Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cena Państwa. Ile płacimy podatków? Pracownik zarabiający średnią pensję płaci ok. 23 800 zł podatków rocznie, tj. 52% wypracowanego dochodu POZYCJAKWOTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cena Państwa. Ile płacimy podatków? Pracownik zarabiający średnią pensję płaci ok. 23 800 zł podatków rocznie, tj. 52% wypracowanego dochodu POZYCJAKWOTA."— Zapis prezentacji:

1 Cena Państwa

2 Ile płacimy podatków? Pracownik zarabiający średnią pensję płaci ok zł podatków rocznie, tj. 52% wypracowanego dochodu POZYCJAKWOTA Wynagrodzenie brutto3 225,00 zł Podatek dochodowy219,00 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne250,46 zł Składka na ubezpieczenie emerytalne314,76 zł Składka na ubezpieczenie rentowe48,38 zł Składka na ubezpieczenie chorobowe79,01 zł Składka na ZUS płacona przez pracodawcę za pracownika513,74 zł Fundusz Pracy i FGŚP82,24 zł Łączne wypracowane wynagrodzenie3 820,98 zł Wypłata netto "do ręki"2 313,39 zł Podatki pośrednie (VAT + akcyza)424,00 zł Inne opłaty i podatki50,00 zł Zostaje w dyspozycji1 839,39 zł Łączne podatki1 981,59 zł

3 Ile Państwo kosztuje podatników? Od 2000 r. wydatki państwa wzrosły o 130% do poziomu 645 miliardów Rok Wartość PKB [mln zł] Wydatki państwowe w relacji do PKB Wydatki Państwa [mln. zł] ,10% ,80% ,30% ,70% ,60% ,40% ,90% ,20% ,20% ,50% ,70%

4 Wydatki Państwa w mld zł

5 Na co Państwo wydaje pieniądze podatników? LPPozycja wydatków Roczna kwota płacona przez przeciętnego pracownika 1Renty i emerytury 7 693,03 zł 2Zdrowie i leczenie 3 661,29 zł 3Oświata, nauka i szkolnictwo wyższe 2 585,93 zł 4Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne 2 018,54 zł 5Obsługa długu publicznego 1 813,05 zł 6Utrzymanie Unii Europejskiej i wdrażanie jej programów 1 637,52 zł 7Infrastruktura 1 143,71 zł 8Pomoc społeczna 1 139,89 zł 9Administracja publiczna i partie polityczne 938,56 zł 10Subwencje ogólne dla gmin, powiatów i województw 539,33 zł 11Dopłaty do gospodarki 447,63 zł 12Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73,54 zł 13Kultura fizyczna 46,51 zł 14Ochrona środowiska i przyroda 27,36 zł 15Informatyka 8,73 zł 16rezerwa budżetowa 4,48 zł Łącznie ,09 zł

6 Czy emerytury rozsadzą budżet? Za 20 lat niekorzystna sytuacja demograficzna doprowadzi do podniesienia stopy opodatkowania do 60%, celem wypełnienia wypłaty zobowiązań emerytalnych

7 Czy pieniądze z UE są potrzebne? W 2011 r. planuje się wydać na programy europejskie ok. 99 mld zł, z czego 54 mld będzie pochodzić z krajowych środków Do inwestycji powstałe za te pieniądze trzeba będzie rokrocznie dopłacać

8 Podatki mogą być niższe Wariant 1: Bezpieczeństwo + infrastruktura = 3161 zł podatków Wariant 2: wariant 1 + pomoc społeczna = 4300 zł podatków Wariant 3: wariant 2 + emerytury + zdrowie + edukacja i nauka = zł z podatków

9


Pobierz ppt "Cena Państwa. Ile płacimy podatków? Pracownik zarabiający średnią pensję płaci ok. 23 800 zł podatków rocznie, tj. 52% wypracowanego dochodu POZYCJAKWOTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google