Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis"— Zapis prezentacji:

1 Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis przyroda, edukacja czytelnicza i medialna lat Kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie nauczania przyrody i ścieżki czytelniczej i medialnej. Integracja nowoczesnych technologii w organizowaniu i realizowaniu szkolnego procesu dydaktycznego. Cele dydaktyczne: doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania gatunków oraz korzystania z różnych źródeł informacji. Internet Explorer, Microsoft Word i PowerPoint Prezentowany projekt edukacyjny zrealizowany został w formie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zastosowane metody aktywne zapewniły osiągnięcie zaplanowanych celów, tj. twórcze korzystanie przez uczniów i nauczycieli z TI. Projekt „Drzewo – Symbol Życia” obejmuje treści z zakresu nauczania przyrody oraz edukacji czytelniczej i medialnej w ujęciu holistycznym z wykorzystaniem bogatych zasobów informatycznych szkoły. Ten szablon Wycieczki Wirtualnej Klasy został stworzony, abyś mógł opracowywać twoje własne Wycieczki Wirtualnej Klasy. Zastosuj szablon aby opisać wyjątkowy projekt edukacyjny, który odniósł szczególny sukces i twojej klasie. Następnie udostępnij ten opis innym nauczycielom z twojej szkoły, gminy czy nawet dalej. Jak to zrobić? Wykonaj polecenia umieszczone na każdym slajdzie oraz w załączonych dokumentach Word w tym dokumencie, stworzonym w PowerPoint, aby wprowadzić informacje o twoim projekcie. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji o projekcie, usuń polecenia. Wybierz każde z nich i naciśnij przycisk Delete. Uwaga: Aby wprowadzić tytuł twojej Wycieczki Wirtualnej Klasy wybierz z menu Widok, opcję Wzorzec, a następnie Wzorzec slajdów i umieść go we wzorcu slajdów. Następnie kliknij przycisk Zamknij widok wzorca. Spowoduje to, że tytuł pojawia się na każdym slajdzie. Z menu Plik wybierz Zapisz jako.. i zapisz dokument jako Prezentacja. ( W polu Zapisz jako typ: z listy rozwijalnej wybierz pozycje Prezentacja) Teraz będziesz mógł udostępniać innym twoją Wycieczkę Wirtualnej Klasy. Autorzy Agnieszka Karwot, Edyta Guznowska Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 13 Żory, os. Pawlikowskiego

2 Planowanie i zarządzanie działaniami nauczyciela
Poniższe dokumenty zawierają treści informujące o zaplanowanych działaniach projektu, organizacji prac i prezentacji osiągnięć uczniów. Podłoże i planowanie: Opis genezy i celów projektu edukacyjnego, zawierający sposób, w jaki projekt był planowany i zarządzany. Projekt: Kliknij poniższy dokument, aby zapoznać się z tym projektem, który szczegółowo przedstawia przebieg zajęć z opisem czynności nauczycieli i uczniów. Zdjęcia z klasy: Fotografie z klasy, aby oddać atmosferę panującą podczas realizacji projektu. Otwórz dokumenty Word umieszczone na dole każdego slajdu poprzez podwójne kliknięcie na ich ikonach. Postępuj zgodnie ze wskazówkami [umieszczonymi w żółtych polach] aby wprowadzić informacje o twoim projekcie edukacyjnym. Dokumenty

3 Przykłady prac, opinie nauczycieli i uczniów
Kliknij poniższe dokumenty, aby zobaczyć przykłady prac oraz opinie nauczycieli i uczniów: Przykłady prac uczniów: Przykłady prac uczniów, powstałych w czasie uczestnictwa w tym projekcie edukacyjnym. Refleksje nauczyciela: Przemyślenia i komentarze nauczycieli prowadzących projekt, zawierające rady na temat przyszłych zastosowań. Perspektywa ucznia: Komentarze na temat odbioru projektu edukacyjnego przez uczniów. Dokumenty Otwórz dokumenty Word umieszczone na dole każdego slajdu poprzez podwójne kliknięcie na ich ikonach. Postępuj zgodnie ze wskazówkami [umieszczonymi w żółtych polach] aby wprowadzić informacje o twoim projekcie edukacyjnym. Umieść także na tym slajdzie przykłady prac uczniów. Jak? Upewnij się, że przykładowa praca jest dokumentem Microsoft Office. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Wybierz Utwórz z pliku… i kliknij Przeglądaj… Znajdź plik, który chcesz załączyć i kliknij przycisk OK Wybierz Wyświetl jako ikonę i kliknij Zmień ikonę… i dodaj odpowiedni podpis. Kliknij OK, aby dodać opis, następnie kliknij OK aby dołączyć plik. Po zaznaczeniu ikony przykładowej pracy z menu Pokaz slajdów wybierz Ustawienia akcji... Wybierz Akcja obiektu: i z rozwijalnej listy wybierz polecenie Otwórz. Kliknij OK. Umieść ikonę Przykładowej Pracy Studenta na dole slajdu. Możesz otworzyć w menu Widok polecenie Siatka i prowadnice…i zaznaczyć opcję Wyświetl siatkę na ekranie, aby wyświetlić siatkę dzięki której będziesz mógł wyrównać położenie ikon.

