Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku

2 Struktura budżetu miasta 2010 rok - plan Dochody budżetu miasta ogółem 138.880.357 zł 100% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: 30.269.866 zł 22,77% - Podatek od nieruchomości 28.408.000 zł 20,45% - Podatek od środków transportowych 927.000 zł 0,66% - Podatek rolny 127.600 zł 0,09% - Podatek leśny 7.266 zł 0,01% - Opłata targowa 800.000 zł 0,56%

3 Struktura budżetu miasta 2010 rok – plan cd. Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: 4.371.986 zł3,13% - Podatek od Czynności Cywilnopr. os. fiz. 350.000 zł 0,25% - Podatek od Czynności Cywilnopr. os. pr. 1.050.000 zł 0,75% - Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 233.986 zł 0,17% - Karta podatkowa 200.000 zł 0,14% - Podatek od spadków i darowizn 260.000 zł 0,19% - Wpływy z opłaty skarbowej 1.000.000 zł 0,72%

4 Struktura budżetu miasta 2010 rok – plan cd. - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.120.000 zł 0,80% - Wpływy z opłat planistycznej i ewidencji działalności gospodarczej 158.000 zł 0,11% Subwencja z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości - SSE 1.933.500 zł 1,38% Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 32.740.803 zł 23,57% Pozostałe dochody budżetu miasta 69.564.202 zł 50,08%

5 Struktura budżetu miasta w procentach 2010 rok – plan Pozostałe dochody budżetu miasta 50,08% Subwencja z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości SSE - 1,38% Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23,57% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 22,77% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat – 3,13%

6 Struktura podatków i opłat lokalnych Razem podatki opłaty lokalne30.269.866 zł 100% Podatek od nieruchomości 28.408.000 zł93,85% Podatek od środków transportowych 927.000 zł3,06% Podatek rolny 127.600 zł0,42% Podatek leśny 7.266 zł0,02% Opłata targowa 800.000 zł2,64%

7 Struktura podatków i opłat lokalnych w procentach Podatek od nieruchomości 93,85% Podatek od środków transportowych 3,06% Opłata targowa 2,64% Podatek rolny 0,42% Podatek leśny – 0,01%

8 Stawki 2009 rokStawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,74 zł/m 2 0,59 zł/m 2 0,77zł/m 2 0,62zł/m 2 Grunty pod jeziorami 3,90 zł/ha3,00 zł/ha4,04zł/ha3,13 zł/ha Grunty pozostałe 0,37 zł/m 2 0,18 zł/m 2 0,39zł/m 2 0,20 zł/m 2 Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej zajętych pod lotniska 0,74 zł/m 2 0,16 zł/m 2 0,77zł/m 2 0,16 zł/m 2 Stawki podatkowe w latach 2009 - 2010

9 Stawki 2009 rokStawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Budynki mieszkalne0,62 zł/m 2 0,48 zł/m 2 0,65 zł/m 2 0,50 zł/m 2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 19,81 zł/m 2 17,13 zł/m 2 20,51 zł/m 2 17,85 zł/m 2 Budynki zajęte na prowadzenie działaln. gospod. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł/m 2 7,84 zł/m 2 9,57 zł/m 2 8,17 zł/m 2 Stawki podatkowe w latach 2009 - 2010

10 Stawki 2009 rokStawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł/m 2 3,84 zł/m 2 4,16 zł/m 2 Budynki pozostałe 6,64 zł/m 2 5,77 zł/m 2 6,88 zł/m 2 6,02 zł/m 2 Budowle 2% Stawki podatkowe w latach 2009 - 2010

11 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku. Przedmiot opodatkowania MielecJasłoPrzemyśl Nowa Dęba Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,62 zł/m 2 0,73 zł/m 2 0,68 zł/m 2 0,73 zł/m 2 Grunty pod jeziorami3,13 zł/ha4,04 zł/ha3,65 zł/ha3,90 zł/ha Grunty pozostałe0,20 zł/m 2 0,19 zł/m 2 0,34 zł/m 2 0,24 zł/m 2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m 2 ---

12 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku cd Przedmiot opodatkowania MielecJasłoPrzemyśl Nowa Dęba Budynki mieszkalne 0,50 zł/m 2 0,55 zł/m 2 0,60 zł/m 2 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 17,85 zł/m 2 18,92 zł/m 2 18,20 zł/m 2 19,00 zł/m 2 Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. materiałem siewnym 8,17 zł/m 2 9,57 zł/m 2 8,66 zł/m 2 9,24 zł/m 2

13 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku cd Przedmiot opodatkowania MielecJasłoPrzemyślNowa Dęba Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł/m 2 3,75 zł/m 2 4,00 zł/m 2 Budynki pozostałe6,02 zł/m 2 4,60 zł/m 2 6,10 zł/m 2 4,71 zł/m 2 Budowle2%

14 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2000 – 2010 r. 20,51 19,81 19,01 18,60 18,43 17,98 17,42 17,31 16,83 15,86 14,36 17,85 17,13 16,76 16,59 16,26 15,94 15,20 14,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 20002001200220032004200520062007200820092010 lata zł Stawki wg ustawyStawki wg uchwały

15 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 97,49 95,84 94,71 92,09 93,34 92,27 90,02 90,11 86,47 87,03 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 20002009200820072006200520042003200220012010

16 Budynki mieszkalne 0,57 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,46 0,41 0,59 0,62 0,65 0,47 0,46 0,45 0,43 0,41 0,38 0,48 0,50 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 20002001200220032004200520062007200820092010 lata zł Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

17 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne 92,68 89,13 87,76 88,24 88,46 85,19 82,14 82,46 81,36 77,42 76,92 74,00 79,00 84,00 89,00 94,00 % 20002001200220032004200520062007 lata 200820092010

18 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,50 0,56 0,60 0,62 0,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,74 0,77 0,47 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,62 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 20002001200220032004200520062007200820092010 lata zł Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

19 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 94,00 91,07 88,33 88,71 88,89 86,36 83,82 84,06 83,10 79,73 80,52 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 20002001200220032004200520062007200820092010 %

20 Grunty pozostałe 0,30 0,08 0,07 0,09 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,07 0,06 0,07 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 20002001200220032004200520062007200820092010 Stawki wg ustawyStawki wg uchwały zł lata

21 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe 85,71 87,50 77,78 50,00 51,61 50,00 48,48 50,00 51,43 48,65 51,28 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 20002001200220032004200520062007200820092010 % lata

22 Zwolnienia podatkowe 1. Zwolnienia na podstawie ustaw: -Zakłady Pracy Chronionej - 468 tys. - Lotnisko - 845 tys. -Pozostałe (POD, Parafie, DPS) - 259 tys.

23 Zwolnienia podatkowe cd. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: – grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze – 40 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy – 39 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową OSP, harcerstwa, zw. niewidomych, zw. głuchych – 16,5 tys. – grunty przeznaczone pod MPP znajdujące się w nieruchomościach gminy nie związane z prowadzeniem dział. gospod. – 525 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury – 42 tys. – grunty rekultywowanego byłego składowiska odpadów komunalnych – 15 tys. – budowle – sieci wodno – kanalizacyjne poza SSE – 1.363 tys. – grunty będące w posiadaniu osób fizycznych sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako dr – 16 tys.

24 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2010 rok Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 67 Grunty pozostałe114 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska 0

25 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2010 rok cd. Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne27 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 798 Budynki pozostałe37 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 11

26 KONIEC Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google