Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW Magdalena Budna-Ptaszek - Grupa Talents Jan Tkaczow - Grupa Talents Agnieszka Wolska - GET IT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW Magdalena Budna-Ptaszek - Grupa Talents Jan Tkaczow - Grupa Talents Agnieszka Wolska - GET IT."— Zapis prezentacji:

1 ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW Magdalena Budna-Ptaszek - Grupa Talents Jan Tkaczow - Grupa Talents Agnieszka Wolska - GET IT

2 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja Talentów Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Benchmark najlepszych, czyli case study

3 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem Jan Tkaczow Grupa Talents

4 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem... PZT, czyli jak to działa Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem

5 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem... Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem PZT, czyli jak to działa

6 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rynek Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem Kandydaci Program Zarządzania Talentem (PZT) Research Monitoring mediów profesjonalnych Aktywne poszukiwanie Talentów

7 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem... Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem PZT, czyli jak to działa

8 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Master CV - nowoczesne resume zawodowe O B S Z A R Y Z A W O D O W E PROFIL ZAWODOWY DOŚWIADCZENIE WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI PORTAL Master CV Doświadczenie Wiedza Umiejętności Narzędzia Dodatkowe Ankieta Projektu Ankieta Prezentacji Ocena 360 Moduł Referencji Opinia konsultanta Wyniki testów + interpretacje wypełniony treścią przez Talenta monitorowany przez Konsultantów: Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem

9 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Aktywne poszukiwanie Talentów Master - nowoczesne CV resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem... Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem PZT, czyli jak to działa

10 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych O B S Z A R Y O S O B O W E OSOBOWOŚĆ PORTAL Master CV Doświadczenie Wiedza Umiejętności Narzędzia Dodatkowe Ankieta Projektu Ankieta Prezentacji Ocena 360 Moduł Referencji Opinia konsultanta Wyniki testów + interpretacje Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem MVPI + Interview HPI + HDS + Interview MOTYWACJA WARTOŚCI KOMPETENCJE OBIEKTYWIZM Narzędzia Dodatkowe Ankieta Projektu Ankieta Prezentacji Ocena 360 Moduł Referencji wypełniony treścią przez Talenta monitorowany przez Konsultantów:

11 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem... Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem PZT, czyli jak to działa

12 Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów Jan Tkaczow Grupa Talents

13 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Dostępność – najlepiej w oparciu o stronę internetową Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów

14 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Łatwość oceny kandydatów, w oparciu o znacznie większą ilość informacji niż tylko standardowe CV Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów

15 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Wygoda w podejmowaniu działań oraz przejrzystość zarządzania informacjami Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów

16 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Wysoka interaktywność i realna możliwość zastosowania własnych standardów i metod selekcji Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów

17 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Monitorowanie rynku pracy pod kątem pojawiających się na nim Talentów Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów

18 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Wcześniejsze uświadomienie potrzeb rekrutacyjnych Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów

19 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Poznanie rzeczywistego profilu Talenta - wywiad z kandydatem prowadzony nie pod kątem konkretnej rekrutacji Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów

20 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Oszczędność czasu, w stosunku do innych metod rekrutacji Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów

21 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września ZATRUDNIENIE PPT Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów + profil stanowiska Rynek Kandydaci Program Zarządzania Talentem (PZT) Research Monitoring mediów profesjonalnych PZTPZT

22 Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Magdalena Budna-Ptaszek Grupa Talents

23 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Narzędzia Hogan Assessment Systems: Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI – bright side of Personality Badanie Rozwojowe Hogana HDS – dark side of Personality Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI – inside of Personality

24 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Kwestionariusz Osobowości Hogana STABILNOŚĆ AMBICJA TOWARZYSKOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ

25 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Badanie Rozwojowe Hogana LABILNOŚĆ EMOCJONALNA PODEJRZLIWOŚĆ ZACHOWAWCZOŚĆ ZAMKNIĘCIE W SOBIE NIEELASTYCZNOŚĆ AROGANCJA MANIPULACJA TEATRALNOŚĆ FANTAZJOWANIE DROBIAZGOWOŚĆ OPORTUNIZM

26 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji ROZPOZNAWALNOŚĆ WŁADZA HEDONIZM ALTRUIZM PRZYNALEŻNOŚĆ TRADYCJA BEZPIECZEŃSTWO FINANSE ESTETYKA NAUKA

27 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Diagnoza mocnych i słabych stron kadry menedżerskiej. Właściwe dopasowanie pracowników do zadań. Dobieranie członków zespołów, grup projektowych. Optymalizacja procesu selekcji nowych pracowników i menedżerów. Tworzenie ścieżek karier i planów sukcesji. Diagnoza potrzeb szkoleniowych. Identyfikacja i wdrożenie efektywnego dla organizacji stylu przywództwa. Tworzenie systemów ocen, motywacyjnych i wynagradzania. Reorganizacje, akwizycje i procesy łączenia przedsiębiorstw. Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez polepszenie jej wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Benchmark najlepszych specjalistów/ menedżerów w organizacji.

