Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozmowa kwalifikacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozmowa kwalifikacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Rozmowa kwalifikacyjna
Gdy aplikacja zainteresuje pracodawcę

2 Definicja Rozmowa kwalifikacyjna to ZAPLANOWANA, OFICJALNA i UKIERUNKOWANA rozmowa. Dla pracodawcy (lub jego przedstawicieli) to możliwość bliższego poznania kandydata. Dla aplikującego to możliwość autoprezentacji, poznania bliżej pracodawcy, uszczegółowienia własnych informacji o firmie i warunkach pracy. To kulminacja procesu poszukiwania pracy. Wygrywa ten, kto dobrze się PRZYGOTUJE.

3 Typy rozmów kwalifikacyjnych 1.
Rozmowa wstępna – pozwala przede wszystkim określić cechy osobowościowe i komunikatywność kandydata. Prowadzona jest przez pracowników działu rekrutacji. Rozmowa specjalistyczna – ma na celu określenie umiejętności i kwalifikacji. Prowadzona jest zazwyczaj przez bezpośredniego przełożonego. Rozmowa sytuacyjna (hipotetyczna) – pozwala sprawdzić deklaratywną gotowość działania w szczególnych sytuacjach. Rozmowa biograficzna – poświęcona weryfikacji i pogłębieniu informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym. Rozmowa stresująca – ma za zadanie sprawdzić zachowanie kandydata pod presją nagłych zwrotów akcji. Wywiad epizodyczny – bardzo szczegółowa analiza jednego wybranego wydarzenia. Prowadzona przez psychologa znacznie ogranicza możliwości kreowania własnego wizerunku.

4 Typy rozmów kwalifikacyjnych 2.
Rozmowa informacyjna – potrzebna do zdobycia informacji niezbędnych do dalszego procedowania. Rozmowa ustrukturyzowana – prowadzona wg scenariusza (powitanie, wprowadzenie, doświadczenie, wykształcenie, zainteresowania, podsumowanie mocnych/słabych stron, opis stanowiska, pytania kandydata, zakończenie), w ramach którego 80% czasu kandydat opowiada o sobie. Rozmowa nieustrukturyzowana – bez scenariusza, swobodniejsza, obciążona większym ryzykiem nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wywiad kompetencyjny – prowadzony w celu zweryfikowania konkretnych kompetencji kandydata (poznawczych, społecznych, osobistych, menedżerskich, firmowych). Rozmowa aprobująca – przeprowadzana przez prezesa lub pracownika wysokiego szczebla nie oznacza jeszcze decyzji o zatrudnieniu – nie należy jej lekceważyć. Stress interview – prowadzący z premedytacją wyprowadza kandydata z równowagi sprawdzając, jak sobie radzi w takiej sytuacji. Prezentacja – rozmowa skoncentrowana na autoprezentacji kandydata. Assesment center – uczestniczy w niej kilku kandydatów rozwiązujących konkretne zadania. Ich działania oceniają asesorzy. Zadania są indywidualne jak i zespołowe. Trwa 5-6 godzin.

5 Typowe obszary rozmowy kwalifikacyjnej
Obszar zawodowy (merytoryczny) – weryfikacji informacji zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych. Obszar motywacyjny – weryfikacja aspiracji zawodowych, gotowości do pracy, gotowości do LLL. Obszar osobowościowy – ocena predyspozycji zawodowych, weryfikacja wskazanych w aplikacji cech osobowości, umiejętności pracy w zespole czy komunikatywności.

6 Co można kontrolować? Liczy się pierwsze wrażenie.
Bądź poważny/poważna. Bądź uważny/uważna. Nie narzekaj na poprzednich pracodawców. Nie okazuj negatywnych emocji. Przygotuj się do rozmowy. Nie pal mostów. Nie mów o sobie zbyt dużo.

7 Trudne pytania Dlaczego chce Pan/Pani tutaj pracować?
Jaką chciał(a)by Pan/Pani otrzymywać pensję? Dlaczego mamy zatrudnić Pana/Panią a nie kogoś innego? Jaki jest Pana/Pani stan zdrowia? Jakie są Pana/Pani najmocniejsze strony? Jakie są Pana/Pani słabe strony? Proszę powiedzieć o sobie coś więcej. Ile ma Pan/Pani lat? Kiedy może Pan/Pani rozpocząć pracę? Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?

8 Błędy poznawcze Efekt pierwszego wrażenia – pierwsze minuty decydują o całej rozmowie. Efekt hallo – pozytywna/negatywna ocena jednego aspektu rozciąga się na wszystkie pozostałe. Błąd kontrastu – przypisanie cech przeciwstawnych w wyniku drobnych pomyłek/sukcesów kandydata. Błąd łagodności – nadmiernie pozytywna ocena osób znanych lub podobnych. Efekt pierwszeństwa – zapamiętywanie informacji prezentowanych jako pierwsze. Efekt świeżości – zapamiętywanie informacji prezentowanych jako ostatnie.


Pobierz ppt "Rozmowa kwalifikacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google