Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć SPLOT to związek 15 członków - organizacji wspierających, działających w różnych regionach Polski. CELE: Zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć SPLOT to związek 15 członków - organizacji wspierających, działających w różnych regionach Polski. CELE: Zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami."— Zapis prezentacji:

1 Sieć SPLOT to związek 15 członków - organizacji wspierających, działających w różnych regionach Polski. CELE: Zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umożliwianie długofalowego działania organizacji, Rozwój współpracy między instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, Propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych. Sieć SPLOT

2 Edukacja poprzez wypracowanie spójnego systemu dopełniających się form pomocy - gromadzenia i dystrybucji informacji, Doradztwo i konsultacje, Prowadzenie biblioteczek, w których gromadzone są publikacje dotyczące sektora pozarządowego, Szkolenia - efektywnie kształcimy osoby angażujące się w życie społeczne, Nasze Ośrodki prowadzą działania przede wszystkim na obszarze swoich regionów - lokalne społeczności są miejscem, gdzie Sieć SPLOT poprzez organizacje w niej zrzeszone, aktywnie wspiera inicjatywy obywatelskie. Działania Sieci SPLOT

3 Standaryzacja ośrodków Sieci SPLOT Profesjonalizm, kompetencje, wysoka jakość

4 Standardy - definicja 1.poziom towarów lub usług, zwłaszcza spełniający podstawowe wymagania, 2.typowy i przeciętny model czegoś, 3.normy określające podstawowe wymagania stawiane czemuś. * Definicje według internetowego słownika języka polskiego PWN

5 Po co standardy? By skutecznie zaspokajać potrzeby swoich beneficjentów, By podnosić jakość swoich usług, By określić racjonalność finansową danej usługi, By określić poziom realizacji danej usługi w środowisku, na rynku, By dokonywać oceny usług (ewaluacja).

6 Elementy systemu standaryzacji Ośrodków Sieci SPLOT I Standard organizacyjno-techniczny Ośrodka (forma organizacyjna, biuro, min. 5 pracowników itp.), II Zarządzanie Ośrodkiem (weryfikowane poprzez przeprowadzenie samoewaluacji Narzędziem Zarządzania Rozwojem Organizacji – narzędzie samoewaluacji), III Centra prowadzone przez Ośrodki, IV Certyfikacja pracowników Ośrodków.

7 Narzędzie samoewaluacji Samoocena (samoewaluacja) to proces nabywania samoświadomości dotyczącej struktury organizacyjnej, celów, strategii, działań, konsekwencji możliwych rozwiązań, po to, aby dokonywać świadomych wyborów, Proces wspomagany jest przez konsultantów rekomendowanych przez komisję standaryzacyjną.

8 Obszary samoewaluacji 1.Zarządzanie strategiczne, 2.Zarządzanie zespołem, 3.Zarządzanie relacjami z otoczeniem, 4.Zarządzanie bieżące, 5.Zarządzanie finansami i pozyskiwaniem środków.

9 Obszary działań ośrodków w Sieci SPLOT COP obligatoryjny + dowolny 1 z pozostałych do wyboru przez Ośrodek Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) Centrum Przedsiębiorczości Społecznej (CPS) Centrum Aktywności Obywatelskiej (CAO) Centrum Inkubacji Organizacji Pozarządowych (CIOP) Centrum Partnerstwa Lokalnego (CPL)

10 Elementy standardu UWAGA! –1 osoba może pełnić jednocześnie 2 funkcje np. w COP, –każdy z ośrodków posiada min. 5 osób stałej kadry, czyli osób na co dzień pracujących w organizacji. Każdy ośrodek powinien posiadać przynajmniej: 2 certyfikowanych doradców (min. 1 z obszaru COP) 2 certyfikowanych trenerów (min. 1 z obszaru COP) 2 informatorów (min. 1 z obszaru COP) 1 certyfikowanego animatora

11 Certyfikacja Testy wiedzySuperwizja InformatorzyX DoradcyXX TrenerzyXX AnimatorzyX

12 Test wiedzy Do każdego obszaru przygotowywany jest oddzielny test wiedzy, Test sprawdza wiedzę teoretyczną z danego obszaru, Testy przygotowywane są przez praktyków specjalizujących się w danym obszarze, Test ma charakter testu online z użyciem narzędzia Moodle.

13 Superwizja Superwizja polega na omówieniu problemów, wyzwań i trudności w pracy indywidualnej i grupowej specjalistów ośrodków z wykorzystaniem studium przypadku (case studies).

14 Podsumowanie Standaryzacja jest obligatoryjna dla Ośrodków Sieci SPLOT, Każdy Ośrodek Sieci Splot spełnia standardy, Niespełnienie standardów skutkuje wnioskiem o wykluczenie z Sieci SPLOT, Za cały proces odpowiada Komisja Standaryzacyjna we współpracy z Zarządem Sieci SPLOT, Szczegóły znajdują się w Systemie standaryzacji Sieci SPLOT.

15 Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Al. Niepodległości 245/74, 02-009 Warszawa tel. 22 827 52 11 tel. kom. 695 855 334 www.siecsplot.pl Zapraszamy do kontaktu!


Pobierz ppt "Sieć SPLOT to związek 15 członków - organizacji wspierających, działających w różnych regionach Polski. CELE: Zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google