Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY O BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK Warszawa, marzec 2010 r. PODSTAWOWE INFORMACJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY O BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK Warszawa, marzec 2010 r. PODSTAWOWE INFORMACJE."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY O BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK Warszawa, marzec 2010 r. PODSTAWOWE INFORMACJE

2 WPROWADZENIE Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu państwa, wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie budżetowej na 2010 rok wydatki w wysokości ,0 mln zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95% PKB roku przedplanowego). W ramach wyżej wymienionej kwoty ,3 mln zł przeznaczono w części 29 - Obrona narodowa, a 270,7 mln zł w pozostałych częściach budżetu państwa.

3 Wydatki obronne w 2010 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy Sił Zbrojnych dotyczący corocznego ich wzrostu, w tym nakładów na wydatki majątkowe, których udział w budżecie MON wyniesie 22,5 %. Rok 2010 będzie kolejnym, w którym finansowanie wydatków obronnych Polski zostanie wsparte funduszami pochodzącymi z pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz środkami wydzielonymi przez NATO, przeznaczonymi na realizację inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa - NSIP

4 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2010 rok Wydatki 301,2 mld zł Wydatki obronne Polski Polski 25,7 mld zł Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld zł (2009 r.) 1,95% PKB 2008 roku Budżet PaństwaDeficyt 52,2 mld zł Dochody 249,0 mld zł Średnioroczny wzrost : cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,0 % Kursy walut: 1 USD = 3,01 - 3,25 PLN 1 EUR = 4,07 - 4,38 PLN Pozostałe resorty 0,3 mld zł Ministerstwo Obrony Narodowej 25,4 mld zł

5 Wysiłek obronny Polski w 2010 r. (wg ustawy budżetowej na 2010 rok) Wydatki obronne ,0 mln zł (conajmniej 1,95 % PKB roku 2009 – 1.322,3 mld zł) Część 29 - Obrona Narodowa ,3 mln zł (w tym: Program F ,3 mln zł) (w tym: Program F ,3 mln zł) część 28 Nauka 154,0 mln zł (projekty badawcze i celowe) część 20 Gospodarka 73,0 mln zł (Program Mobilizacji Gospodarki) inne niż ON części budżetu państwa 43,7 mln zł (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) Pozostałe części budżetu państwa Pozostałe części budżetu państwa 270,7 mln zł

6 Zagraniczne 414,5 mln zł Zagraniczne 414,5 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP) 266,4 mln zł Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) ~ 141,5 mln zł (47,0 mln USD) Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) ~ 6,6 mln zł (2,2 mln USD) Krajowe 213,2 mln zł Krajowe 213,2 mln zł Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 71,7 mln zł obsługa Programu samolotowego 141,5 mln zł Dodatkowe źródła finansowania obronności w 2010 r. OGÓŁEM 627,7 mln zł

7 Główne kierunki wydatków Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP; Zabezpieczenie funkcjonowania PKW, w tym: ISAF, NTM-I, KFOR, EUFOR, AIR POLICING (w rejonie państw bałtyckich) oraz ACTIVE ENDEAVOUR ( w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego ); Modernizacja Sił Zbrojnych, w tym: - programy operacyjne i programy uzbrojenia; Realizacja Strategii informatyzacji resortu ON na lata ; Siły Odpowiedzi NATO i Grupy Bojowe UE wydzielane do osłony strategicznej i współpracy międzynarodowej;

8 Struktura budżetu MON w 2010 roku (wg rodzajów wydatków) Wydatki majątkowe 5.720,2 Wydatki bieżące (CPR) 1.674, ,3 Uposażenia żołnierzy i wynagrodzenia pracowników 7.208,5 Emerytury 5.457, ,6 Pozostałe świadczenia 764,4 Dotacje 787,3 Pozostałe wydatki 3.836,0 21,4%21,4% 3,1%3,1% 3,0%3,0% 15,1%15,1% 6,6%6,6% 22,5%22,5% 28,3%28,3% ,3 mln zł (w mln zł)

