Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cena Państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cena Państwa."— Zapis prezentacji:

1 Cena Państwa

2 Ile płacimy podatków? Pracownik zarabiający średnią pensję płaci ok zł podatków rocznie, tj. 52% wypracowanego dochodu POZYCJA KWOTA Wynagrodzenie brutto 3 225,00 zł Podatek dochodowy 219,00 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne 250,46 zł Składka na ubezpieczenie emerytalne 314,76 zł Składka na ubezpieczenie rentowe 48,38 zł Składka na ubezpieczenie chorobowe 79,01 zł Składka na ZUS płacona przez pracodawcę za pracownika 513,74 zł Fundusz Pracy i FGŚP 82,24 zł Łączne wypracowane wynagrodzenie 3 820,98 zł Wypłata netto "do ręki" 2 313,39 zł Podatki pośrednie (VAT + akcyza) 424,00 zł Inne opłaty i podatki 50,00 zł Zostaje w dyspozycji 1 839,39 zł Łączne podatki 1 981,59 zł

3 Ile Państwo kosztuje podatników?
Od 2000 r. wydatki państwa wzrosły o 130% do poziomu 645 miliardów Rok Wartość PKB [mln zł] Wydatki państwowe w relacji do PKB Wydatki Państwa [mln. zł] 2000 41,10% 2001 43,80% 2002 44,30% 2003 44,70% 2004 42,60% 2005 43,40% 2006 43,90% 2007 42,20% 2008 43,20% 2009 44,50% 2010 45,70%

4 Wydatki Państwa w mld zł

5 Na co Państwo wydaje pieniądze podatników?
LP Pozycja wydatków Roczna kwota płacona przez przeciętnego pracownika 1 Renty i emerytury 7 693,03 zł 2 Zdrowie i leczenie 3 661,29 zł 3 Oświata, nauka i szkolnictwo wyższe 2 585,93 zł 4 Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne 2 018,54 zł 5 Obsługa długu publicznego 1 813,05 zł 6 Utrzymanie Unii Europejskiej i wdrażanie jej programów 1 637,52 zł 7 Infrastruktura 1 143,71 zł 8 Pomoc społeczna 1 139,89 zł 9 Administracja publiczna i partie polityczne 938,56 zł 10 Subwencje ogólne dla gmin, powiatów i województw 539,33 zł 11 Dopłaty do gospodarki 447,63 zł 12 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73,54 zł 13 Kultura fizyczna 46,51 zł 14 Ochrona środowiska i przyroda 27,36 zł 15 Informatyka 8,73 zł 16 rezerwa budżetowa 4,48 zł Łącznie 23 779,09 zł

6 Czy emerytury rozsadzą budżet?
Za 20 lat niekorzystna sytuacja demograficzna doprowadzi do podniesienia stopy opodatkowania do 60%, celem wypełnienia wypłaty zobowiązań emerytalnych

7 Czy pieniądze z UE są potrzebne?
W 2011 r. planuje się wydać na programy europejskie ok. 99 mld zł, z czego 54 mld będzie pochodzić z krajowych środków Do inwestycji powstałe za te pieniądze trzeba będzie rokrocznie dopłacać

8 Podatki mogą być niższe
Wariant 1: Bezpieczeństwo + infrastruktura = 3161 zł podatków Wariant 2: wariant 1 + pomoc społeczna = 4300 zł podatków Wariant 3: wariant 2 + emerytury + zdrowie + edukacja i nauka = zł z podatków

9


Pobierz ppt "Cena Państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google