Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY"— Zapis prezentacji:

1 JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY
PROJEKT: „NOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE PUŁTUSKIM” JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY

2 Wszelkie formy indywidualizacji pracy w szkole powinny bazować na rozpoznawaniu i wykorzystywaniu potencjału dziecka do pokonywania deficytów. Jeżeli nauczyciel pozwoli dziecku na osiąganie sukcesu na miarę jego możliwości, wówczas dziecko ma szansę na rozwój ogólny i edukacyjny.

3 JAK STAWIAĆ CELE EDUKACYJNE
Zasada SMART Szczegółowy – zawiera jak najwięcej szczegółów; Mierzalny – efekt musi dać się zmierzyć; Atrakcyjny – zachęca do działania; Realny – możliwy do osiągnięcia; Terminowy – określony terminem realizacji który mobilizuje do działania. W szkole Ekologiczny Pozytywny Interesujący Precyzyjny Możliwy do osiągnięcia

4 Warto aby nauczyciel wiedział, że może:
-przydzielać uczniom zadania odpowiednie do ich możliwości (nie narażać na oczywiste niepowodzenia), -zwracać uwagę raczej na sukcesy niż porażki i zachęcać do dalszej pracy w przypadku braków i błędów, -przedstawiać uczniowi, jakie dokładnie błędy popełnił, za co konkretnie został oceniony, z czego wynikają błędy, jak może ich w przyszłości uniknąć (w innym przypadku nie będzie potrafił z informacji nauczyciela skorzystać).

5 CZTERY POZIMY KOMPETENCJI UCZENIA SIĘ, DOSKONALENIA
Nieświadoma niekompetencja - nie zdajesz sobie sprawy z istnienia zadania, którego nie umiesz zrealizować. Świadoma niekompetencja - wiesz, czego nie umiesz, ale nie interesuje cię zmiana tego stanu rzeczy. Świadoma kompetencja - umiesz zrealizować zadanie ze skupieniem i uwagą (poziom ten odpowiada wyżej zdefiniowanemu poziomowi studenta. Nieświadoma kompetencja - realizacja zadania jest twoją drugą naturą - potrafisz wykonywać je z łatwością.

6 STYL UCZENIA SIĘ DOMINUJĄCY ZMYSŁ: WZROKOWCY SŁUCHOWCY KINESTETYCY
MÓZG: LEWA PÓŁKULA (ANALITYCZNA, LOGICZNA) PRAWA PÓŁKULA: (ARTYSTYCZNA, KREATYWNA)

7 JAK ZADAJEMY PYTANIA Pytania zamknięte; Pytania otwarte;
Pytania niejasne i retoryczne; Pytania kluczowe; Czas oczekiwania na odpowiedź; Kogo wybieramy do odpowiedzi;

8 Taksonomia Blooma Wiedza - Wyodrębnianie z pamięci wcześniej wyuczonego materiału poprzez przypominanie faktów, podstawowych pojęć. Rozumienie - Ukazywanie rozumienia faktów poprzez porządkowanie, porównywanie, tłumaczenie, interpretowanie, opisywanie. Zastosowanie - Rozwiązywanie problemów w nowych sytuacjach poprzez zastosowanie nabytej wiedzy, faktów, technik. Analiza - Analiza informacji i ich podział na części poprzez rozpoznawanie motywów lub przyczyn. Synteza - Zestawianie wszystkich informacji w innowacyjny sposób poprzez łączenie elementów w nowe struktury lub proponowanie alternatywnych rozwiązań. Ewaluacja (Ocena) - Przedstawianie i obrona opinii poprzez wyrażanie sądów o słuszności pomysłów lub jakości pracy w oparciu o założone cele.

9 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Komunikaty werbalne; Mowa ciała; Zasady udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej; Zasady odbierania informacji zwrotnej; Informacja zwrotna a poziom kompetencji;

10 JAK UCZEŃ REAGUJE NA SUKCESY JAK UCZEŃ REAGUJE NA PORAŻKI OPTYMIŚCI
PESYMIŚCI WYUCZONA BEZRADNOŚĆ


Pobierz ppt "JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google