9 Struktura budżetu MON na 2010 r. (wg działów) Nazwa działu oraz przeznaczenie wydatków Planowane wydatki (mln zł) %-owy udział w budżecie OGÓŁEM BUDŻET25.448,3100,0% 700Gospodarka mieszkaniowa (dotacje dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) 497,81,9% 710Działalność usługowa (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego) 0,90,004% 750Administracja publiczna (funkcjonowanie Urzędu MON) 244,41,0% 752Obrona narodowa (działalność podstawowa SZ RP) ,572,9% 753Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytury) 5.694,822,4% 755Wymiar sprawiedliwości (sądy wojskowe i prokuratura) 61,30,2% 803Szkolnictwo wyższe (akademie i wyższe szkoły oficerskie) 141,00,6% 851Ochrona zdrowia (składki ubezpieczeniowe, specjalizacje medyczne, dotacje inwestycyjne dla SPZOZ) 224,90,9% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (muzea) 36,70,1% Dział

10 Struktura działu 752 Obrona narodowa na 2010 r. (wg rozdziałów)RozdziałWyszczególnienie Planowane wydatki %-owy udział w dziale 752 %-owy udział w budżecie MON 75201Wojska Lądowe ,72%10,73% 75202Siły Powietrzne ,34%4,62% 75203Marynarka Wojenna ,48%1,81% 75204Centralne wsparcie ,99%24,04 % 75207Żandarmeria Wojskowa ,23%0,90 % 75208Ordynariat Polowy WP ,11%0,08 % 75209Prawosławny Ordynariat WP2.5760,01% 75210Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe1.6550,01% 75213Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP ,04%3,67 % 75215Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP ,12%0,09 % 75216Wojskowe Misje Pokojowe ,59%7,72 % 75217Służba Wywiadu Wojskowego ,53%0,39 % 75218Służba Kontrwywiadu Wojskowego ,85%0,62 % 75219Wojska Specjalne ,98%0,72 % 75220Zabezpieczenie wojsk ,02%14,58 % 75295Pozostała działalność ,98%2,90 % RAZEM ,0%72,89%

11 WYDATKI OSOBOWE W 2010 ROKU Średnie miesięczne uposażenie (płaca): Żołnierze – PLN Pracownicy: –Służba cywilna – PLN –Pozostali pracownicy – PLN Średnie miesięczne uposażenie (płaca): Żołnierze – PLN Pracownicy: –Służba cywilna – PLN –Pozostali pracownicy – PLN

12 LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz. 29 Obrona narodowa) ŻOŁNIERZE ZAWODOWI ŻOŁNIERZE NADTERMINOWI 864 KANDYDACI NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NARODOWE SIŁY REZERWOWE

13 LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY (wg rozdziałów działu Obrona narodowa) żołnierzy żołnierzy żołnierzy żołnierzy 39,8% ,7% 5,8% 14,7%

14 Świadczenia emerytalno-rentowe OGÓŁEM – 5.457,6 mln zł EMERYTURY EMERYTURY RENTY INWALIDZKIE RENTY INWALIDZKIE RENTY RODZINNE RENTY RODZINNE Średnioroczna liczba świadczeniobiorców Wskaźnik wzrostu liczby świadczeniobiorców Wskaźnik waloryzacji Przeciętne świadczenie 100,72% 104,6% zł

15 Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych żołnierzy 25 obserwatorów 27 marynarzy ACTIVE ENDEAVOUR 20 żołnierzy 16 żołnierzy K F O R 233 żołnierzy 212 żołnierzy EUFOR 1.963,6 mln zł 7,7% budżetu MON NTM-I IRAK GRUZJA AFGANISTAN 100 żołnierzy AIR POLICING

16 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach oszacowanie własne POLSKA2009* RAZEMNATO EUROPEJSKIEKRAJENATO USA POLSKA2010* (w USD)

17 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego żołnierza) RAZEMNATO EUROPEJSKIEKRAJENATO USA POLSKA 2010 * (w tys. USD) Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach oszacowanie własne POLSKA 2009 *


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY O BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK Warszawa, marzec 2010 r. PODSTAWOWE INFORMACJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google