Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie kształtujące w Miejskiej Szkole Podstawowej im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie kształtujące w Miejskiej Szkole Podstawowej im"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie kształtujące w Miejskiej Szkole Podstawowej im
Ocenianie kształtujące w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie- Zdroju

2 OK etapy wdrażania oceniania kształtującego w naszej szkole
Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów rozwiązania, jak zaplanować wdrażanie OK w szkole w kolejnym roku szkolnym opinie nauczycieli stosujących OK. korzyści dla szkoły z wdrażania oceniania kształtującego

3 plan wdrażania OK w MSP w Jedlinie- Zdroju
Wsp Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej – CEO Praca nauczycieli nad doskonaleniem efektywnych metod pracy na lekcji Kształtowanie kultury szkoły, podmiotowości uczniów, współodpowiedzialności uczniów za wyniki w nauce

4 Ocenianie kształtujące w pracy codziennej szkoły

5 Dlaczego OK ? Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie,
a liczne badania i poważne raporty pokazują, że ocenianie kształtujące jest bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów. W wielu krajach jest uważane za najbardziej obiecujący kierunek reformowania oświaty. Inną przyczyną zainteresowania tym sposobem oceniania jest fakt, ze ocenianie kształtujące przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie.

6 cd. To ocenianie, które pomaga uczyć się.
Badania wykazują również, ze ocenianie kształtujące jest pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. Ocenianie które kształtuje kulturę szkoły i dobre relacje nauczyciel - uczeń

7

8 określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia
ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia rozróżnia funkcje oceny sumującej  i kształtującej

9 buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami
potrafi formułować pytania kluczowe potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję stosuje efektywną informację zwrotną wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską

10 Opinia uczniów na temat skuteczności stosowania elementów OK w podnoszeniu wyników nauczania

11 Czy rodzice kontrolują Twoje zeszyty szczególnie pod katem podawanych na lekcjach celów i NaCoBeZu –kryteriów sukcesu?

12 Czy na wszystkich przedmiotach nauczyciele podają cele lekcji oraz NaCoBeZu?

13 Czy nauczyciele podają NaCoBeZu do sprawdzianów i zadań domowych?

14 Czy podawane przez nauczycieli NaCoBeZu są zgodne z wymaganiami przy odpowiedziach ,na sprawdzianach i przy kontroli zadań domowych?

15 Ilość zadań domowych jakie otrzymujesz jest:

16 6 i 7 pytanie zawarte w ankiecie były pytaniami otwartymi ,pierwsze z nich dotyczyło korzyści płynących z podawania uczniom celów lekcji i NaCoBeZu, kolejne dotyczyło podania wad w tym zakresie .

17 Oto przykładowe odpowiedzi
ZALETY WADY - wiemy czego się nauczymy -wiemy co Pani będzie brała pod uwagę na języku polskim -wiemy co będzie na sprawdzianie -dużo zapamiętuję z takiej lekcji - po lekcji umiem i wiem co mam się nauczyć -łatwiej jest się uczyć -umiem jak należy wykonać zadanie domowe -łatwiej jest napisać zadanie domowe albo sprawdzian -lepiej mogę się przygotować do kolejnych zajęć -mamy lepsze stopnie -wiem jak zrobić i wiem jak należy zrobić -nieraz tylko daje odgapić kolegom zadanie bo częściej je mają -znamy cel lekcji i łatwiej się uczyć -jak nauczyciel pyta wiem o com zapyta -ciągle pracujemy na zajęciach -ułatwia zrozumienie zadań - nie będziemy mieli problemów w liceum lub gimnazjum np. wypracowaniami -wiem co będzie na sprawdzianie - korzyści takie że jestem mądry zbyt dużo pisania -czasami piszemy to samo NaCoBeZu i klasa prawie nauczyła się na pamięć -żadne -inne NaCoBeZu niż potem w zadaniu -nie ma wad-cele lekcji powinny być drukowane ponieważ marnuj a się długopisy -trochę mnie to denerwuje i przeszkadza

18 Podsumowanie Wprowadzając ocenianie kształtujące w naszej szkole przeprowadziliśmy spotkania z rodzicami i wyjaśniliśmy, że nie rezygnujemy ze stopni, ale przede wszystkim chcemy uczniom pokazać, co już potrafią, bo w ten sposób możemy wspólnie budować w nich wiarę w siebie i pozytywną motywację

19 Podstawą oceny kształtującej jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń zrobił dobrze, jak też to, co powinien wykonać inaczej. Ma ona formę komentarza do pracy ucznia. Ocena sumująca podsumowuje pracę ucznia, czyli określa na ile opanował on dane zagadnienie. Nie daje mu pełnej informacji, gdyż nie określa co uczeń zrobił dobrze, z czym ma jeszcze problemy i w jaki kierunku powinien pracować dalej. Ocenianie kształtujące nie likwiduje ocen – stopni, jedynie ogranicza częstość ich wystawiania.

20 określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia
ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia rozróżnia funkcje oceny sumującej  i kształtującej

21 Dziękuję za uwagę

22 W prezentacji wykorzystano rysunki Danuty Sterny oraz banery Centrum Edukacji Obywatelskiej
Katarzyna Lepis Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie- Zdroju


Pobierz ppt "Ocenianie kształtujące w Miejskiej Szkole Podstawowej im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google