Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu."— Zapis prezentacji:

1 Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis przyroda, edukacja czytelnicza i medialna 12 - 13 lat Kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie nauczania przyrody i ścieżki czytelniczej i medialnej. Integracja nowoczesnych technologii w organizowaniu i realizowaniu szkolnego procesu dydaktycznego. Cele dydaktyczne: doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania gatunków oraz korzystania z różnych źródeł informacji. Internet Explorer, Microsoft Word i PowerPoint Prezentowany projekt edukacyjny zrealizowany został w formie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zastosowane metody aktywne zapewniły osiągnięcie zaplanowanych celów, tj. twórcze korzystanie przez uczniów i nauczycieli z TI. Projekt Drzewo – Symbol Życia obejmuje treści z zakresu nauczania przyrody oraz edukacji czytelniczej i medialnej w ujęciu holistycznym z wykorzystaniem bogatych zasobów informatycznych szkoły. Autorzy Agnieszka Karwot, Edyta Guznowska Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 13 Żory, os. Pawlikowskiego

2 Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu Planowanie i zarządzanie działaniami nauczyciela Poniższe dokumenty zawierają treści informujące o zaplanowanych działaniach projektu, organizacji prac i prezentacji osiągnięć uczniów. Podłoże i planowanie: Opis genezy i celów projektu edukacyjnego, zawierający sposób, w jaki projekt był planowany i zarządzany. Projekt: Kliknij poniższy dokument, aby zapoznać się z tym projektem, który szczegółowo przedstawia przebieg zajęć z opisem czynności nauczycieli i uczniów. Zdjęcia z klasy: Fotografie z klasy, aby oddać atmosferę panującą podczas realizacji projektu. Dokumenty

3 Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu Przykłady prac, opinie nauczycieli i uczniów Kliknij poniższe dokumenty, aby zobaczyć przykłady prac oraz opinie nauczycieli i uczniów: Przykłady prac uczniów: Przykłady prac uczniów, powstałych w czasie uczestnictwa w tym projekcie edukacyjnym. Refleksje nauczyciela: Przemyślenia i komentarze nauczycieli prowadzących projekt, zawierające rady na temat przyszłych zastosowań. Perspektywa ucznia: Komentarze na temat odbioru projektu edukacyjnego przez uczniów. Dokumenty

4 Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu Materiały dydaktyczne Kliknij poniższe dokumenty, aby zobaczyć materiały dydaktyczne wykorzystywane do nauczania w tym projekcie edukacyjnym. Prezentacja Ścieżka botaniczna wokół szkoły znajduje się na stronie www.gim6.ehost.pl/index.php?show=projekt Opis projektu dla ucznia: Przegląd wymaganych zadań do realizacji podczas lekcji oraz w formie pracy domowej zawierają karty pracy zamieszczone w scenariuszach oraz w pliku projektu. Dokumenty

5 Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu Ocenianie i standardy Kliknij poniższe dokumenty, aby zobaczyć kryteria oceny oraz standardy dla tego projektu edukacyjnego. Kryteria oceny: Przykłady punktacji i kryteriów oceny dostarczanych uczniom, aby pokazać jak projekt był oceniany. Powiązanie ze standardami: Powiązanie celów dydaktycznych tego projektu ze standardami określonymi w podstawie programowej. Dokumenty

6 Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu Zamieszczony dokument zawiera ankietę ewaluacyjną, którą wypełniali uczniowie po zakończeniu projektu. Uczniowie w zespołach roboczych wykonali łącznie 10 prezentacji. Każda prezentacja została poddana ocenie klasy i nauczyciela.


Pobierz ppt "Przegląd projektu Plan działań nauczyciela Przykłady prac i opinie Materiały dydaktyczne Ocenianie i standardy Drzewo – Symbol Życia Ewaluacja projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google