Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Sytuacja osób niepełnosprawnych w Małopolsce – kontekst zatrudnienia Anna Michalak seminarium, 20 sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Sytuacja osób niepełnosprawnych w Małopolsce – kontekst zatrudnienia Anna Michalak seminarium, 20 sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Sytuacja osób niepełnosprawnych w Małopolsce – kontekst zatrudnienia Anna Michalak seminarium, 20 sierpnia 2009 r.

2 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2002 wykazały, że w województwie małopolskim liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 589,1 tys. co stanowi 18,2% ogółu mieszkańców województwa. W skali kraju jest to drugi po województwie lubelskim (18,5%) tak wysoki wskaźnik natężenia tego zjawiska. Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

3 Udział osób niepełnosprawnych w ludności ogółem Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim w Polsce: 14,3% ludności to osoby niepełnosprawne w Małopolsce: 589, 1 tys. osób niepełnosprawnych

4 Orzeczenia o niepełnosprawności wydają: -powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności; -zespoły i lekarze orzekający w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; -zespoły i lekarze orzekający w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; -zespoły i lekarze orzekający w resortach Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 Osoby niepełnosprawne według płci i wieku Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

6 Ludność ogółem i osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia WyszczególnienieOgółemNiepełnosprawniOgółemNiepełnosprawni w tysiącachw procentach Razem2607,5577,7100,0 Wyższe272,929,710,55,1 Średnie i policealne844,0128,532,422,2 Zasadnicze zawodowe679,2130,626,022,6 Podstawowe ukończone 710,0249,527,243,2 Pozostałe101,439,43,96,8 Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

7 Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia i aktywności ekonomicznej Wyszczególnienie Niepełnosprawni posiadający wykształcenie wyższe średnie zawodowe lub policealne średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe w procentach Ogółem100,0 pracujący24,918,312,319,7 bezrobotni3,04,33,94,2 bierni zawodowo71,476,682,975,2 nieustalony status na rynku pracy 0,70,8 0,9 Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

8 Osoby niepełnosprawne według źródła utrzymania Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

9 Stopa bezrobocia rejestrowanego – stan na koniec 2008 roku Źródło: WUP; MORPiE W roku 2008 liczba osób bezrobotnych w Małopolsce wynosiła 97 813.

10 Udział osób niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych W roku 2008 liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Małopolsce wynosiła 5 173. Źródło: WUP; MORPiE

11 Udział osób niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych w powiatach w 2008 roku Źródło: WUP

12 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Małopolsce w 2008 roku Źródło: WUP

13 Dlaczego wzrasta liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych? Źródło: WUP


Pobierz ppt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Sytuacja osób niepełnosprawnych w Małopolsce – kontekst zatrudnienia Anna Michalak seminarium, 20 sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google