Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE INFORMACJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE INFORMACJE"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE INFORMACJE
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK Warszawa, marzec 2010 r.

2 WPROWADZENIE Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu państwa, wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie budżetowej na 2010 rok wydatki w wysokości ,0 mln zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95% PKB roku przedplanowego). W ramach wyżej wymienionej kwoty ,3 mln zł przeznaczono w części 29 - Obrona narodowa, a 270,7 mln zł w pozostałych częściach budżetu państwa.

3 Wydatki obronne w 2010 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy Sił Zbrojnych dotyczący corocznego ich wzrostu, w tym nakładów na wydatki majątkowe, których udział w budżecie MON wyniesie 22,5 %. Rok 2010 będzie kolejnym, w którym finansowanie wydatków obronnych Polski zostanie wsparte funduszami pochodzącymi z pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz środkami wydzielonymi przez NATO, przeznaczonymi na realizację inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa - NSIP

4 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2010 rok
Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld zł (2009 r.) 1,95% PKB 2008 roku Wydatki obronne Polski 25,7 mld zł Budżet Państwa Deficyt 52,2 mld zł Dochody 249,0 mld zł Wydatki 301,2 mld zł Średnioroczny wzrost : Kursy walut: cen towarów i usług konsumpcyjnych 1 USD = 3,01 - 3,25 PLN 1 EUR = 4,07 - 4,38 PLN Pozostałe resorty 0,3 mld zł Ministerstwo Obrony Narodowej 101,0 % 25,4 mld zł

5 Wysiłek obronny Polski w 2010 r. (wg ustawy budżetowej na 2010 rok)
Wydatki obronne ,0 mln zł (conajmniej 1,95 % PKB roku 2009 – 1.322,3 mld zł) Część 29 - „Obrona Narodowa” ,3 mln zł (w tym: Program F ,3 mln zł) część 28 Nauka ,0 mln zł (projekty badawcze i celowe) część 20 Gospodarka ,0 mln zł (Program Mobilizacji Gospodarki) inne niż ON części budżetu państwa ,7 mln zł (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) Pozostałe części budżetu państwa ,7 mln zł

6 Dodatkowe źródła finansowania obronności w 2010 r.
OGÓŁEM ,7 mln zł Krajowe ,2 mln zł Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych ,7 mln zł obsługa „Programu samolotowego” ,5 mln zł Zagraniczne ,5 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP) ,4 mln zł Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) ~ 141,5 mln zł (47,0 mln USD) Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) ~ 6,6 mln zł (2,2 mln USD)

7 Główne kierunki wydatków
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP; Zabezpieczenie funkcjonowania PKW, w tym: ISAF, NTM-I, KFOR, EUFOR, AIR POLICING (w rejonie państw bałtyckich) oraz ACTIVE ENDEAVOUR (w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego); Modernizacja Sił Zbrojnych, w tym: - programy operacyjne i programy uzbrojenia; Realizacja „Strategii informatyzacji resortu ON na lata ”; Siły Odpowiedzi NATO i Grupy Bojowe UE wydzielane do osłony strategicznej i współpracy międzynarodowej;

8 Struktura budżetu MON w 2010 roku (wg rodzajów wydatków)
Pozostałe wydatki 3.836,0 (w mln zł) Wydatki majątkowe 5.720,2 15,1% 22,5% 3,1% Dotacje ,3 Pozostałe świadczenia 764,4 25.448,3 mln zł Wydatki bieżące (CPR) 1.674,3 3,0% 6,6% Emerytury 5.457,6 Uposażenia żołnierzy i wynagrodzenia pracowników 7.208,5 21,4% 28,3%

