Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne 3 września 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne 3 września 2013."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne
3 września 2013

2 Michał Pierończyk Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Pełnomocnik ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 2/24

3 Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska 3/24
Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 3/24

4 Jacek Dębczyński Kierownik zespołu konsultantów 4/24
Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 4/24

5 Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata Wprowadzenie metodyczne i organizacyjne Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail:

6 Zawartość prezentacji
Kilka słów o metodyce strategii Sposób pracy nad strategią Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 6/24

7 Strategia Rozwoju Miasta
Definicja strategii rozwoju Strategia Rozwoju Miasta to scenariusz osiągania celów, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokonuje się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 7/24

8 Istota strategii Przyszłość Koncentracja środków Kluczowe decyzje
Strategia Rozwoju Miasta Uwarunkowania wewnętrzne Uwarunkowania zewnętrzne Potrzeby społeczne, wartości kulturowe Główni interesariusze Przyszłość Koncentracja środków Kluczowe decyzje Cele priorytetowe Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 8/24

9 Partnerstwo Dobra strategia budowana jest na wiedzy głównych interesariuszy: samorządu, przedstawicieli trzech sektorów (Publicznego, Prywatnego i Pozarządowego) i konsultantów zewnętrznych Strategia powinna być wypracowana i konsultowana przy czynnym udziale społeczności lokalnej - uspołeczniony charakter Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 9/24

10 Zasady budowania strategii
Zachowanie ciągłości z dotychczasowym dokumentem strategii Powinna być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju Powinna być w dużym stopniu spójna ze strategiami: województwa oraz samorządów sąsiednich Powinna uwzględniać cele i zadania wynikające z układu metropolitarnego Powinna określać sposób zarządzania realizacją strategii, monitorowania i oceny Powinna być dokumentem pragmatycznym (tj. przekładać cele strategiczne na cele operacyjne i konkretne działania) Powinna być dokumentem dynamicznym (weryfikowana) Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 10/24

11 rozwój ekologiczno przestrzenny zrównoważony rozwój lokalny
Strefy rozwojowe Poszanowanie zasobów środowiska naturalnego; odbudowa i ochrona zasobów; redukcja emisji zanieczyszczeń, staranne planowanie przestrzenne itp. Kreowanie samorządowej świadomości i samodzielności, efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb; jawność sprawowania władzy; dbałość o odpowiednio wysoki poziom technologii itp. rozwój ekologiczno przestrzenny rozwój gospodarczy zrównoważony rozwój lokalny rozwój społeczny Tworzenie miejsc pracy; maksymalizacja dochodów; poszerzanie rynków zbytu; rozwój infrastruktury itp.

12 Zrównoważony rozwój Jest to taki rozwój, w którym następuje integracja działań politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 12/24

13 Zawartość prezentacji
Kilka słów o metodyce strategii Sposób pracy nad strategią Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 13/24

14 Etapy prac nad strategią
ETAP III Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta przez Radę Miasta styczeń 2014 ETAP II Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i konsultacje społeczne Do 12 listopada 2013 ETAP I Prace przygotowawcze i opracowanie diagnozy stanu Miasta Do 30 sierpnia 2013 Czas Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 14/24

15 Organizacja pracy nad strategią
Prezydent Miasta Ruda Śląska Rada Miasta Ruda Śląska Pełnomocnik Prezydenta ds. opracowania Strategii Michał Pierończyk Zespół Koordynujący Grażyna Janduła–Jonda, kierownik zespołu 11 osób + 7 osób Platforma internetowa do komunikacji i badań Cyfrowy Manager Konsultanci ResPublic 7 osób Jacek Dębczyński, kierownik zespołu Zespół Roboczy, Aleksandra Kruszewska, koordynator prac Podzespół ds. społecznych Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta Podzespół ds. gospodarczych i promocji Miasta Społeczność lokalna Sektory: publiczny, prywatny, pozarządowy Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 15/23

16 Lider Podzespołu ds. społecznych Michał Adamczyk
Liderzy Podzespołów Lider Podzespołu ds. społecznych Michał Adamczyk Lider Podzespołu ds. zasobów i potencjałów Miasta Alina Kucytowska Lider Podzespołu ds. gospodarczych i promocji Miasta Piotr Holona Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 16/24

17 Zakres pracy Podzespołu ds. społecznych
zabezpieczenie materialne schronienie bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia ochrona zdrowia i życia opieka rozwój ludzi kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, przyjemności kontakty społeczne, więź grupowa, tożsamość z miastem swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych potrzeby konsumenckie Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 17/24

18 potencjał ludzki (demograficzny/biologiczny, kwalifikacje zawodowe)
Zakres pracy Podzespołu ds. zasobów i potencjałow Miasta zasoby techniczne (budynki i budowle, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, systemy zabezpieczeń przed: powodzią, ogniem i skażeniem oraz systemy eksploatacji i odnowy zasobów technicznych) potencjał i ład przestrzenny (dostępność terenów i stan zagospodarowania przestrzennego) potencjał ekologiczny (zasoby naturalne, systemy i urządzenia proekologiczne, ekoświadomość) potencjał ludzki (demograficzny/biologiczny, kwalifikacje zawodowe) potencjał kulturowy (obiekty zabytkowe, przedmioty kultury materialnej, tradycje, zwyczaje, zdolność do zachowania potencjału kulturowego, upowszechnianie i udostępnianie potencjału kulturowego) Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 18/24

