Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Gminy Starogard Gdański, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Gminy Starogard Gdański, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Gminy Starogard Gdański, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” , Poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.”

2 Projekt naszej Gminy był odpowiedzą na potrzeby mieszkańców w zakresie zapewnienia swym dzieciom edukacji przedszkolnej. W roku przeprowadzono badania ankietowe w poszczególnych wsiach Gminy Starogard Gd., celem których było zbadanie potrzeb na przedmiotowe usługi i miejsc o najwyższym wskaźniku dzieci w wieku przedszkolnym nie uczęszczających do placówek przedszkolnych.

3 Okres realizacji VIII.2010-VII.2012
33 W oparciu o informacje pozyskane od mieszkańców oraz zasoby gminne przygotowano informacje niezbędne do założeń projektu na utworzenie Zespołów Wychowania Przedszkolnego. Projekt złożono do konkursu w celu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pomyślnie ocenę Komisji Oceniającej Projekty i uzyskał dofinansowanie w wysokości 975 710,00 zł. Planowany całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę 1 005 929,54 zł. Okres realizacji VIII.2010-VII.2012

4 Oto główne cele jakie założono w projekcie:
upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zwiększenie liczby dzieci z obszaru gminy uczestniczących w realizacji podstawy programowej , poprawa jakości wyników nauczania w przyszłości. Założenia projektowe: Utworzenie 6 Zespołów Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Starogard Gdański, Udział w zajęciach wychowania przedszkolnego dzieci w wieku przedszkolnym, Przeprowadzeniem szkolenia gender dla 8 osób - kadry zarządzającej projektem w kontekście wychowania i edukacji przedszkolnej z elementami gender w rodzinie , Udział 50 rodziców w spotkaniach promujących wychowanie przedszkolne, Udział 30 rodziców w „Szkole dla rodziców” .

5 Rezultaty realizacji projektu: Zwiększenie aktywności społecznej u dzieci uczestniczących w zajęciach, Wykształcenie umiejętności u dzieci w zakresie funkcjonowania w grupie, Rozwój zainteresowań, zdolności interpersonalnych u dzieci uczestniczących w zajęciach, Uświadomienie rodzicom znaczenia wychowania dzieci w duchu równości płci, Stworzenie warunków dla matek dzieci, by w czasie zajęć przedszkolnych mogły zaplanować czas na rozwój osobisty lub zawodowy, Poprawa jakości nauczania w gminie.

6 Realizacja projektu, czyli zmagania z przepisami, górą dokumentów i ciągłym brakiem czasu.

7 77 Pierwszym etapem realizacji projektu było wyposażenie ZWP w wykładziny i meble przedszkolne Kadra angażowała się we wszystkie etapy projektu naraz – zamówienia publiczne, rekrutacja dzieci, doposażenie placówek – jak to w początkowej fazie realizacji projektów POKL bywa.

8 Początki organizacyjne nie były łatwe...
88 Początki organizacyjne nie były łatwe... Budynki przeznaczone na ZWP przeszły zabiegi dostosowawcze do norm przepisów BHP i przeciwpożarowych. W dalszej kolejności uzupełniono podstawowe wyposażenie oraz materiały dydaktyczne. Tak przygotowane placówki rozpoczęły swą działalność dydaktyczno-wychowawczą.

9 99 Projekt zakładał bowiem zakup materiałów dydaktycznych, które z racji wymogów ustawy prawo zamówień publicznych był nie lada wyzwaniem dla kadry projektowej w zakresie określenia przedmiotu zamówienia. Jak bowiem opisać atrakcyjny i bezpieczny dla dzieci asortyment, by nie otrzymać kota w worku ?????

10 W międzyczasie należało zatrudnić personel prowadzący zajęcia i personel pomocniczy, oznaczyć budynki i sale, uregulować sprawy organizacyjne w zakresie utrzymywania czystości w placówkach, zorganizować dostawy napojów dla dzieci, które gwarantował projekt i szereg, szereg spraw rodzących się jak grzyby po deszczu.

11 Czasami biuro projektu stawało się przystankiem dla zabawek i materiałów dydaktycznych.

12 Jednakże każdy kolejny zakup dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego wzbudzał radość dzieci, co wynagradzało trudy związane z realizacją zadań projektowych.

