Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„A tu rzeczywistość skrzeczy” jak uczyć, by nie spadła efektywność przygotowania do egzaminu maturalnego 2015 Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„A tu rzeczywistość skrzeczy” jak uczyć, by nie spadła efektywność przygotowania do egzaminu maturalnego 2015 Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać."— Zapis prezentacji:

1 Jak uczyć, by nie spadła efektywność przygotowania do egzaminu maturalnego 2015 Mariusz Domański

2 „A tu rzeczywistość skrzeczy” jak uczyć, by nie spadła efektywność przygotowania do egzaminu maturalnego 2015 Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać uczniów? Dekalog form i metod Uczmy konkretnych uczniów, nie statystycznych (każdy ma własny profil uczenia się) Stosujmy zróżnicowane formy i metody pracy z uczniem. Starajmy się, by metody aktywizujące przeważały nad podającymi. Nie skazuj ucznia na bierność – unikaj pytania ochotników. Daj uczniowi czas do namysłu! Naucz się czekać na odpowiedź. Stwarzaj sytuacje, by uczeń zmagał się z sytuacjami/zadaniami typowymi i nietypowymi. Pozwól dochodzić do rozwiązania problemu w parach/ małych zespołach. Współpracuj z innymi nauczycielami – przedmioty szkolne, tak jak dziedziny wiedzy, nie są zupełnie odrębne. Motywuj na różne sposoby do intelektualnego wysiłku!

3 Wprowadzenie oceniania holistycznego do bieżącej praktyki szkolnej.
Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać uczniów? Co zdecyduje o sukcesie? Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego - nowe zadania do realizacji przez szkołę, zalecane formy realizacji zapisane w podstawie programowej, Monitorowanie osiągnięć ucznia – wymagań wpisanych w podstawę programową = stosowanie podstawowych zasad diagnozy edukacyjnej w bieżącej praktyce szkolnej. Kreowanie sytuacji umożliwiających uczniowi odtwarzanie toku myślenia, wypowiadania się przed audytorium. Wprowadzenie oceniania holistycznego do bieżącej praktyki szkolnej. Współpraca nauczycieli na rzecz odniesienia przez ucznia sukcesu edukacyjnego - przygotowania go do egzaminu. Udział w maturze „próbnej” – szczegółowe omówienie – informacja zwrotna.

4 Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać uczniów
Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać uczniów? Diagnoza i monitorowanie osiągnięć Diagnoza osiągnięć ucznia - określanie mocnych i słabych stron w procesie kształcenia klasy/ucznia. Budowanie/wykorzystywanie narzędzi umożliwiających sprawdzenie, czy i w jakim zakresie uczniowie spełniają wymagania podstawy programowej. Współczynnik łatwości obliczamy dzieląc uzyskany wynik ucznia, klasy, szkoły ... przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania za zadanie, arkusz ...Dzięki takiej analizie poznajemy mocne i słabe strony procesu uczenia się (aktywność ucznia) i procesu nauczania (aktywność nauczyciela). Możemy w związku z tym doskonalić formy/metody dochodzenia do celu – opanowania podstawy programowej przez uczniów. Należy pamiętać, że w diagnozie edukacyjnej ważniejsze są analizy indywidualne od zespołowych.

5 Jakie masz zainteresowania? Jaki zawód /grupa zawodów Cie interesuje?
Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać uczniów? Wspieranie decyzji uczniów o wyborze przedmiotów maturalnych Odpowiedz na pytania Jakie masz zainteresowania? Jaki zawód /grupa zawodów Cie interesuje? Na jakiej konkretnie uczelni i gdzie chcesz studiować? UCZELNIA Pierwsza Druga Trzecia Wyniki których egzaminów są brane pod uwagę przy rekrutacji przez wybrane przez Ciebie uczelnie ? Wybór przedmiotów.

6 Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać uczniów
Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać uczniów? Co zdecyduje o sukcesie? Podsumowanie Znam podstawę programową nauczanego przedmiotu ze wszystkich etapów edukacyjnych ( liniowość podstawy programowej, spiralność w oddziaływaniach dydaktycznych). Wykorzystuję diagnozę edukacyjną dla poznania mocnych i słabych stron ucznia/zespołu klasowego. W praktyce szkolnej wykorzystuję nowoczesną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną (metodyczną). Rozumiem siłę synergii w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szanuję autonomię ucznia przy wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, wyborze przedmiotów uzupełniających oraz przy wyborze przedmiotów maturalnych dodatkowych. Kreuję sytuacje bliskie sytuacjom egzaminacyjnym, dając uczniowi możliwość oceny stopnia przygotowania do matury. Oceniając holistycznie – uczę holistycznie.


Pobierz ppt "„A tu rzeczywistość skrzeczy” jak uczyć, by nie spadła efektywność przygotowania do egzaminu maturalnego 2015 Matura 2015 – jak dobrze już teraz przygotowywać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google