Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r.

2 Plan prezentacji 1.Plany działań na 2010r. 2.Realizacja projektów systemowych w 2009r. 3.Konkursy realizowane przez WUP aktualnie. 4.Podsumowanie wdrażania PO KL.

3 Źródła założeń do Planów działań na rok 2010 Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL prowadzonych zarówno na poziomie centralnym jak i w województwie warmińsko – mazurskim; Uwarunkowania regionalne; Pakiet działań antykryzysowych; Wskaźniki określone w dokumentach programowych; Rekomendacje Komisji Europejskiej; Zalecenia Instytucji Zarządzającej.

4 Plany działań na 2010r. - podstawowe założenia Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób: młodych (15-24 lata), powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko- mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy;

5 Plany działań na 2010r. - podstawowe założenia(cd) Zwiększenie alokacji na konkursy w 2010 roku o ponad 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy – Poddziałanie 6.1.1; Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu - Poddziałanie 6.1.1; Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń - certyfikaty i uprawnienia zawodowe; Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego Beneficjenta

6 Wymagania wobec projektów systemowych w kryteria dostępu po konsultacjach - 1.Minimum 5 % uczestników projektu stanowią osoby w wieku lata. 2.Projekt zapewnia opracowanie IPD dla minimum 20% osób objętych wsparciem w ramach projektu. 3.Co najmniej 25% liczby uczestników projektu stanowią osoby w wieku lat. 4.Projekt musi zakładać stosownie do sytuacji na lokalnym rynku pracy udział osób z następujących grup: długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy począwszy od r. 5.Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15 % w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

7 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie / Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja , , , , , , , , ,320, , , , , , , , , , , , , , ,45 Priorytet VI , , , ,71

8 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII-Działanie 8.1 Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco (w tym 2010r.) Kontraktacja Działanie , , , ,42 Poddziałanie , , , ,78 Poddziałanie , , , ,51 Poddziałanie ,110, , ,30 Poddziałanie , , , ,83

9 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / Poddziałanie Tryb konkursu Planowany termin ogłoszenia Poddziałanie Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie Konkursów otwartych - tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał 2010

10 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku PoddziałanieTryb konkursu Planowany termin ogłoszenia Poddziałanie (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyI kwartał 2010 Poddziałanie (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyII kwartał 2010 Poddziałanie (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyII kwartał 2010 Projekty innowacyjneKonkurs zamkniętyIII kwartał 2010 Projekty ponadnarodowe Konkurs zamkniętyIII kwartał 2010

11 Realizacja projektów systemowych w 2009r. Rozliczenie środków powyżej 90%; Ostatnie korekty 2009r; Liczba osób objętych wsparciem – ponad 23 tys.; Liczba udzielonych dotacji – ok. 3 tys. Nowa wersja PEFS – 2.0 – od 1 stycznia 2010

12 Konkursy realizowane przez WUP aktualnie, Konkurs zamknięty na projekty Innowacyjne z komponentem ponadnarodowym - 2,5 mln zł (nabór od16 września do 16 października); Konkurs otwarty w (outplacement–szybka ścieżka)–5 mln. zł; Wznowienie naboru w konkursie otwartym w ( pomoc publiczna) – ponad 8 mln. zł.

13 13 Podsumowanie dotychczasowych działań Ponad 1000 wniosków na kwotę ponad 800 mln zł. Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie, Około 60% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Podpisaliśmy 200 umów, Znaczący udział: jst i NGO, Zwiększenie pierwotnie planowanej alokacji na 2009r. o 11 mln. zł Zakończenie prawie wszystkich wcześniej ogłoszonych konkursów, Około 30 tys. osób uzyskało wsparcie, Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ponad 3,5 tys. nowych firm dzięki dotacjom, Utrudnienia we wdrażaniu: - zmiany przepisów i wytycznych! Dostosowywanie procedur.

14 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

15 15 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 1 września 2009r.

16 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 1 września 2009r.

17 17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel , Elżbieta Ołdakowska, tel


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google