19 mikroprzedsiębiorstwa, MŚP duże przedsiębiorstwa rynek pracy
Zakres pracy zespołu 3 ds. gospodarczych i promocji Miasta mikroprzedsiębiorstwa, MŚP duże przedsiębiorstwa rynek pracy instytucje otoczenia biznesu konkurencyjna współpraca polityka gospodarcza Miasta promocja Miasta Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 19/24

20 Zespół konsultantów i moderatorów
Lp. Imię i nazwisko Rola w zespole 1. Jacek Dębczyński Kierownik Zespołu, moderator 2. dr hab. Jacek Sołtys Konsultant metodyczny 3. Grzegorz Romańczuk Koordynator prac ze strony Wykonawcy, moderator 4. Agnieszka Esz Ekspert ds. społecznych, moderator 5. Paweł Mentelski Ekspert ds. zasobów i potencjałów Miasta, moderator 6. Małgorzata Belkiewicz Analityk, moderator 7. Justyna Tur 8. Katarzyna Kalinowska Moderator Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 20/24

21 Opracowanie diagnozy stanu Miasta do 30.08.2013 r.
Główne kroki … Opracowanie diagnozy stanu Miasta do r. Przeprowadzenia badania społecznego do r. Upowszechnienie diagnozy stanu Miasta do r. Inauguracja prac warsztatowych nad Strategią r. Opracowanie projektu do r. Konsultacje Strategii do r. Ostateczna wersja Strategii do r. Przyjęcie Strategii przez Radę Miasta styczeń 2014 r. Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 21/24

22 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew
Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 22/24

23 Informacja o wykonawcy zamówienia - ResPublic sp. z o.o.
Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 23/24

24 Informacja ogólna o potencjale ResPublic
22 lata doświadczeń w opracowywaniu strategii dla instytucji publicznych 27 lat doświadczeń w doradztwie strategicznym dla firm Wypracowane technologie skutecznego prowadzenia spotkań/warsztatów bezpośrednich Wdrożone nowe technologie do kierowania pracami zespołów projektowych w sieci Platforma Cyfrowy Manager oraz do pracy z szeroką publicznością i prowadzenia badań Platforma Cyfrowa Demokracja Ekonomiczność czasu i kosztów Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 24/24

25 Doświadczenie ResPublic
Strategie rozwoju dla instytucji publicznych – samorządowych: Ponad 80 lokalnych, w tym: Miasta st. Warszawy, Poznania, Szczecina, Gdańska, Sopotu, Płocka, Bytomia, Libiąża, Przemyśla, Głogowa, Malbork, Gniezno Kilkanaście regionalnych, w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Miasta Łódź, Województwo Śląskie (badanie usług zdrowotnych) Strategie dla instytucji publicznych– rządowych, w tym dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ministerstwa Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 25/24

26 Doświadczenie ResPublic
Opracowania strategiczne dla instytucji edukacji: Politechnika Warszawska Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Warszawski Akademia Muzyczna w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Medyczna w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Akademia Muzyczna w Poznaniu Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Opracowania strategiczne dla instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Muzeum Narodowe w Poznaniu Teatr Wielki w Warszawie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Muzeum Pałac w Wilanowie Biblioteka Narodowa Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Łazienki Królewskie Galeria Zachęta w Warszawie Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 26/24

27 Doświadczenie ResPublic
Ponad 100 projektów doradczych w firmach W tym 24 strategie, miedzy innymi dla: Telekomunikacja Polska SA – Warszawa, TP Internet (Grupa TP) – Warszawa, Energizer/Wilkinson Polska – Warszawa, MERCK Polska - Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era - Warszawa, Wella Polska - Warszawa, Polski Rejestr Statków - Gdańsk, Nadwiślańska Spółka Węglowa SA – Tychy, Kopalnia Janina (Libiąż) Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 27/24

28 Doświadczenie ResPublic
Szczególnie trudne projekty: Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego (przyjęta przez rząd w 2004 r.) z udziałem ok. 50 partnerów instytucjonalnych Przygotowanie i przeprowadzenie projektu restrukturyzacji zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum Największy projekt na rynku zarządzania zasobami komunalnymi w Polsce jeden z największych w Europie m2 powierzchni lokali w budynkach, stanowiących własność gminy Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel wew. 1190, fax: e mail: 28/24

29 Doświadczenie ResPublic
Szczególnie trudne projekty: Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego (przyjęta przez rząd w 2004 r.) z udziałem ok. 50 partnerów instytucjonalnych Przygotowanie i przeprowadzenie projektu restrukturyzacji zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum Największy projekt na rynku zarządzania zasobami komunalnymi w Polsce jeden z największych w Europie m2 powierzchni lokali w budynkach, stanowiących własność gminy


Pobierz ppt "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne 3 września 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google