9 Struktura budżetu MON na 2010 r. (wg działów)
Nazwa działu oraz przeznaczenie wydatków Planowane wydatki (mln zł) %-owy udział w budżecie OGÓŁEM BUDŻET 25.448,3 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa (dotacje dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) 497,8 1,9% 710 Działalność usługowa (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego) 0,9 0,004% 750 Administracja publiczna (funkcjonowanie Urzędu MON) 244,4 1,0% 752 Obrona narodowa (działalność podstawowa SZ RP) 18.546,5 72,9% 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytury) 5.694,8 22,4% 755 Wymiar sprawiedliwości (sądy wojskowe i prokuratura) 61,3 0,2% 803 Szkolnictwo wyższe (akademie i wyższe szkoły oficerskie) 141,0 0,6% 851 Ochrona zdrowia (składki ubezpieczeniowe, specjalizacje medyczne, dotacje inwestycyjne dla SPZOZ) 224,9 0,9% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (muzea) 36,7 0,1% Dział Część 29

10 Struktura działu 752 „Obrona narodowa” na 2010 r. (wg rozdziałów)
Wyszczególnienie Planowane wydatki %-owy udział w dziale 752 %-owy udział w budżecie MON 75201 Wojska Lądowe 14,72% 10,73% 75202 Siły Powietrzne 6,34% 4,62% 75203 Marynarka Wojenna 2,48% 1,81% 75204 Centralne wsparcie 32,99% 24,04 % 75207 Żandarmeria Wojskowa 1,23% 0,90 % 75208 Ordynariat Polowy WP 20.530 0,11% 0,08 % 75209 Prawosławny Ordynariat WP 2.576 0,01% 0,01 % 75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1.655 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 5,04% 3,67 % 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP 23.000 0,12% 0,09 % 75216 Wojskowe Misje Pokojowe 10,59% 7,72 % 75217 Służba Wywiadu Wojskowego 99.067 0,53% 0,39 % 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego 0,85% 0,62 % 75219 Wojska Specjalne 0,98% 0,72 % 75220 Zabezpieczenie wojsk 20,02% 14,58 % 75295 Pozostała działalność 3,98% 2,90 % RAZEM 100,0% 72,89%

11 WYDATKI OSOBOWE W 2010 ROKU Średnie miesięczne uposażenie (płaca):
OGÓŁEM ,5 mln zł Średnie miesięczne uposażenie (płaca): Żołnierze – PLN Pracownicy: Służba cywilna – PLN Pozostali pracownicy – PLN

12 LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz
LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz. 29 Obrona narodowa) ŻOŁNIERZE ZAWODOWI 96 636 LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY ŻOŁNIERZE NADTERMINOWI 864 NARODOWE SIŁY REZERWOWE 10 000 KANDYDACI NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2 500

13 LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY (wg rozdziałów działu 752 - Obrona narodowa)
WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE żołnierzy 39,7% żołnierzy 14,7% 6.402 żołnierzy 5,8% żołnierzy 39,8% MARYNARKA WOJENNA POZOSTAŁE (m.in. Centralne Wsparcie, ŻW, Dowodzenie i kierowanie SZ RP, Zabezpieczenie wojsk )

14 Świadczenia emerytalno-rentowe
OGÓŁEM – 5.457,6 mln zł EMERYTURY Średnioroczna liczba świadczeniobiorców RENTY INWALIDZKIE 17.364 RENTY RODZINNE 37.720 Wskaźnik wzrostu liczby świadczeniobiorców Wskaźnik waloryzacji Przeciętne świadczenie 100,72% 104,6% 2.713 zł

15 Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych
25 obserwatorów 1.963,6 mln zł 7,7% budżetu MON 2.600 żołnierzy AIR POLICING 100 żołnierzy AFGANISTAN 212 żołnierzy EUFOR 16 żołnierzy GRUZJA K F O R 233 żołnierzy ACTIVE ENDEAVOUR 27 marynarzy 20 żołnierzy NTM-I IRAK

16 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
(w USD) POLSKA 2010* POLSKA 2009* RAZEM NATO EUROPEJSKIE KRAJE NATO USA Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach oszacowanie własne

17 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego żołnierza)
(w tys. USD) POLSKA 2010* POLSKA 2009* RAZEM NATO EUROPEJSKIE KRAJE NATO USA Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach oszacowanie własne


Pobierz ppt "PODSTAWOWE INFORMACJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google