Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu."— Zapis prezentacji:

1 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu warsztatów metodycznych dla nauczycieli Zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w koncertach, spotkaniach z muzyką na terenie przedszkola RODZICE Włączenie się Rodziców w organizację wyjazdów na koncerty muzyczne (filharmonia, szkoły muzyczne) Szanowanie każdego rodzaju wrażliwości muzycznej dziecka

2 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: DZIECKO Rozwijanie percepcji słuchowej Usprawnianie koordynacji ruchowej Rozwijanie zainteresowań dzieci muzyką klasyczną i współczesną Zachęcanie dzieci do tworzenia muzyki z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów NAUCZYCIEL Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wychowania muzycznego w ramach warsztatów WDN Przygotowanie własnych materiałów dotyczących wychowania muzycznego Prowadzenie zespołu muzycznego małych dzieci

3 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. ZADANIASTRATEGIE DZIAŁANIASPOSÓB MONITOROWANIA SPOSÓB EWALUACJI Kształtowanie aktywności muzycznej dziecka. Rozwijanie zdolności artystycznych i ruchowych dziecka poprzez wykorzystanie muzyki. Rozbudzanie zainteresowania muzyka poprzez aktywne uczestnictwo w zespole muzycznym małego dziecka. Praktyczne wprowadzenie dzieci w świat muzyki poprzez tworzenie własnej muzyki z wykorzystaniem instrumentów. Planowanie, organizowanie różnych form aktywności poprzez organizowanie wycieczek do filharmonii, szkoły muzycznej. Udział dzieci w koncertach na terenie przedszkola. Wykorzystywanie wrażliwości muzycznej do tworzenia prac plastycznych oraz improwizacji ruchowych. Zapisy w dziennikach i planach. Scenariusze zajęć. Warsztaty. Rada szkoleniowa. Konkursy. Wytwory działalności. plastycznej. Kalendarium na stronie internetowej. Harmonogram koncertów w przedszkolu i poza nim.

4 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program wychowania i kształcenia sześciolatków – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska Priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok 2011 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2011

5 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK 2010/2011 Przedszkole Miejskie 86

6 CEL PRIORYTETOWY Rozwijanie aktywności muzycznej małego dziecka.

7 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Obszar: współpraca ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym. Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Zorganizowanie międzygrupowego konkursu piosenki dziecięcej Śpiewać każdy może… K. Szczczepanek, K. Nicowska Strona internetowa, scenariusz zabawy Luty Organizowanie i prowadzenie zajęć koleżeńskich Wszyscy nauczyciele Scenariusze zajęć W trakcie roku szkolnego 3. Zorganizowanie konkursu w przedszkolu dla dzieci i ich rodziców Mini playback S. RyterScenariusz zabawy, strona internetowa Marzec 2011

8 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Prowadzenie zajęć otwartych dla Rodziców – wykorzystanie muzyki w codziennej pracy z dzieckiem Nauczyciele grup Dzienniki, strona internetowa Maj Umieszczanie na tablicach i stronie internetowej informacji dla Rodziców na temat działań podejmowanych na terenie przedszkola i poza nim wynikających z realizacji programu przedszkola S. Ryter, A. Maltańska Strona internetowa, tablice informacyjne Wrzesień 2010 – Czerwiec 2011

9 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 6. Uczestnictwo dzieci w koncertach muzycznych organizowanych w Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki I st. w Łodzi D. Sznajder, nauczyciele grup Dzienniki, strona internetowa Październik 2010 – Maj Udział dzieci w koncertach Towarzystwa Szymanowskiego organizowanych na terenie przedszkola Nauczyciele grup Dzienniki, strona internetowa Wrzesień 2010 – Czerwiec Zorganizowanie dzieciom wyjazdu do Filharmonii Łódzkiej i udział w niedzielnym koncercie Spotkania z nutką D. Sznajder, nauczyciele grup Strona internetowa W trakcie roku szkolnego

10 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Wyodrębnienie w grupach dzieci z uzdolnieniami muzycznymi Wszyscy nauczyciele Październik Przygotowanie przez nauczycieli warsztatu pracy niezbędnego do prowadzenia zajęć rozwijających aktywność muzyczną dziecka Wszyscy nauczyciele Wrzesień 2010 Obszar: organizacja.

11 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Stworzenie dzieciom warunków w salach przedszkolnych do codziennej relaksacji Nauczyciele grup Sale przedszkolne Wrzesień Stworzenie kącików muzycznych w salach przedszkolnych Nauczyciele grup Sale przedszkolne Październik 2010 – Maj 2011

12 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Obszar: działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Cykliczne prowadzenie zajęć rozwijających aktywność muzyczną dziecka Wszyscy nauczyciele DziennikiPaździernik 2010 – Maj Tworzenie i wykonywanie przez dzieci instrumentów muzycznych Wszyscy nauczyciele Instrume nty Październik 2010 – Maj Wykorzystanie muzyki klasycznej i współczesnej do codziennej relaksacji Wszyscy nauczyciele Zapis w dzienniku Październik 2010 – Czerwiec 2011

13 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Cykliczne prowadzenie zajęć plastycznych ilustrowanych dźwiękiem oraz improwizacją ruchową Wszyscy nauczyciele Dzienniki, wystawy prac Październik 2010 – Maj Wykorzystanie systemu Edukacja przez ruch do podnoszenia aktywności i wrażliwości muzycznej dziecka Wszyscy nauczyciele DziennikiPaździernik 2010 – Maj Zorganizowanie zespołu muzycznego małego dziecka Jakub Michalak Aneta Maltańska Zespół muzyczny Październik 2010


Pobierz ppt "II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google