Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku

2 Struktura budżetu miasta 2010 rok - plan Dochody budżetu miasta ogółem zł 100% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: zł 22,77% - Podatek od nieruchomości zł 20,45% - Podatek od środków transportowych zł 0,66% - Podatek rolny zł 0,09% - Podatek leśny zł 0,01% - Opłata targowa zł 0,56%

3 Struktura budżetu miasta 2010 rok – plan cd. Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: zł3,13% - Podatek od Czynności Cywilnopr. os. fiz zł 0,25% - Podatek od Czynności Cywilnopr. os. pr zł 0,75% - Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł 0,17% - Karta podatkowa zł 0,14% - Podatek od spadków i darowizn zł 0,19% - Wpływy z opłaty skarbowej zł 0,72%

4 Struktura budżetu miasta 2010 rok – plan cd. - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł 0,80% - Wpływy z opłat planistycznej i ewidencji działalności gospodarczej zł 0,11% Subwencja z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości - SSE zł 1,38% Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 23,57% Pozostałe dochody budżetu miasta zł 50,08%

5 Struktura budżetu miasta w procentach 2010 rok – plan Pozostałe dochody budżetu miasta 50,08% Subwencja z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości SSE - 1,38% Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23,57% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 22,77% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat – 3,13%

6 Struktura podatków i opłat lokalnych Razem podatki opłaty lokalne zł 100% Podatek od nieruchomości zł93,85% Podatek od środków transportowych zł3,06% Podatek rolny zł0,42% Podatek leśny zł0,02% Opłata targowa zł2,64%

7 Struktura podatków i opłat lokalnych w procentach Podatek od nieruchomości 93,85% Podatek od środków transportowych 3,06% Opłata targowa 2,64% Podatek rolny 0,42% Podatek leśny – 0,01%

8 Stawki 2009 rokStawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,74 zł/m 2 0,59 zł/m 2 0,77zł/m 2 0,62zł/m 2 Grunty pod jeziorami 3,90 zł/ha3,00 zł/ha4,04zł/ha3,13 zł/ha Grunty pozostałe 0,37 zł/m 2 0,18 zł/m 2 0,39zł/m 2 0,20 zł/m 2 Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej zajętych pod lotniska 0,74 zł/m 2 0,16 zł/m 2 0,77zł/m 2 0,16 zł/m 2 Stawki podatkowe w latach

9 Stawki 2009 rokStawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Budynki mieszkalne0,62 zł/m 2 0,48 zł/m 2 0,65 zł/m 2 0,50 zł/m 2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 19,81 zł/m 2 17,13 zł/m 2 20,51 zł/m 2 17,85 zł/m 2 Budynki zajęte na prowadzenie działaln. gospod. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł/m 2 7,84 zł/m 2 9,57 zł/m 2 8,17 zł/m 2 Stawki podatkowe w latach

10 Stawki 2009 rokStawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł/m 2 3,84 zł/m 2 4,16 zł/m 2 Budynki pozostałe 6,64 zł/m 2 5,77 zł/m 2 6,88 zł/m 2 6,02 zł/m 2 Budowle 2% Stawki podatkowe w latach

11 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku. Przedmiot opodatkowania MielecJasłoPrzemyśl Nowa Dęba Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,62 zł/m 2 0,73 zł/m 2 0,68 zł/m 2 0,73 zł/m 2 Grunty pod jeziorami3,13 zł/ha4,04 zł/ha3,65 zł/ha3,90 zł/ha Grunty pozostałe0,20 zł/m 2 0,19 zł/m 2 0,34 zł/m 2 0,24 zł/m 2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m 2 ---

12 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku cd Przedmiot opodatkowania MielecJasłoPrzemyśl Nowa Dęba Budynki mieszkalne 0,50 zł/m 2 0,55 zł/m 2 0,60 zł/m 2 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 17,85 zł/m 2 18,92 zł/m 2 18,20 zł/m 2 19,00 zł/m 2 Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. materiałem siewnym 8,17 zł/m 2 9,57 zł/m 2 8,66 zł/m 2 9,24 zł/m 2

13 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku cd Przedmiot opodatkowania MielecJasłoPrzemyślNowa Dęba Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł/m 2 3,75 zł/m 2 4,00 zł/m 2 Budynki pozostałe6,02 zł/m 2 4,60 zł/m 2 6,10 zł/m 2 4,71 zł/m 2 Budowle2%

14 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2000 – 2010 r. 20,51 19,81 19,01 18,60 18,43 17,98 17,42 17,31 16,83 15,86 14,36 17,85 17,13 16,76 16,59 16,26 15,94 15,20 14,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20, lata zł Stawki wg ustawyStawki wg uchwały

15 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 97,49 95,84 94,71 92,09 93,34 92,27 90,02 90,11 86,47 87,03 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,

16 Budynki mieszkalne 0,57 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,46 0,41 0,59 0,62 0,65 0,47 0,46 0,45 0,43 0,41 0,38 0,48 0,50 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0, lata zł Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

17 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne 92,68 89,13 87,76 88,24 88,46 85,19 82,14 82,46 81,36 77,42 76,92 74,00 79,00 84,00 89,00 94,00 % lata

18 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,50 0,56 0,60 0,62 0,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,74 0,77 0,47 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,62 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0, lata zł Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

19 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 94,00 91,07 88,33 88,71 88,89 86,36 83,82 84,06 83,10 79,73 80,52 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96, %

20 Grunty pozostałe 0,30 0,08 0,07 0,09 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,07 0,06 0,07 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0, Stawki wg ustawyStawki wg uchwały zł lata

21 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe 85,71 87,50 77,78 50,00 51,61 50,00 48,48 50,00 51,43 48,65 51,28 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100, % lata

22 Zwolnienia podatkowe 1. Zwolnienia na podstawie ustaw: -Zakłady Pracy Chronionej tys. - Lotnisko tys. -Pozostałe (POD, Parafie, DPS) tys.

23 Zwolnienia podatkowe cd. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: – grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze – 40 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy – 39 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową OSP, harcerstwa, zw. niewidomych, zw. głuchych – 16,5 tys. – grunty przeznaczone pod MPP znajdujące się w nieruchomościach gminy nie związane z prowadzeniem dział. gospod. – 525 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury – 42 tys. – grunty rekultywowanego byłego składowiska odpadów komunalnych – 15 tys. – budowle – sieci wodno – kanalizacyjne poza SSE – tys. – grunty będące w posiadaniu osób fizycznych sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako dr – 16 tys.

24 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2010 rok Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 67 Grunty pozostałe114 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska 0

25 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2010 rok cd. Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne27 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 798 Budynki pozostałe37 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 11

26 KONIEC Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google