Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne 3 września 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne 3 września 2013."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne 3 września 2013

2 Michał Pierończyk Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Pełnomocnik ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 2/24

3 Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 3/24

4 Jacek Dębczyński Kierownik zespołu konsultantów 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 4/24

5 Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Wprowadzenie metodyczne i organizacyjne Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

6 Kilka słów o metodyce strategii Sposób pracy nad strategią Zawartość prezentacji 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 6/24

7 Strategia Rozwoju Miasta to scenariusz osiągania celów, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokonuje się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną Definicja strategii rozwoju 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 7/24

8 Przyszłość Strategia Rozwoju Miasta Uwarunkowania wewnętrzne Uwarunkowania zewnętrzne Potrzeby społeczne, wartości kulturowe Główni interesariusze Cele priorytetowe Koncentracja środków Kluczowe decyzje Istota strategii 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 8/24

9 Partnerstwo Dobra strategia budowana jest na wiedzy głównych interesariuszy: samorządu, przedstawicieli trzech sektorów (Publicznego, Prywatnego i Pozarządowego) i konsultantów zewnętrznych Strategia powinna być wypracowana i konsultowana przy czynnym udziale społeczności lokalnej - uspołeczniony charakter 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 9/24

10 Zasady budowania strategii Zachowanie ciągłości z dotychczasowym dokumentem strategii Powinna być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju Powinna być w dużym stopniu spójna ze strategiami: województwa oraz samorządów sąsiednich Powinna uwzględniać cele i zadania wynikające z układu metropolitarnego Powinna określać sposób zarządzania realizacją strategii, monitorowania i oceny Powinna być dokumentem pragmatycznym (tj. przekładać cele strategiczne na cele operacyjne i konkretne działania) Powinna być dokumentem dynamicznym (weryfikowana) 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 10/24

11 Poszanowanie zasobów środowiska naturalnego; odbudowa i ochrona zasobów; redukcja emisji zanieczyszczeń, staranne planowanie przestrzenne itp. rozwój ekologiczno przestrzenny rozwój gospodarczy zrównoważony rozwój lokalny rozwój społeczny Tworzenie miejsc pracy; maksymalizacja dochodów; poszerzanie rynków zbytu; rozwój infrastruktury itp. Strefy rozwojowe 11

12 Jest to taki rozwój, w którym następuje integracja działań politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych Zrównoważony rozwój 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 12/24

13 Kilka słów o metodyce strategii Sposób pracy nad strategią Zawartość prezentacji 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 13/24

14 Czas Etapy ETAP III Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta przez Radę Miasta styczeń 2014 ETAP III Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta przez Radę Miasta styczeń 2014 ETAP II Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i konsultacje społeczne Do 12 listopada 2013 ETAP II Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i konsultacje społeczne Do 12 listopada 2013 ETAP I Prace przygotowawcze i opracowanie diagnozy stanu Miasta Do 30 sierpnia 2013 ETAP I Prace przygotowawcze i opracowanie diagnozy stanu Miasta Do 30 sierpnia 2013 Etapy prac nad strategią 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 14/24

15 Zespół Roboczy, Aleksandra Kruszewska, koordynator prac Prezydent Miasta Ruda Śląska Prezydent Miasta Ruda Śląska Pełnomocnik Prezydenta ds. opracowania Strategii Michał Pierończyk Pełnomocnik Prezydenta ds. opracowania Strategii Michał Pierończyk Rada Miasta Ruda Śląska Rada Miasta Ruda Śląska Zespół Koordynujący Grażyna Janduła–Jonda, kierownik zespołu 11 osób + 7 osób Zespół Koordynujący Grażyna Janduła–Jonda, kierownik zespołu 11 osób + 7 osób Konsultanci ResPublic 7 osób Jacek Dębczyński, kierownik zespołu Konsultanci ResPublic 7 osób Jacek Dębczyński, kierownik zespołu Platforma internetowa do komunikacji i badań Cyfrowy Manager Platforma internetowa do komunikacji i badań Cyfrowy Manager Społeczność lokalna Sektory: publiczny, prywatny, pozarządowy Społeczność lokalna Sektory: publiczny, prywatny, pozarządowy Podzespół ds. społecznych Podzespół ds. społecznych Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta Podzespół ds. gospodarczych i promocji Miasta Podzespół ds. gospodarczych i promocji Miasta Organizacja pracy nad strategią 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 15/23

16 Liderzy Podzespołów Lider Podzespołu ds. społecznych Michał Adamczyk Lider Podzespołu ds. zasobów i potencjałów Miasta Alina Kucytowska Lider Podzespołu ds. gospodarczych i promocji Miasta Piotr Holona 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 16/24

17 zabezpieczenie materialne schronienie bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia ochrona zdrowia i życia opieka rozwój ludzi kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, przyjemności kontakty społeczne, więź grupowa, tożsamość z miastem swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych potrzeby konsumenckie Zakres pracy Podzespołu ds. społecznych 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 17/24

