Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września 2010r.

2 Podsumowanie dotychczasowych działań 1664 wnioski złożone na konkursy na kwotę ponad 1,4 mld. zł; Prawie 100% wniosków poprawnych formalnie; Podpisaliśmy ponad 300 umów; W trakcie realizacji 140 projektów: Utrudnienia - częste zmiany przepisów i dokumentów programowych – zmiana procedur, aneksowanie umów itd.; Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ok 5 tys. nowych firm - dzięki dotacjom,

3 Podsumowanie dotychczasowych działań – c.d Wskaźniki dla Działań – w większości niezagrożone, Wskaźniki problematyczne: - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem - Wskaźniki dotyczące wsparcia dla osób 50+ Około 55 tys. osób uzyska wsparcie w tym ok. 40 tys. bezrobotnych (wliczając projekty zakontraktowane w 2010r.); Dążenie do racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych; Wysoki % środków zakontraktowanych i rozliczonych – pozostanie do zakontraktowania ok.150 mln zł (po zakończeniu konkursów 2010r.);

4 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009,2010 Rok 2011Kontraktacja narastająco ( w tym 2011 r.) Alokacja 2007- 2013 6.1299 554 477,60112 000 000,00411 554 477,60321 715 692,00 6.1.135 544 520,5912 000 000,0047 544 520,5957 908 824,56 6.1.213 478 077,530,0013 478 077,53 16 085 784,60 6.1.3250 531 879,48100 000 000,00350 531 879,48247 721 082,84 6.252 899 774,5020 000 000,0072 899 774,5070 620 516,00 6.32 800 720,091 000 000,003 800 720,095 285 344,00 Priorytet VI355 254 972,19133 000 000,00488 254 972,19397 621 552,00

5 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009, 2010 Rok 2011Kontraktacja narastająco (w tym 2011r.) Alokacja 2007- 2013 8.1.198 198 909,1625 000 000,00*123 198 909,16*175 251 022,78 8.1.233 429 193,3520 000 000,0053 429 193,3561 708 106,51 8.1.33 046 835,645 000 000,00**8 046 835,64**4 196 151,30 8.1.41 500 000,000,001 500 000,005 677 145,83 Działanie 8.1136 174 938,1550 000 000,00***186 174 938,15***246 832 426,42 * Kwota 4 000 000,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1 pochodząca ze środków Priorytetu VIII. **Kwota 5 000 000,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu 8.1.3 pochodząca ze środków Priorytetu VIII. *** W tym 9 000 000,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych.

6 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

7 7 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 31 lipca 2010r.

8 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 31 lipca 2010r.

9 Realizacja 15 konkursów 2010r. Realizacja wszystkich konkursów w planowanym terminie 9 konkursów zakończonych: I/POKL/6.1.1/2010 – 24 umowy I/POKL/8.1.2/2010 (outplacement) – 5 umów 7 konkursów w Działaniu 6.2 – 7 umów; 3 konkursy : II/POKL/8.1.1/2010, II/POKL/8.1.2/2010, I/POKL/6.3/2010 – nabory zawieszone, 1 konkurs: I/POKL/8.1.1/2010 (projekty z pomocą publiczną) – nabór trwa, 2 konkursy na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - w Priorytecie VIII – ogłoszone 23 września.

10 Podstawowe założenia w Planach Działań na 2011r. Kompleksowość wsparcia - zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia: zastosowanie IPD i pośrednictwa pracy ; Skierowanie wsparcia w szczególności do : osób młodych (15-24 lata) i 50+, mieszkańców powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, osób o niskim poziomie wykształcenia, osób zwolnionych z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Zapewnienie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości – organizacja konkursów na terenie 7 obszarów województwa w ramach Działania 6.2;

11 Podstawowe założenia w Planach Działań na 2011r. – cd. Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń – certyfikowane programy nauczania, egzaminy zewnętrzne, uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie rozporządzeń ; Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego Beneficjenta Wspieranie branż strategicznych

12 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl Elżbieta Ołdakowska, tel. 089 522 79 50 e.oldakowska@up.gov.pl


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google