13 W ramach projektu zaplanowano także dodatkową inicjatywę pn. „Podaruj zabawkę dla przedszkolaka”. Celem akcji było, poza oczywiście korzyściami dla dzieci, włączenie lokalnej społeczności we współtworzenie i funkcjonowanie nowych placówek przeznaczonych dla najmłodszych mieszkańców.

14 Dostawa zakupionych napojów dla dzieci
Dostawa zakupionych napojów dla dzieci

15 Zatrudniony w ZWP personel, realizował podstawę programową wychowania przedszkolnego. Nadzór pedagogiczny sprawowały osoby z uprawnieniami.

16 Zespoły Wychowania Przedszkolnego były regularnie monitorowane przez personel zarządzający projektem, kontrolowane przez nadzór pedagogiczny oraz inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

17 Dzieci bardzo szybko integrowały się w grupie i uczestniczyły chętnie w zajęciach.

18 Wyklejanki Przerwa śniadaniowa
Wyklejanki Przerwa śniadaniowa

19 Szkoła dla rodziców Projekt zakładał objęcie wsparciem rodziców dzieci poprzez zorganizowanie dla nich ciekawych warsztatów. Poszczególne spotkania „Szkoły dla Rodziców” poruszały tematykę: świadomości własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny.

20 Rodzice licznie odpowiedzieli na zaproszenie na seminaria.
Pani psycholog chwaliła rodziców za aktywny udział w zajęciach.

21 Grupa rodziców z ZWP w Janowie podczas zajęć z psychologiem.

22 Gwiazdka w przedszkolu
Gwiazdka w przedszkolu Również przy okazji Świat Bożego Narodzenia nasze przedszkolaki stanęły na wysokości zadania i wraz z opiekunami przygotowały Jasełka dla rodziców i zaproszonych gości.

23 Wizyta Św. Mikołaja w Dąbrówce
Gwiazdka w przedszkolu Wizyta Św. Mikołaja w Dąbrówce Spotkanie opłatkowe z rodzicami w Szpęgawsku

24 Jasełka w Zdunach

25 Bale Karnawałowe

26 Święta Wielkiej Nocy

27 Kadra pedagogiczna uatrakcyjniała dzieciom pobyt w ZWP organizując wycieczki i spotkania z ciekawymi osobami. Dzieci odwiedziły mini zoo, a w ZWP gościły m. in. panią policjantkę i artystę malarza.

28 Dzieci poznawały obyczaje regionalne, uczyły się grać na instrumentach muzycznych, śpiewać, recytować, przygotowywać proste posiłki.

29 Z wizytą w gospodarstwie rolnym
Z wizytą w gospodarstwie rolnym

30 Inne atrakcje w ZWP

31 Mamy nadzieję, że będą to miłe wspomnienia.
A oto nasze osiągnięcia: utworzono i wyposażono sześć Zespołów Wychowania Przedszkolnego; przeprowadzono szkolenie gender w kontekście wychowania i edukacji przedszkolnej z elementami gender w rodzinie dla 15 osób z planowanych 8; objęto wychowaniem przedszkolnym 133 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z planowanych 120; w zajęciach promujących wychowanie przedszkolne uczestniczyło 83 rodziców z planowanych 50 osób; w „Szkole dla rodziców” wzięło udział 40 rodziców z planowanych 30 osób. Jak jednak ocenią nasze wysiłki rodzice dzieci, w przyszłości same dzieci … Mamy nadzieję, że będą to miłe wspomnienia.

32 Projekt nasz dobiega końca
Projekt nasz dobiega końca. Odbiór społeczny stał się motorem do planowania kolejnych podobnych projektów. Gminę czeka jeszcze końcowe rozliczenie projektu pod względem finansowym i rzeczowym, życzymy więc sobie przychylności kontroli.

33 Anita Schleser – Kierownik projektu
Dziękujemy za uwagę Anita Schleser – Kierownik projektu Beata Szadokierska – Specjalista ds. monitoringu projektu


Pobierz ppt "Projekt Gminy Starogard Gdański, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google