Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie"— Zapis prezentacji:

1 Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie
PRR F0576; PL-106

2 Założenia dla opracowania systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
System spełnia pięć podstawowych warunków: 1. Buduje zaufanie między pracodawcą a pracownikiem oraz zwiększa konkurencyjność firm 2. Optymalnie wykorzystuje kompetencje załogi 3. Systematyzuje planowanie i prowadzenie szkoleń według potrzeb firmy 4. Kontroluje efektywność przeprowadzonych szkoleń poprzez kontrolę przeniesienia zdobytej wiedzy na stanowiska pracy 5. Zapewnia przejrzystość kompetencji (Matter of Transparency)

3 REZULTAT GŁÓWNY System analizy potrzeb kompetencji w firmie:
Rezultatem projektu będzie Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie (MSZWwF). MSZWwF składa się z trzech autonomicznych podsystemów: System analizy potrzeb kompetencji w firmie: - analiza potrzeb kompetencji; - tworzenie koncepcji szkoleń „szytych” na miarę potrzeb firmy; - kontrola efektywności szkoleń – kontrola przenoszenia zdobytej wiedzy na stanowiska pracy. Wewnętrzny system oceny i certyfikacji kompetencji zdobytych w drodze szkoleń nieformalnych w firmie. System wykorzystywania starszych doświadczonych pracowników (45+) do przekazywania wiedzy młodszym pracownikom (wewnętrzny coaching)

4 Nieformalny system edukacji Incydentalny system edukacji zawodowych
SCHEMAT PROJEKTU IW EQUAL „Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce” PL-106 Podsystem II Podsystem I Podsystem III Nieformalny system edukacji zawodowej Incydentalny system edukacji zawodowych Samodzielne uczenie się pracowników wykorzystujące wiedzę trenerów-seniorów Ocena zdobytych kompetencji pracowników Analiza potrzeb kompetencji Ocena zdobytych kompetencji pracowników Przeniesienie zdobytej wiedzy na stanowiska pracy Opracowanie koncepcji szkoleń „szytych na miarę” Szkolenia przeprowadzane przez zewnętrzne instytucje Szkolenia wewnątrz przedsiębiorstwa prowadzane przez trenerów-seniorów Potrzeba szkoleń Szkolenia wewnątrz przedsiębiorstwa Kontrola przeniesienia wiedzy na stanowiska pracy

5 STRATEGIA WDRAŻANIA REZULTATU DO POLITYKI PAŃSTWA
PRR przyjęło następująca strategię upowszechniania i wdrażania rezultatu do głównego nurtu polityki państwa: 1. zmiany legislacyjne (w związku z brakiem wystarczającej wiedzy na temat niezbędnych zmian oraz w celu uzyskania w miarę pełnej informacji ze strony grup interesów zaplanowano szereg konsultacji roboczych, które umożliwią sprecyzowanie konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze) 2. wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez przedsiębiorstwa w celu wdrażania rezultatu (poprzez spotkania robocze z odpowiednimi Departamentami UW i UM i zapewnienie odpowiednich środków dla przedsiębiorstw chcących wdrożyć rezultat w swoich firmach - działanie to wprost wpisuje się w strategię rozwoju regionalnego ze względu na budowanie społeczeństw opartych na wiedzy oraz społeczeństw informacyjnych) 3. upowszechnianie informacji oraz samego rezultatu wśród decydentów oraz w obszarze gospodarki i jej otoczenia


Pobierz ppt "Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google