Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie Kształtujące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie Kształtujące"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie Kształtujące
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słowiku Opracowały: A. Konopka, M. Krzyczmonik – Radosz, I. Sokołowska

2 Uczniowie kl.I nie potrafią jeszcze czytać, więc nacobezu podawane jest tylko w klasie przez nauczyciela z pomocą maskotki dinozaura „NACOBEZU”. Podobnie jest z nacobezu do prac domowych. Wśród nacobezu znajdują się tylko najważniejsze umiejętności, gdyż nadmierna ich ilość przytłacza dzieci. W kl II i III oprócz zaznajamiania uczniów na początku zajęć otrzymują oni także nacobezu do zajęć i sprawdzianów w wiadomościach e- mailowych i jest ono bardziej rozbudowane (szczegółowe).

3 Wbrew obawom nawet w kl.I można stosować już ocenę koleżeńską i samoocenę.
Podając wcześniej kryteria oceny pracy i przypominając o nich w trakcie jej tworzenia możemy kształtować pozytywny krytycyzm uczniów w stosunku do własnych działań. Uczniowie dostrzegają błędy jakie popełnili i sami próbują podawać sposoby poprawy. W kl.II i III zdarza się jednak, iż uczniowie kierują się w ocenianiu koleżeńskim sympatią lub popularnością autorów ocenianych prac. Warto więc przemyśleć rodzaj ocenianej pracy i opracować szczegółowe nacobezu.

4 W klasach młodszych warto ustalić stałe elementy nacobezu tj
W klasach młodszych warto ustalić stałe elementy nacobezu tj. staranność pracy pisemnej i poprawność ortograficzną zapisu. Gwarantuje to rzetelnie wykonane zadanie i trening w pracy ze słowniczkiem ortograficznym. W przypadku sprawdzianów podanie nacobezu uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem pozwala im powtórzyć wymagane wiadomości i umiejętności, zwłaszcza gdy rodzice także są zaangażowani w pracę szkolną swych pociech.

5 Na lekcjach poprzednich:
Uczniowie przyklejali karteczki z nacobezu w zeszytach ćwiczeń przy odpowiednim temacie zajęć. Nauczyciel przypinał dużą kartkę z nacobezu do lekcji na tablicy. Uczniowie głośno odczytywali kolejne punkty dowiadując się, co muszą zrobić, aby osiągnąć cel. Podczas lekcji odwoływali się do zapisanych elementów.

6 Nauczyciel umieścił wszystkie kartki z tematami lekcji i nacobezu na tablicy.
Zapoznał uczniów z tematem i celem lekcji (przygotowanie do sprawdzianu pisemnego oraz sposobem powtarzania i utrwalania wiadomości z działu.

7 Uczniowie odczytując nacobezu z poszczególnych zajęć wykonywali zadania z karty pracy oraz zeszytu ćwiczeń. Pracowali indywidualnie lub w grupach. Sprawdzali poprawność wykonania zadania i konsultowali z nauczycielem. Nauczyciel wykorzystał tablicę interaktywną i płytę CD z różnorodnymi zadaniami do powtarzania przez całą klasę, oraz do zadań, które sprawiały uczniom trudności.

8 Uczeń utrwalał i powtarzał wiedzę
w sposób systematyczny i uporządkowany. Wiedział, co należy powtórzyć z każdego tematu. Otrzymywał od razu informacje zwrotną od kolegów w klasie lub nauczyciela na temat wykonanego zadania. Mógł sprawdzić swoją wiedzę i zorientować się czego jeszcze musi się nauczyć przed sprawdzianem pisemnym.

9 Korzyścią nacobezu jest to, że uczniowie aktywnie włączają się w ustalenie nacobezu do prac domowych, mając świadomość, czego będą się uczyli i co będzie wymagane na kartkówce, klasówce, teście. Nacobezu wpłynęło pozytywnie na to, że uczniowie po przerwie w nauce, np. z powodu choroby, mają uzupełnione karty pracy, wiedzą czego mają się nauczyć, kiedy będą pisać sprawdzian, mają nadrobione zaległości. Dzieci są bardziej pewne siebie, wiedzą czego konkretnie się od nich wymaga, są bardziej zaangażowane w zajęcia, wiedzą wcześniej czego będą się uczyć i bardziej skupiają się na podanych celach oraz nacobezu. Są bardziej samodzielne podczas odrabiania pracy domowej i wykonują ją dużo staranniej.

10 Dzieci, zaraz na początku lekcji pytają, jakie będzie „nacobezu” podczas dzisiejszej lekcji, czy mają przygotować się do odpowiedzi, czy do kartkówki z podanych wcześniej „nacobezu”. Jest to dla nich, jak twierdzą pewne ułatwienie, co mają powtórzyć, na kolejne zajęcia. Uczniowie w ciągu lekcji zaglądają do karteczek z nacobezu lub na jej podsumowaniu i często zadają jeszcze pytania, aby coś wyjaśnić. Następuje pewna systematyzacja wiedzy i wymagań, co buduje lepszą atmosferę w klasie.

11 Planowanie celów oraz nacobezu pozwala na skupieniu się na najistotniejszych wiadomościach i umiejętnościach, które  uczeń powinien sobie przyswoić. Podanie dzieciom nacobezu  sprawia, że łatwiej im zapamiętać materiał  na sprawdziany/ kartkówki. Są bardziej skupieni na sprawdzianie i zadawają mniej pytań (pytania dla nich były zrozumiałe). Niektórzy otrzymują lepsze oceny. Odrabiając, np. pisemną pracę domową,  wiedzą co będzie oceniane (poprawność ortograficzna, zgodność z tematem, jaka jest wymagana objętość pracy, itp.)  Wspólne redagowanie nacobezu do pracy domowej i kartkówki pomaga również uczniom przypomnieć sobie, czym zajmowaliśmy się w trakcie ostatnich zajęć. Dzięki temu utrwalają sobie te treści i umiejętności.

12 Sukcesem jest to, że dzięki  „nacobezu” uczniowie wiedzą, czego nauczą się podczas lekcji; po zakończonych zajęciach sami mogą określić, co udało się osiągnąć, a co jeszcze muszą utrwalić. Uczniowie nie są zaskoczeni, więc czują się bezpieczni pisząc np. pracę domową czy sprawdzian,  bo wiedzą co powinno się znaleźć w jego pracy,  znają kryterium oceny, wiedzą, jakie zagadnienia mają opanować, by uzyskać jak najlepszy dla nich wynik na sprawdzianie czy podczas kartkówki.   Uczniowie wiedzą, że kartkówka będzie z 3 ostatnich lekcji i mogą powtórzyć wypisane zagadnienia. Prace domowe często pokrywają się z wybranym zagadnieniem z nacobezu, więc uczeń, który je odrabia jednocześnie przygotowuje się czy utrwala dane zagadnienie.

13 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Ocenianie Kształtujące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google