrafi zadać pytanie do omawianego tematu. Uczeń wie od jakich wielkości zależy siła wyporu. Uczeń potrafi zakwalifikować ciała do odpowiedniej sytuacji zachowania w cieczy. Uczeń rozumie zastosowanie w życiu codziennym prawa Archimedesa.

5 Linki do wcześniejszej nauki:Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo -Ciśnienie hydrostatyczne -Gęstość substancji -Siła jako wielkość wektorowa -Siła wyporu -Prawo Archimedesa -Warunki pływania ciał Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) 1.Przygotowanie zestawu doświadczalnego do mierzenia siły wyporu ciał zanurzonych w cieczy 2.Prezentacja multimedialna z kolejnymi poleceniami i informacjami dla uczniów co do sposobu wykonywania pomiarów 3.Zestaw kartek dwóch różnych kolorów do udzielania odpowiedzi bez zabierania głosu 4.Karty pracy do zapisu wyników doświadczenia oraz sprawdzenia zrozumienia tematu 5.Wsparcie podczas wykonywania pomiarów 6.Wspólnie z uczniami wyciąganie wniosków, analiza wyników, szukanie następstw i zastosowań 7.Podsumowanie zajęć, ocena pracy uczniów

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) 1.Na podstawie zdjęć z facebook’a odgadnięcie tematu lekcji. 2.Wykonywanie 3 doświadczeń w celu sprawdzenia od jakich wielkości zależy siła wyporu. 3.Dopasowanie ciał do odpowiedniej sytuacji zachowania z cieczy (pływa/tonie/wypływa) 4.Uzupełnianie karty pracy i jednoczesne zapisywanie sprawiających trudności pytań do nauczyciela w komentarzach wydarzenia na facebooku Zasoby 1.Prezentacja Prezi „Siła wyporu” 2.Zestaw doświadczalny do wyznaczenia siły wyporu przez uczniów 3.Kolorowe kartki wyrażające odpowiedzi bez używania głosu 4.Karty pracy do zapisu wyników pomiarów i sprawdzające zdobytą wiedzę

7 (jak było w klasie)

8 BIEG PO WODĘ I Z WODĄ

9 Co ja miałem robić?

10 MOŻNA? MOŻNA!

11 Daj, pomogę Ci..

12 PRACUJEMY, PRACUJEMY

13 Udało się

14 DALIŚMY RADĘ

15 Odpowiadamy… nie jednogłośnie

16 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI

17 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy i przyznawać się do nich Pozwól uczniom pracować razem i popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Przeprowadzanie negocjacji – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia – Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów – Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

18 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA KONTROLNE PYTANIA NAUCZYCIEL PYTA, UCZEŃ WYBIERA ODPOWIEDŹ I POKAŻE ODPOWIEDNI KOLOR KARTONIKA LABORATORYJNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIWIE OTZRYMUJĄ ZESTAWY DOŚWIADCZALNE I WYKONUJĄ POMIARY WIELKOŚCI ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW

19 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA - STAWIANIE WYMAGAŃ I DAWANIE WSPARCIA - BUDOWANIE KLIMATU GRUPY I ATMOSFERY -WYKORZYSTYWANIE ELEMENTÓW PROFILAKTYKI RÓWNIEŚNICZEJ -„JA JAKO NARZĘDZIE” – NARZĘDZIA TRZEBA DOSKONALIĆ

20 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Obszar: OSOBISTE I ZAWODOWE SIECI KONTAKTÓW Narzędzie: FACEBOOK Url: www.facebook.comwww.facebook.com Obszar: TWORZENIE INTERESUJĄCYCH PREZENTACJI Narzędzie: PREZI Url: www.prezi.comwww.prezi.com

21 (moje) DOBRE PRAKTYKI JAK STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI POMAGAŁY/ PRZESZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁAM?

22 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT Po zajęciach część uczniów przyznała, że pracując w ten sposób więcej się nauczyła, popełniając błędy mogli bezkarnie się do nich przyznawać i poprawić działanie. Praca w zespole pozwala uczyć się zrozumienia i reagowania na nowe sytuacje.

23 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA KONTROLNE PYTANIA Ta metoda spodobała się klasie, zostawili sobie te kartoniki na kolejne zajęcia. LABORATORYJNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Praca ze sprzętem pomiarowym miała dla niektórych wadę w postaci hałasu, natomiast dla nauczyciela fizyki stanowi wyzwanie by opanować działanie wielu grup na raz z zestawem doświadczalnym.

24 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA - STAWIANIE WYMAGAŃ I DAWANIE WSPARCIA Początkowo zagubienie, próba czytania polecenia, działanie, w razie problemów-pytania uzupełniające, potem praca w zespole, nauczyciel dostępny w każdej chwili - BUDOWANIE KLIMATU GRUPY I ATMOSFERY Odpowiednie ustawienie ławek pomogło, dobór osób do grupy pozostawiony uczniom, konieczność rozmowy i tolerowania cudzych pomysłów - WYKORZYSTYWANIE ELEMENTÓW PROFILAKTYKI RÓWNIEŚNICZEJ Pomoc kolegów z innych grup w razie problemów, działanie dwóch osób w celu wykonania zadania, każdy ma wpływ na wynik

25 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA PREZI - ta technologia pomogła mi uporządkować tok lekcji oraz stworzyć plan, który był sukcesywnie realizowany FACEBOOK -zdjęcia z niego pobrane uświadomiły uczniom, jak potężnym narzędziem jest internet, każdy ma dostęp do ich wizerunku -pytania stawiane po lekcji stały się pretekstem do kolejnych dyskusji i wgłębiania się w temat przez zainteresowanych

26 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE -Za mało czasu na rzetelne przygotowanie się -Zbyt dużo chce się realizować w zbyt krótkim czasie -Kolejnym razem inaczej bym to zaplanowała -Dzieci były zadowolone, lubią nowości -Pełne zaskoczenie w przypadku pisania pytań na facebooku po lekcji -Uśmiechy, gdy wspominaliśmy wycieczkę z Edukacji Morskiej stanowiącą otwarcie lekcji

27 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: SYLWIA SORN Kontakt e-mail: ssorn@wp.pl Gdańsk, dn: 10.10.2014r.

28 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google