18 Zakres pracy Podzespołu ds. zasobów i potencjałow Miasta zasoby techniczne (budynki i budowle, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, systemy zabezpieczeń przed: powodzią, ogniem i skażeniem oraz systemy eksploatacji i odnowy zasobów technicznych) potencjał i ład przestrzenny (dostępność terenów i stan zagospodarowania przestrzennego) potencjał ekologiczny (zasoby naturalne, systemy i urządzenia proekologiczne, ekoświadomość) potencjał ludzki (demograficzny/biologiczny, kwalifikacje zawodowe) potencjał kulturowy (obiekty zabytkowe, przedmioty kultury materialnej, tradycje, zwyczaje, zdolność do zachowania potencjału kulturowego, upowszechnianie i udostępnianie potencjału kulturowego) 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 18/24

19 mikroprzedsiębiorstwa, MŚP duże przedsiębiorstwa rynek pracy instytucje otoczenia biznesu konkurencyjna współpraca polityka gospodarcza Miasta promocja Miasta Zakres pracy zespołu 3 ds. gospodarczych i promocji Miasta 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 19/24

20 Lp.Imię i nazwiskoRola w zespole 1.Jacek DębczyńskiKierownik Zespołu, moderator 2.dr hab. Jacek SołtysKonsultant metodyczny 3.Grzegorz Romańczuk Koordynator prac ze strony Wykonawcy, moderator 4.Agnieszka EszEkspert ds. społecznych, moderator 5.Paweł Mentelski Ekspert ds. zasobów i potencjałów Miasta, moderator 6.Małgorzata BelkiewiczAnalityk, moderator 7.Justyna TurAnalityk, moderator 8.Katarzyna KalinowskaModerator Zespół konsultantów i moderatorów 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 20/24

21 Główne kroki … Opracowanie diagnozy stanu Miasta do 30.08.2013 r. Przeprowadzenia badania społecznego do 7.06.2013 r. Upowszechnienie diagnozy stanu Miastado 26.09.2013 r. Inauguracja prac warsztatowych nad Strategią 03.09.2013 r. Opracowanie projektudo 14.10.2013 r. Konsultacje Strategiido 05.11.2013 r. Ostateczna wersja Strategiido 12.11.2013 r. Przyjęcie Strategii przez Radę Miasta styczeń 2014 r. 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 21/24

22 Dziękuję w imieniu zespołu realizującego prace ResPublic sp. z o.o. www.respublic.pl Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 2013-11-11 22/24

23 Informacja o wykonawcy zamówienia - ResPublic sp. z o.o. 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 23/24

24 Informacja ogólna o potencjale ResPublic 22 lata doświadczeń w opracowywaniu strategii dla instytucji publicznych 27 lat doświadczeń w doradztwie strategicznym dla firm Wypracowane technologie skutecznego prowadzenia spotkań/warsztatów bezpośrednich Wdrożone nowe technologie do kierowania pracami zespołów projektowych w sieci Platforma Cyfrowy Manager oraz do pracy z szeroką publicznością i prowadzenia badań Platforma Cyfrowa Demokracja Ekonomiczność czasu i kosztów 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 24/24

25 Doświadczenie ResPublic Strategie rozwoju dla instytucji publicznych – samorządowych: Ponad 80 lokalnych, w tym: Miasta st. Warszawy, Poznania, Szczecina, Gdańska, Sopotu, Płocka, Bytomia, Libiąża, Przemyśla, Głogowa, Malbork, Gniezno Kilkanaście regionalnych, w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Miasta Łódź, Województwo Śląskie (badanie usług zdrowotnych) Strategie dla instytucji publicznych– rządowych, w tym dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ministerstwa Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 25/24

26 Doświadczenie ResPublic Opracowania strategiczne dla instytucji edukacji: Politechnika Warszawska Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Warszawski Akademia Muzyczna w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Medyczna w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Akademia Muzyczna w Poznaniu Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Opracowania strategiczne dla instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Muzeum Narodowe w Poznaniu Teatr Wielki w Warszawie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Muzeum Pałac w Wilanowie Biblioteka Narodowa Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Łazienki Królewskie Galeria Zachęta w Warszawie 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 26/24

27 Doświadczenie ResPublic Ponad 100 projektów doradczych w firmach W tym 24 strategie, miedzy innymi dla: Telekomunikacja Polska SA – Warszawa, TP Internet (Grupa TP) – Warszawa, Energizer/Wilkinson Polska – Warszawa, MERCK Polska - Warszawa, Wydawnictwo Nowa Era - Warszawa, Wella Polska - Warszawa, Polski Rejestr Statków - Gdańsk, Nadwiślańska Spółka Węglowa SA – Tychy, Kopalnia Janina (Libiąż) 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 27/24

28 Doświadczenie ResPublic Szczególnie trudne projekty: Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego (przyjęta przez rząd w 2004 r.) z udziałem ok. 50 partnerów instytucjonalnych Przygotowanie i przeprowadzenie projektu restrukturyzacji zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum Największy projekt na rynku zarządzania zasobami komunalnymi w Polsce jeden z największych w Europie - 8 841 000 m2 powierzchni lokali w budynkach, stanowiących własność gminy 2013-11-11 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 244 90 00 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 28/24

29 Doświadczenie ResPublic Szczególnie trudne projekty: Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego (przyjęta przez rząd w 2004 r.) z udziałem ok. 50 partnerów instytucjonalnych Przygotowanie i przeprowadzenie projektu restrukturyzacji zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum Największy projekt na rynku zarządzania zasobami komunalnymi w Polsce jeden z największych w Europie - 8 841 000 m2 powierzchni lokali w budynkach, stanowiących własność gminy


Pobierz ppt "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 Spotkanie inauguracyjne 3 września 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google