Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

17 milionów ludzi w Polsce jest aktywnych zawodowo. Szacunkowo od maja 2004 r. pracę za granicą podejmowało 2 mln Polaków, ponad 1 mln od lipca 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "17 milionów ludzi w Polsce jest aktywnych zawodowo. Szacunkowo od maja 2004 r. pracę za granicą podejmowało 2 mln Polaków, ponad 1 mln od lipca 2005."— Zapis prezentacji:

1

2

3 17 milionów ludzi w Polsce jest aktywnych zawodowo. Szacunkowo od maja 2004 r. pracę za granicą podejmowało 2 mln Polaków, ponad 1 mln od lipca 2005 r. do czerwca 2006 r. (Un. Opolski, dr hab. Romuald Jończy). 80 tyś Polaków jest zarejestrowanych jako legalnie pracujących w Irlandii, a 240 000 w Anglii. Realna stopa bezrobocia (dane z jeszcze niepublikowanego Raportu Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków Janusz Czapliński, Tomasz Panek).

4

5

6 Większość organizacji opiera się na dwóch błędnych założeniach dotyczących ludzi: Przez naukę każdy może stać się kompetentnym niemal w każdej dziedzinie; Największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby, to obszar jej słabości.

7 Założenia, którymi kierują się najlepsi na świecie menedżerowie: Talenty każdej osoby są trwałe i wyjątkowe; Największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby, to obszar jej najsilniejszych stron.

8

9

10 Assessment Centre Zespół kompleksowych działań mających na celu określenie obecnego stanu kompetencji pracownika, wyróżnienie spośród nich mocnych i słabszych stron kompetencyjnych oraz określenie deficytów, które należy niwelować. Prowadzi do podjęcia słusznych decyzji personalnych w organizacji. Development Centre Zespół kompleksowych działań mających na celu diagnozę mocnych i słabych stron kompetencyjnych, wyróżnienie talentów, wybitnych uzdolnień do działań twórczych lub odtwórczych oraz określenie możliwości i potrzeb rozwojowych pracownika. Stanowi podstawę do formułowania informacji zwrotnych dla pracownika, które wskażą priorytety rozwoju w organizacji.

11

12

13 Łatwiej zarządzać deficytami niż talentami Metoda assessment centre (centra oceny): Center – centrum, kompleksowość Assessment – ocena Development - rozwój

14 ..

15 W USA w sektorze publicznym 63% firm wykorzystuje AC, 19% firm DC (P.E. Lowry, 1996). W USA 29% firm zatrudniających więcej niż 50 osób wykorzystuje AC/DC oraz 72% firm zatrudniających ponad 5 tyś osób. Korzystanie z AC w brytyjskich służbach cywilnych (zamiast rozmów kwalifikacyjnych) wśród pracowników administracji oszczędza podatnikom 1,8 mln GBP na każde 70 osób badanych.

16

17 Badanie Development Centre przeprowadzono w latach 2004 -2007. Przedstawiane wyniki prezentują zbiorcze dane 341 pracowników – kadry kierowniczej wybranych Klientów FPL. Wyniki prezentują kompetencje ogólne i kierownicze, ze względu na różną specyfikę branż oraz działów pominęliśmy kompetencje techniczne.

18 Każda kompetencja jest mierzona na sześciostopniowej skali. Poziom pierwszy: bardzo podstawowe umiejętności, proste czynności, kontrola osoby uprawnionej... Poziom szósty: najwyższe umiejętności, bardzo skomplikowane zadania, ekspercka wiedza Zasada 1

19 KOMPETENCJE OGÓLNE to wiedza, umiejętności i postawy istotne dla efektywnej pracy, występujące w różnym nasileniu na większości stanowisk pracy. Umiejętności te mogą być rozwijane w procesie uczenia się. Nie mają charakteru specyficznego dla określonej pracy lub funkcji kierowniczej.

20

21 KOMPETENCJE KIEROWNICZE wiedza, umiejętności i postawy niezbędne dla skutecznego kierowania, które mogą być rozwijane w procesie uczenia się.

22

23

24

25

26

27

28 W naszych badaniach wyróżniliśmy dziewięć, naszym zdaniem najważniejszych, stylów poznawczych, podzielonych na trzy grupy.

29 Aktywność własna 1.Nastawienie na unikanie problemu – Nastawienie na cel 2.Nastawienie na opcje – Nastawienie na procedury 3.Nastawienie proaktywne – Nastawienie reaktywne

30


Pobierz ppt "17 milionów ludzi w Polsce jest aktywnych zawodowo. Szacunkowo od maja 2004 r. pracę za granicą podejmowało 2 mln Polaków, ponad 1 mln od lipca 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google