4 Materiały dydaktyczne
Kliknij poniższe dokumenty, aby zobaczyć materiały dydaktyczne wykorzystywane do nauczania w tym projekcie edukacyjnym. Prezentacja „Ścieżka botaniczna wokół szkoły” znajduje się na stronie Opis projektu dla ucznia: Przegląd wymaganych zadań do realizacji podczas lekcji oraz w formie pracy domowej zawierają karty pracy zamieszczone w scenariuszach oraz w pliku projektu. Na tym slajdzie umieszczono pomoce dla uczniów i zasoby stworzone na potrzeby tego projektu. Przykładami sa przegląd projektu dla ucznia, Internet i inne zasoby, wskazówki dla projektów plastycznych lub instrukcje dla par uczniów pracujących przy projekcie. Aby dołączyć zasoby wykonaj następujące kroki: Mając dostępny dokument źródłowy: Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Wybierz Utwórz z pliku… i kliknij Przeglądaj… Znajdź plik, który chcesz załączyć i kliknij przycisk OK Wybierz Wyświetl jako ikonę i kliknij Zmień ikonę… i dodaj odpowiedni podpis. Kliknij OK, aby dodać opis, następnie kliknij OK aby dołączyć plik. ??? Po zaznaczeniu ikony przykładowej pracy z menu Pokaz slajdów wybierz Ustawienia akcji... Wybierz Akcja obiektu: i z rozwijalnej listy wybierz polecenie Otwórz. Kliknij OK. ???? Umieść ikonę dokumentu na dole slajdu. Możesz otworzyć w menu Widok polecenie Siatka i prowadnice…i zaznaczyć opcję Wyświetl siatkę na ekranie, aby wyświetlić siatkę dzięki której będziesz mógł wyrównać położenie ikon. Dokumenty

5 Ocenianie i standardy Kliknij poniższe dokumenty, aby zobaczyć kryteria oceny oraz standardy dla tego projektu edukacyjnego. Kryteria oceny: Przykłady punktacji i kryteriów oceny dostarczanych uczniom, aby pokazać jak projekt był oceniany. Powiązanie ze standardami: Powiązanie celów dydaktycznych tego projektu ze standardami określonymi w podstawie programowej. Do tego slajdu dołącz wszelkie materiały służące ocenie, które opracowałeś na potrzeby tego projektu. Mając dostępne dokumenty źródłowe: Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Wybierz Utwórz z pliku… i kliknij Przeglądaj… Znajdź plik, który chcesz załączyć i kliknij przycisk OK Wybierz Wyświetl jako ikonę i kliknij Zmień ikonę… i dodaj odpowiedni podpis. Kliknij OK, aby dodać opis, następnie kliknij OK aby dołączyć plik. ??? Po zaznaczeniu ikony przykładowej pracy z menu Pokaz slajdów wybierz Ustawienia akcji... Wybierz Akcja obiektu: i z rozwijalnej listy wybierz polecenie Otwórz. Kliknij OK. Umieść ikonę dokumentu na dole slajdu. Możesz otworzyć w menu Widok polecenie Siatka i prowadnice…i zaznaczyć opcję Wyświetl siatkę na ekranie, aby wyświetlić siatkę dzięki której będziesz mógł wyrównać położenie ikon. Aby dołączyć Standardy powiązane z twoim projektem edukacyjnym, otwórz dokument Mapowanie Standardów i dołącz twoje własne standardy na dole dokumentu. Odnośniki są załączone, aby pomóc ci znaleźć odpowiednie wymagania programowe i standardy technologiczne. Dokumenty

6 Ewaluacja projektu Zamieszczony dokument zawiera ankietę ewaluacyjną, którą wypełniali uczniowie po zakończeniu projektu. Uczniowie w zespołach roboczych wykonali łącznie 10 prezentacji. Każda prezentacja została poddana ocenie klasy i nauczyciela.


Pobierz ppt "Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis"

Podobne prezentacje


Reklamy Google