Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Koordynator Projektu: Bartłomiej Gębarowski * Treści zawarte w prezentacji pochodzą z materiałów Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy WSIiZ w Rzeszowie

2 Europejski Fundusz Społeczny dlaczego szkolić?
Skomplikowana materia dokumentów programowych Skomplikowane i zmienne procedury Dystrybucja dobrych praktyk Przyspieszenie procesu absorpcji środków strukturalnych Zwiększenie świadomości znaczenia EFS dla rozwiązywania problemów społecznych

3 ROSzEFS Cele ROSzEFS Struktura sieci ROSzEFS
czyli Regionalne Ośrodki Szkoleniowe Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią sieć administracyjną wspierającą projektodawców do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele ROSzEFS Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) jest promowanie wiedzy wśród instytucji regionalnych o możliwościach związanych z działalnością EFS oraz rozwój lokalny. Struktura sieci ROSzEFS Sieć działa na poziomie centralnym (KOSzEFS w PARP) oraz regionalnym (ROSzEFS)

4 Misja sieci ROSZeFS 1) Identyfikacja problemów z zakresu rynku pracy i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym, 2) Pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy, najlepszych praktyk w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy i edukacji. 3) Uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS 4) Poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z EFS

5 W województwie podkarpackim działają dwa ośrodki szkoleniowe sieci ROSzEFS:
CRL ROSzEFS przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie CRL ROSzEFS przy Towarzystwie „Altum”

6 w ramach działalności ROSzEFS
SZKOLENIA w ramach działalności ROSzEFS

7 Oferta szkoleniowa CRL - ROSzEFS
Szkolenia prowadzone są w pięciu modułach. Każdy moduł podzielony jest na 2 jednodniowe sesje. Szkolenia są realizowane w siedzibie ośrodka oraz możliwa jest organizacja w siedzibie danej organizacji. Szkolenia organizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Dzień szkolenia obejmowuje 8 godzin lekcyjnych

8 Oferta szkoleniowa CRL - ROSzEFS
MODUŁ I Szkolenia specjalistyczne (przewidziane dla konkretnych typów organizacji) MODUŁ II Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego MODUŁ III Zarządzanie projektem współfinansowanym z EFS (aspekty organizacyjno logistyczne w zarządzaniu projektem) MODUŁ IV Aplikowanie o wsparcie z EFS MODUŁ V Monitoring, kontrola i kontrola finansowa (audyt) projektów EFS, zagadnienia prawne oraz procedury zamówień publicznych

9 Wskaźniki dotyczące szkoleń za okres I półrocza 2006
Liczba zorganizowanych kursów szkoleniowych 34 Liczba dni szkoleniowych 68 Liczba godzin szkoleń ogółem 544

10 Wskaźniki dotyczące szkoleń za okres I półrocza 2006
Rozbicie liczby szkoleń na poszczególne moduły: Moduł I – 4 edycje Moduł II – 1 edycja (w II półroczu 2006 roku) Moduł III – 14 edycji Moduł IV – 11 edycji Moduł V – 4 edycje

11 Suma osób biorących udział w szkoleniach w I półroczu 2006 wyniosła blisko 560.

12 Suma instytucji biorących udział w szkoleniach w I półroczu 2006 wyniosła blisko 350.

13 Oferta doradcza CRL – ROSzEFS to m.in.:
Wsparcie bezpośrednie potencjalnych projektodawców poprzez indywidualne doradztwo; obejmujące kompleksową analizę pomysłów, ocenę zdolności do ich realizacji, wsparcie przy poszukiwaniach odpowiednich ekspertów oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku; Pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości projektów EFS; Inicjowanie współpracy środowisk lokalnych poprzez inspirowanie lokalnych porozumień na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju lokalnego rynku pracy itp.

14 Doradztwo Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:
Doradztwo prowadzone w biurze ROSzEFS przy WSIiZ – w formie indywidualnych konsultacji oraz w formie zapytania ; Konsultacje wyjazdowe Animatora Regionalnego do organizacji oraz instytucji na terenie województwa podkarpackiego; Poprzez stronę internetową w poszczególnych działach informacyjnych (aktualności, animator regionalny, szkolenia, materiały szkoleniowe, linki), Doradztwo Specjalistyczne Ekspertów

15 w ramach działalności ROSzEFS
DORADZTWO w ramach działalności ROSzEFS Doradztwo Animatora Doradztwo Ekspertów - Specjalistyczne

16 Doradztwo najczęściej poruszane problemy
Budowa koncepcji projektu, czyli: poszukiwanie pomysłu na projekt określenie w jakie działanie wpisuje się pomysł na projekt które z planowanych zadań będą kwalifikowalne cel projektu zgodny z celem działania

17 Doradztwo najczęściej poruszane problemy
Wypełnianie wniosku o dofinansowanie właściwie sformułowany cel projektu wybór właściwej procedury zamówień publicznych uzasadnienie projektu i wyboru form wsparcia właściwe oszacowanie liczby Beneficjentów Ostatecznych i zakwalifikowanie ich do odpowiednich kategorii planowanie wydatków projektu dobór i właściwe opisywanie wymaganych załączników

18 Doradztwo najczęściej poruszane problemy
Realizacja projektu procedury zamówień publicznych utrzymanie grupy Beneficjentów Ostatecznych, osiągnięcie planowanych wskaźników produktu i rezultatu księgowanie i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków długi czas oczekiwanie na płatności Wniosek Beneficjanta o Płatność sprawozdawczość zmiany w realizacji projektu,przesunięcia planowanych wydatków

19 PROMOCJA Europejskiego Funduszu Społecznego
foldery promocyjne plakaty CD-ROM strona CRL-ROSzEFS publikacje prasowe audycje radiowe informacje w TVP

20 Wystąpienie Minister Rozwoju Regionalnego dr Grażyny Gęsickiej,
Promocja EFS wśród potencjalnych projektodawców. Wystąpienie Minister Rozwoju Regionalnego dr Grażyny Gęsickiej, 17 marca 2006, Konferencja „Fundusze Strukturalne na Podkarpaciu – jak podnieść skuteczność wykorzystania środków” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy WSIiZ w Rzeszowie

21 Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2; Rzeszów tel: (017) fax: (0-17)


Pobierz ppt "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google