Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu."— Zapis prezentacji:

1 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu warsztatów metodycznych dla nauczycieli Zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w koncertach, spotkaniach z muzyką na terenie przedszkola RODZICE Włączenie się Rodziców w organizację wyjazdów na koncerty muzyczne (filharmonia, szkoły muzyczne) Szanowanie każdego rodzaju wrażliwości muzycznej dziecka

2 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: DZIECKO Rozwijanie percepcji słuchowej Usprawnianie koordynacji ruchowej Rozwijanie zainteresowań dzieci muzyką klasyczną i współczesną Zachęcanie dzieci do tworzenia muzyki z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów NAUCZYCIEL Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wychowania muzycznego w ramach warsztatów WDN Przygotowanie własnych materiałów dotyczących wychowania muzycznego Prowadzenie zespołu muzycznego małych dzieci

3 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. ZADANIASTRATEGIE DZIAŁANIASPOSÓB MONITOROWANIA SPOSÓB EWALUACJI Kształtowanie aktywności muzycznej dziecka. Rozwijanie zdolności artystycznych i ruchowych dziecka poprzez wykorzystanie muzyki. Rozbudzanie zainteresowania muzyka poprzez aktywne uczestnictwo w zespole muzycznym małego dziecka. Praktyczne wprowadzenie dzieci w świat muzyki poprzez tworzenie własnej muzyki z wykorzystaniem instrumentów. Planowanie, organizowanie różnych form aktywności poprzez organizowanie wycieczek do filharmonii, szkoły muzycznej. Udział dzieci w koncertach na terenie przedszkola. Wykorzystywanie wrażliwości muzycznej do tworzenia prac plastycznych oraz improwizacji ruchowych. Zapisy w dziennikach i planach. Scenariusze zajęć. Warsztaty. Rada szkoleniowa. Konkursy. Wytwory działalności. plastycznej. Kalendarium na stronie internetowej. Harmonogram koncertów w przedszkolu i poza nim.

4 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program wychowania i kształcenia sześciolatków – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska Priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok 2011 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2011

5 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK 2010/2011 Przedszkole Miejskie 86

6 CEL PRIORYTETOWY Rozwijanie aktywności muzycznej małego dziecka.

7 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Obszar: współpraca ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym. Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Zorganizowanie międzygrupowego konkursu piosenki dziecięcej Śpiewać każdy może… K. Szczczepanek, K. Nicowska Strona internetowa, scenariusz zabawy Luty 2011 2. Organizowanie i prowadzenie zajęć koleżeńskich Wszyscy nauczyciele Scenariusze zajęć W trakcie roku szkolnego 3. Zorganizowanie konkursu w przedszkolu dla dzieci i ich rodziców Mini playback S. RyterScenariusz zabawy, strona internetowa Marzec 2011

8 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Prowadzenie zajęć otwartych dla Rodziców – wykorzystanie muzyki w codziennej pracy z dzieckiem Nauczyciele grup Dzienniki, strona internetowa Maj 2011 5. Umieszczanie na tablicach i stronie internetowej informacji dla Rodziców na temat działań podejmowanych na terenie przedszkola i poza nim wynikających z realizacji programu przedszkola S. Ryter, A. Maltańska Strona internetowa, tablice informacyjne Wrzesień 2010 – Czerwiec 2011

9 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 6. Uczestnictwo dzieci w koncertach muzycznych organizowanych w Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki I st. w Łodzi D. Sznajder, nauczyciele grup Dzienniki, strona internetowa Październik 2010 – Maj 2011 7. Udział dzieci w koncertach Towarzystwa Szymanowskiego organizowanych na terenie przedszkola Nauczyciele grup Dzienniki, strona internetowa Wrzesień 2010 – Czerwiec 2011 8. Zorganizowanie dzieciom wyjazdu do Filharmonii Łódzkiej i udział w niedzielnym koncercie Spotkania z nutką D. Sznajder, nauczyciele grup Strona internetowa W trakcie roku szkolnego

10 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Wyodrębnienie w grupach dzieci z uzdolnieniami muzycznymi Wszyscy nauczyciele Październik 2010 2. Przygotowanie przez nauczycieli warsztatu pracy niezbędnego do prowadzenia zajęć rozwijających aktywność muzyczną dziecka Wszyscy nauczyciele Wrzesień 2010 Obszar: organizacja.

11 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Stworzenie dzieciom warunków w salach przedszkolnych do codziennej relaksacji Nauczyciele grup Sale przedszkolne Wrzesień 2010 5. Stworzenie kącików muzycznych w salach przedszkolnych Nauczyciele grup Sale przedszkolne Październik 2010 – Maj 2011

12 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Obszar: działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Cykliczne prowadzenie zajęć rozwijających aktywność muzyczną dziecka Wszyscy nauczyciele DziennikiPaździernik 2010 – Maj 2011 2. Tworzenie i wykonywanie przez dzieci instrumentów muzycznych Wszyscy nauczyciele Instrume nty Październik 2010 – Maj 2011 3. Wykorzystanie muzyki klasycznej i współczesnej do codziennej relaksacji Wszyscy nauczyciele Zapis w dzienniku Październik 2010 – Czerwiec 2011

13 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Cykliczne prowadzenie zajęć plastycznych ilustrowanych dźwiękiem oraz improwizacją ruchową Wszyscy nauczyciele Dzienniki, wystawy prac Październik 2010 – Maj 2011 5. Wykorzystanie systemu Edukacja przez ruch do podnoszenia aktywności i wrażliwości muzycznej dziecka Wszyscy nauczyciele DziennikiPaździernik 2010 – Maj 2011 6. Zorganizowanie zespołu muzycznego małego dziecka Jakub Michalak Aneta Maltańska Zespół muzyczny Październik 2010


Pobierz ppt "II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google