Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO Ł O Ż ENIE GMINY ZABYTKI EDUKACJA HOTELE I RESTAURACJE WYPOCZYNEK REKREACJA SPORT AGROTURYSTYKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO Ł O Ż ENIE GMINY ZABYTKI EDUKACJA HOTELE I RESTAURACJE WYPOCZYNEK REKREACJA SPORT AGROTURYSTYKA"— Zapis prezentacji:

1 PO Ł O Ż ENIE GMINY ZABYTKI EDUKACJA HOTELE I RESTAURACJE WYPOCZYNEK REKREACJA SPORT AGROTURYSTYKA

2 Geograficznie Gmina Przykona należy do obszaru Wielkich Dolin, środkowej części Niziny Polskiej, a ściślej do Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i mieści się na obszarze powiatu Tureckiego.Terytorialnie graniczy z województwem łódzkim. Leży przy drodze krajowej nr 72 Łódź – Uniejów - Turek - Poznań, nad rzeką Teleszyną, sąsiaduje z gminami Dobra, Brudzew, Uniejów i Turek. Bezpośrednie sąsiedztwo z Turkiem oraz występowanie na terenie gminy węgla brunatnego – bazy surowcowej dla Elektrowni Adamów, spowodowało zaliczenie naszej gminy do tureckiej strefy przemysłowej i wykształcenie silnych powiązań gospodarczych z Turkiem. Do bogactw naturalnych zaliczamy węgiel brunatny, a tak że lasy występujące na 2881 ha, stanowiące 26 % ogólnej powierzchni gminy. Ciągną się one wzdłuż północno- wschodniej części Gminy przebiegając przez wsie Trzymsze i Ewinów. Dokładną lokalizacje znajdziesz również na stronie: Submit=Szukaj&cId=&sId=&x=0&y=0

3 Kościół parafialny pod wezwaniem Piotra i Pawła w Boleszczynie. Kościół parafialny w Psarach pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Dworek w Żeroniczkach - majątek Szepnego, ciekawa forma architektoniczna.

4 Szkoła Podstawowa w Sarbicach Przykona tel. (063) Zespół Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A Przykona tel. (063) Szkoła Szkoła Podstawowa w Boleszczynie Przykona tel. (063)

5 Zbiornik wodny Przykona Zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny Środkowej w granicach gminy Przykona. Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym, który stanowi miejsce spacerów i wypoczynku. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej Nr 72 Konin-Turek-Łodź i sąsiedztwo drogi powiatowej Nr Smulsko-Słomów-Sarbice.

6 Z ł ota Szekla Klub Ż eglarski "Z ł ota Szekla" za ł o ż ony zosta ł w 2004 roku. Skupia mi ł o ś ników ż eglarstwa z powiatu tureckiego. Cz ł onkowie klubu mog ą korzysta ć z posiadanego sprz ę tu ż eglarskiego. Gminny O ś rodek Upowszechniania Kultury w Przykonie O ś rodek Upowszechniania Kultury w Przykonie utworzony zosta ł na mocy Uchwa ł y rady Gminy Przykona Nr XXII/113/92 z dnia 16 grudnia 1992r. Siedzib ą O ś rodka jest miejscowo ść Przykona a baz ą lokalow ą stanowi ą pomieszczenia budynku Urz ę du Gminy. O ś rodek Upowszechniania Kultury s ł u ż y spo ł ecze ń stwu w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, o ś wiatowych, upowszechnianiu wiedzy i wspó ł tworzeniu warto ś ci kultury. Do podstawowych zada ń O ś rodka nale ż y: rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowa ń i potrzeb kulturalnych tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowa ń sportowych i rekreacyjnych, wspó ł dzia ł anie z organizacjami spo ł ecznymi w zakresie upowszechniania kultury

7 Przykona, ul. S ł oneczna 1 a Zajazd Staropolski Olszówka 1a, Przykona Restauracja "S ł oneczna"

8 Gminny Klub Sportowy "Teleszyna" Przykona ul. Szkolna 7, Przykona Więcej informacji o sparingach i meczach znajdziesz na stronie

9 Na terenie naszej gminy znajduje si ę gospodarstwo agroturystyczne. Maria Pawlak Przykona Bądków Drugi 5 Telefon: tel. kom:


Pobierz ppt "PO Ł O Ż ENIE GMINY ZABYTKI EDUKACJA HOTELE I RESTAURACJE WYPOCZYNEK REKREACJA SPORT AGROTURYSTYKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google