Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po co ? Wprowadzenie standardów usług edukacyjno – szkoleniowych w Małopolsce jest niezbędne dla stworzenia spójnego i efektywnego systemu edukacji pozaformalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po co ? Wprowadzenie standardów usług edukacyjno – szkoleniowych w Małopolsce jest niezbędne dla stworzenia spójnego i efektywnego systemu edukacji pozaformalnej."— Zapis prezentacji:

1

2 Po co ? Wprowadzenie standardów usług edukacyjno – szkoleniowych w Małopolsce jest niezbędne dla stworzenia spójnego i efektywnego systemu edukacji pozaformalnej w regionie.

3 Cele standardów Edukacja firm szkoleniowych
Edukacja klientów (indywidualni, organizacje, podmioty dysponujące pieniędzmi unijnymi) Gwarancja dobrej jakości/Przejrzystość firm Promocja dobrych praktyk Promocja firm spełniających standard Środki publiczne dla firm gwarantujących jakość usług

4 Dla kogo ? Podaż Popyt Instytucje szkoleniowe Mieszkańcy Małopolski
Kadra szkoleniowa Instytucje zamawiające szkolenia Pracodawcy

5 Jak powstawały Małopolskie Standardy ?
1. Doświadczenia brytyjskie r. - badania ilościowe i jakościowe diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego.  r. - badanie analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych

6 2010 r. Kilkanaście spotkań i warsztatów w 2010 r. z:
Firmami szkoleniowymi Pracodawcami Trenerami Instytucjami publicznymi WRZ Ekspertami

7 Plany 2010 Badania – diagnoza i rekomendacje
Wypracowywanie projektu standardów – UJ 2010 Pilotaż weryfikujący – w kilkunastu firmach przy udziale konsultanta Konsultacje społeczne –upublicznienie standardów, zbieranie opinii, promocja 2011 sprawdzanie standardów w procedurach zamówień publicznych, w firmach szkoleniowych Promocja standardów wśród klientów – mieszkańcy i przedsiębiorcy 2011/2012 – ostateczna wersja standardów

8 Małopolskie Standardy - Struktura
Treść usługa szkoleniowa kadra zarządzanie jakością organizacja i infrastruktura Ocena instytucja oceniająca procedura oceny monitoring przestrzegania standardów Wdrażanie pilotaż korzyści dla firm promocja

9 Kryteria oceny modelu Realność Trafność, sensowność, użyteczność
Mierzalność – precyzja kryteriów i przyjazność procedury oceny Jasność, komunikatywność Uniwersalność

10 małopolskie standardy edukacyjno -szkoleniowej
USŁUGA małopolskie standardy usługi edukacyjno -szkoleniowej ORGANIZACJA KADRA ZARZĄDZANIE

11 Treść standardów Grupa tematyczna Standard Standard Standard Standard
Wskaźnik O Wskaźnik O Wskaźnik O Wskaźnik O Wskaźnik P Wskaźnik P Wskaźnik P Wskaźnik P

12 Standardy dotyczące usługi edukacyjno-szkoleniowej
Cele i zakres tematyczny szkoleń są dostosowane do potrzeb uczestników Programy nauczania są opisane w języku efektów uczenia się Programy szkoleniowe są oparte na aktualnej, rzetelnej wiedzy i realizowane w adekwatnej do celów formie Instytucja szkoleniowa prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów uczenia się Instytucja szkoleniowa systematycznie bada rezultaty prowadzonych szkoleń

13 Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry szkoleniowej
Instytucja szkoleniowa dysponuje kadrą odpowiedzialną za merytoryczną jakość usług. Wiedza teoretyczna i praktyczna kadry szkoleniowej jest odpowiednia do zakresu szkoleń oraz ich celów edukacyjnych Kadra szkoleniowa posiada kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych Kadra szkoleniowa aktywnie uczestniczy w działaniach rozwojowych i aktualizuje własne kompetencje Kadra szkoleniowa wnosi wkład w popularyzację wiedzy i wymianę dobrych praktyk w zakresie LLL

14 Standardy dotyczące infrastruktury, organizacji i obsługi klienta
Instytucja szkoleniowa zapewnia uczestnikom rzetelną obsługę i sprawną organizację szkolenia Instytucja organizuje szkolenia w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej Instytucja planuje czas szkolenia w sposób sprzyjający komfortowi uczestników i higienie pracy umysłowej Instytucja szkoleniowa dysponuje różnorodnymi środkami technicznymi i materiałami wspierającymi uczenie Instytucja szkoleniowa jest przygotowana do reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów

15 Standardy dotyczące zarządzaniem jakością usługi szkoleniowej
Instytucja szkoleniowa dysponuje strategią określającą jej sposób działania i kierunki rozwoju Instytucja szkoleniowa publikuje rzetelną informację o oferowanych usługach Instytucja szkoleniowa stosuje systemowe rozwiązania wspierające wysoką jakość świadczonych usług Instytucja szkoleniowa upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń Instytucja szkoleniowa oferuje usługi w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzucanymi przez zewnętrzne regulacje

16 WERYFIKACJA PROJEKTU MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW
Plany IV kw. 2010/2011 WERYFIKACJA PROJEKTU MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW Pilotaż: firm szkoleniowych Recenzenci: szkoleniowcy, psycholog, socjolog. Rozpoczęcie konsultacji społecznych

17 Plany 2011 3. Konsultacje prawne 4. Konsultacje ekonomiczne 5. Konsultacje naukowe (uniwersytety) WPROWADZENIE UWAG DO TREŚCI STANDARDÓW 6. Spotkania warsztatowe z inst. szkoleniowymi, pracodawcami, decydentami i in. PONOWNE WPROWADZENIE UWAG DO TREŚCI STANDARDÓW

18 Plany 2011 Pilotażowe sprawdzanie standardów w procedurach wyboru firm szkoleniowych – np. procedura zamówień publicznych Promocja standardów wśród firm szkoleniowych, przedsiębiorców, mieszkańców małopolskich


Pobierz ppt "Po co ? Wprowadzenie standardów usług edukacyjno – szkoleniowych w Małopolsce jest niezbędne dla stworzenia spójnego i efektywnego systemu edukacji pozaformalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google