Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 28 maja 2012 r.

2 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 31 marca 2012 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

3 Alokacja i zaangażowanie w Priorytecie VI (stan na 5 maja 2012r.) 83, , , ,77 Priorytet VI 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja (z KRW) Działanie /Poddziałanie

4 Alokacja i zaangażowanie w Działaniu 8.1 (stan na 5 maja 2012r.) 63, , , ,68 Działanie , , , , , , , , , , , , , , , , Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja (z KRW) Działanie /Poddziałanie

5 Efekty wdrażania PO KL – WUP (źródło: sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego PO KL na koniec 2011r.) 40 tys. osób, które zakończyły udział w projektach (bezrobotni i nieaktywni zawodowo) - wskaźnik docelowy 53 tys.; 6,5 tys. udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wskaźnik docelowy 5,1 tys.; 3,3 tys. przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych - wskaźnik docelowy 6,2 tys.; 15,8 tys. pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - wskaźnik docelowy 12,6 tys; Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej prawie 40%;

6 Harmonogram konkursów 2012r. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie (3 subregiony) 27 marca Poddziałanie (PWP) 22 maja Poddziałanie (wsparcie dla PUP) 24 stycznia Działanie 6.2 (mikropożyczki) 22 maja Działanie 6.2 (dotacje-7 obszarów) 18 września konkursów Razem Priorytet VI

7 Harmonogram konkursów – cd. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie (szkolenia i doradztwo - MMŚP) 27 marca Poddziałanie (outplacement, 3 subregiony) 27 marca konkursy Razem Działanie

8 Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach 1. Liczba konkursów PWP Liczba złożonych dotychczas wniosków Liczba wniosków przyjętych do dofinansowania - 11 : w Priorytecie VI - 3 na kwotę ok. 3 mln. zł. w Działaniu na kwotę 7,8 mln. zł. 4. Rodzaj realizowanych projektów: Realizujące założenia Programu rozwoju hotelarstwa i gastronomii… Rozwój i promocja wolontariatu, Aktywizacja osób niepełnosprawnych, Promocja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 5. Kraje pochodzenia partnerów ponadnarodowych: Francja, Włochy, Niemcy, Finlandia, Dania, Bułgaria.

9 Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach – cd. Najczęstsze błędy : -brak informacji jakie rozwiązania systemowe będą adaptowane i upowszechniane w Polsce ani korzyści dla strony polskiej wynikających z jego wdrożenia, -wskazuje się na wspólne wypracowanie modelu z możliwością jego adaptacji do warunków krajowych, jednak w żadnej części wniosku nie opisano tego modelu ani sposobu organizacji współpracy z partnerem zagranicznym. -co najmniej jeden cel szczegółowy (projekty z komponentem ) powinien wskazywać na możliwość jego osiągnięcia wyłącznie w wyniku nawiązanej współpracy ponadnarodowej -brak opisu produktu wynikającego ze współpracy ponadnarodowej

10 Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach – cd. -brak informacji nt. kadry partnera jaka będzie zaangażowana w realizację projektu. -uzasadnienie wyboru partnerów projektu, -pomija się kwestie związane z organizacją współpracy z partnerem, w tym przepływu informacji, sposobu podejmowania decyzji, itp.

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel ,


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google