Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września 2010r.

2 Podsumowanie dotychczasowych działań 1664 wnioski złożone na konkursy na kwotę ponad 1,4 mld. zł; Prawie 100% wniosków poprawnych formalnie; Podpisaliśmy ponad 300 umów; W trakcie realizacji 140 projektów: Utrudnienia - częste zmiany przepisów i dokumentów programowych – zmiana procedur, aneksowanie umów itd.; Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ok 5 tys. nowych firm - dzięki dotacjom,

3 Podsumowanie dotychczasowych działań – c.d Wskaźniki dla Działań – w większości niezagrożone, Wskaźniki problematyczne: - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem - Wskaźniki dotyczące wsparcia dla osób 50+ Około 55 tys. osób uzyska wsparcie w tym ok. 40 tys. bezrobotnych (wliczając projekty zakontraktowane w 2010r.); Dążenie do racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych; Wysoki % środków zakontraktowanych i rozliczonych – pozostanie do zakontraktowania ok.150 mln zł (po zakończeniu konkursów 2010r.);

4 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009,2010 Rok 2011Kontraktacja narastająco ( w tym 2011 r.) Alokacja , , , , , , , , ,530, , , , , , , , , , , , , , ,00 Priorytet VI , , , ,00

5 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009, 2010 Rok 2011Kontraktacja narastająco (w tym 2011r.) Alokacja , ,00* ,16* , , , , , , ,00** ,64** , ,000, , ,83 Działanie , ,00*** ,15*** ,42 * Kwota ,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu pochodząca ze środków Priorytetu VIII. **Kwota ,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu pochodząca ze środków Priorytetu VIII. *** W tym ,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych.

6 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

7 7 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 31 lipca 2010r.

8 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 31 lipca 2010r.

9 Realizacja 15 konkursów 2010r. Realizacja wszystkich konkursów w planowanym terminie 9 konkursów zakończonych: I/POKL/6.1.1/2010 – 24 umowy I/POKL/8.1.2/2010 (outplacement) – 5 umów 7 konkursów w Działaniu 6.2 – 7 umów; 3 konkursy : II/POKL/8.1.1/2010, II/POKL/8.1.2/2010, I/POKL/6.3/2010 – nabory zawieszone, 1 konkurs: I/POKL/8.1.1/2010 (projekty z pomocą publiczną) – nabór trwa, 2 konkursy na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - w Priorytecie VIII – ogłoszone 23 września.

10 Podstawowe założenia w Planach Działań na 2011r. Kompleksowość wsparcia - zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia: zastosowanie IPD i pośrednictwa pracy ; Skierowanie wsparcia w szczególności do : osób młodych (15-24 lata) i 50+, mieszkańców powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, osób o niskim poziomie wykształcenia, osób zwolnionych z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Zapewnienie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości – organizacja konkursów na terenie 7 obszarów województwa w ramach Działania 6.2;

11 Podstawowe założenia w Planach Działań na 2011r. – cd. Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń – certyfikowane programy nauczania, egzaminy zewnętrzne, uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie rozporządzeń ; Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego Beneficjenta Wspieranie branż strategicznych

12 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel , Elżbieta Ołdakowska, tel


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 24 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google