Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 28 maja 2012 r.

2 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 31 marca 2012 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

3 Alokacja i zaangażowanie w Priorytecie VI (stan na 5 maja 2012r.) 83,5291 448 991,31463 604 763,46555 053 754,77 Priorytet VI 98,9440 016,51 3 737 196,75 3 774 213,26 6.3 53,1057 989 920,54 65 646 151,71 123 636 072,25 6.2 128,19- 72 538 110,27329 818 748,78257 280 638,51 6.1.3 86,872 465 401,2815 963 012,4418 780 014,85 6.1.2 31,76103 491 763,2448 091 052,65151 528 815,89 6.1.1 92,1933 419 054,25 394 224 415,00427 643 469,25 6.1 Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Działanie /Poddziałanie

4 Alokacja i zaangażowanie w Działaniu 8.1 (stan na 5 maja 2012r.) 63,7293 157 184,59163 582 640,09256 739 824,68 Działanie 8.1 100,18- 1 348,62758 464,41757 115,79 8.1.4 37,235 057 425,622 999 996,928 057 422,54 8.1.3 57,4839 457 344,9353 345 805,1192 803 150,04 8.1.2 68,6448 643 762,66106 478 373,65155 122 136,31 8.1.1 Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Działanie /Poddziałanie

5 Efekty wdrażania PO KL – WUP (źródło: sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego PO KL na koniec 2011r.) 40 tys. osób, które zakończyły udział w projektach (bezrobotni i nieaktywni zawodowo) - wskaźnik docelowy 53 tys.; 6,5 tys. udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wskaźnik docelowy 5,1 tys.; 3,3 tys. przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych - wskaźnik docelowy 6,2 tys.; 15,8 tys. pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - wskaźnik docelowy 12,6 tys; Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej prawie 40%;

6 Harmonogram konkursów 2012r. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 6.1.1 (3 subregiony) 27 marca40 000 000 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 22 maja3 500 000 Poddziałanie 6.1.2 (wsparcie dla PUP) 24 stycznia 2 000 000 Działanie 6.2 (mikropożyczki) 22 maja7 000 000 Działanie 6.2 (dotacje-7 obszarów) 18 września40 000 000 13 konkursów Razem Priorytet VI 92 500 000

7 Harmonogram konkursów – cd. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (szkolenia i doradztwo - MMŚP) 27 marca32 000 000 Poddziałanie 8.1.2 (outplacement, 3 subregiony) 27 marca15 000 000 4 konkursy Razem Działanie 8.1 47 000 000

8 Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach 1. Liczba konkursów PWP - 9 2. Liczba złożonych dotychczas wniosków - 34 3. Liczba wniosków przyjętych do dofinansowania - 11 : w Priorytecie VI - 3 na kwotę ok. 3 mln. zł. w Działaniu 8.1 - 8 na kwotę 7,8 mln. zł. 4. Rodzaj realizowanych projektów: Realizujące założenia Programu rozwoju hotelarstwa i gastronomii… Rozwój i promocja wolontariatu, Aktywizacja osób niepełnosprawnych, Promocja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 5. Kraje pochodzenia partnerów ponadnarodowych: Francja, Włochy, Niemcy, Finlandia, Dania, Bułgaria.

9 Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach – cd. Najczęstsze błędy : -brak informacji jakie rozwiązania systemowe będą adaptowane i upowszechniane w Polsce ani korzyści dla strony polskiej wynikających z jego wdrożenia, -wskazuje się na wspólne wypracowanie modelu z możliwością jego adaptacji do warunków krajowych, jednak w żadnej części wniosku nie opisano tego modelu ani sposobu organizacji współpracy z partnerem zagranicznym. -co najmniej jeden cel szczegółowy (projekty z komponentem ) powinien wskazywać na możliwość jego osiągnięcia wyłącznie w wyniku nawiązanej współpracy ponadnarodowej -brak opisu produktu wynikającego ze współpracy ponadnarodowej

10 Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach – cd. -brak informacji nt. kadry partnera jaka będzie zaangażowana w realizację projektu. -uzasadnienie wyboru partnerów projektu, -pomija się kwestie związane z organizacją współpracy z partnerem, w tym przepływu informacji, sposobu podejmowania decyzji, itp.

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google