28 Benchmark najlepszych, czyli case study Magdalena Budna-Ptaszek - Grupa Talents Agnieszka Wolska - GET IT

29 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Organizacja w trakcie zmian: – od firmy tłumaczeniowej w kierunku konsultanta językowego na rynku wielokulturowym (rozszerzenie profilu działalności) - od firmy rodzinnej w kierunku korporacji Ponad 1000 aktywnych klientów korporacyjnych, w tym około 200 klientów kluczowych i VIP-ów GET IT - doradca językowy dla firm Od 12 lat mówimy językiem produktów i usług naszych klientów. Studium Przypadku – GET IT

30 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Rekrutacja na bardzo istotne stanowisko w firmie: specjalistę ds. obsługi klienta kluczowego w pięcioosobowym Dziale Obsługi Klienta Nowe produkty, nowy wizerunek firmy, sprzedaż nakierowana na nową grupę docelową w strukturach starych klientów KLUCZOWYCH – konieczność renegocjowania umów z klientami WYZWANIE Studium Przypadku – GET IT

31 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Nieduża firma (26 osób) – bardzo istotne relacje wewnątrz działu i międzydziałowe Wyższość kryteriów osobowościowych nad twardymi kryteriami kompetencyjnymi Niepowodzenia dwóch poprzednich rekrutacji na to stanowisko WYZWANIE Studium Przypadku – GET IT

32 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Decyzja dotycząca współpracy z Grupą Talents i wykorzystania metody benchmarku Wytypowanie Talenta TALENT: Przeprowadzenie analizy Talenta narzędziami Hogan Assessment Systems Omówienie wyników analizy z Talentem, wybór kluczowych cech i ustalenie wagi poszczególnych kompetencji – pożądanych i niepożądanych na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów kluczowych ROZWIĄZANIE Studium Przypadku – GET IT

33 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Wybrane kluczowe cechy Talenta pożądane lub niepożądane na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów kluczowych: Otwartość na Wiedzę (wysoka) Stabilność (wysoka) Ambicja (średnia/ wysoka) Towarzyskość (wysoka) Drobiazgowość (niskie ryzyko) Labilność Emocjonalna (niskie ryzyko) Przynależność (wysoka) Hedonizm (średni/ wysoki) ROZWIĄZANIE Studium Przypadku – GET IT

34 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września KANDYDACI: Wytypowanie grupy kandydatów spełniających wymogi kompetencyjne (warunki twarde) Przeprowadzenie analiz kandydatów narzędziami Hogan Assessment Systems Cykl rozmów kwalifikacyjnych z kandydatem, którego wyniki były najbardziej zbliżone do wyników analizy Talenta Dzień próbny w firmie – poznanie ludzi i specyfiki działalności firmy ROZWIĄZANIE Studium Przypadku – GET IT

35 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września ROZWIĄZANIE Studium Przypadku – GET IT TALENT a KANDYDAT: Otwartość na Wiedzę (wysoka) T: K: Stabilność (wysoka) T: K: Ambicja (średnia/ wysoka) T: K: Towarzyskość (wysoka) T: K:

36 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września ROZWIĄZANIE Studium Przypadku – GET IT TALENT a KANDYDAT: Drobiazgowość (niskie ryzyko) T: K: Labilność Emocjonalna (niskie ryzyko) T: K: Przynależność (wysoka) T: K: Hedonizm (średni/wysoki) T: K:

37 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Zatrudnienie wybranego kandydata Dyrektor Działu Obsługi Klienta: Aneta pracuje z nami od niedawna, ale bardzo szybko się uczy, jest żądna wiedzy i bystra, wprowadza miły nastrój w dziale i … bardzo fajnie się z nią rozmawia. REZULTAT Studium Przypadku – GET IT

38 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Podsumowanie Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Benchmark najlepszych, czyli case study

39 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja talentów Warszawa 19 września Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji Magdalena Budna-Ptaszek Product Manager / Psychologist Talents Focus Sp. z o.o. ul. Słoneczna Warszawa tel.: fax: Jan Tkaczow Partner Agnieszka Wolska Dyrektor Operacyjny GET IT Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 2a, Warszawa tel.: +(48) , fax: +(48)


Pobierz ppt "ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW Magdalena Budna-Ptaszek - Grupa Talents Jan Tkaczow - Grupa Talents Agnieszka Wolska - GET IT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google