Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Galewice www.galewice.pl Turystyczna gmina Gmina Galewice www.galewice.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Galewice www.galewice.pl Turystyczna gmina Gmina Galewice www.galewice.pl."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Galewice www.galewice.pl
Turystyczna gmina Gmina Galewice

2 Turystyczna gmina Mapa Gminy Galewice

3 Turystyczna gmina Gmina Galewice położona jest w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie wieruszowskim, Powierzchnia gminy wynosi ha i jest największą obszarowo gminą w powiecie. Gmina Galewice położona jest na terenach równinnych, w dorzeczu rzeki Prosny, a jej powierzchnia w znaczącej większości jest pokryta lasami (5965,8 ha, co stanowi 43,93 % powierzchni gminy), których drzewostan stanowią głównie: sosna, brzoza, dąb, świerk.

4 Gmina Galewice z lotu balonem
Turystyczna gmina Walory przyrodniczo-krajobrazowe, występowanie dużych kompleksów leśnych oraz położenie gminy w niewielkiej odległości od większych miast i korzystne usytuowanie komunikacyjne decyduje o tym, że gmina jest obszarem atrakcyjnym turystycznie i wypoczynkowo. Gmina Galewice z lotu balonem

5 Turystyczna gmina Rezerwat przyrody W okolicach Węglewic
znajduje się rezerwat przyrody „Długosz Królewski”. Jest to rezerwat florystyczny chroniący jedno z największych w Polsce stanowisk paproci Osmunda Regalis (ok. 40 kęp). Rezerwat został utworzony r. na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat zajmuje obszar 3,26 ha. Położony jest w leśnictwie Foluszczyki.

6 Turystyczna gmina Parki podworskie
Ważnym elementem środowiska są parki podworskie Park w Węglewicach Mają one ogromną wartość przyrodniczą. Zakładane były w miejscach szczególnie uprzywilejowanych pod względem mikroklimatu, żyzności gleb i walorów wizualnych krajobrazu. Zieleń parkowa jest ważnym elementem współczesnego zagospodarowania wsi i w bardzo dużym stopniu podnosi jej estetykę. Na terenie gminy znajdują się trzy parki Park w Galewicach podworskie, które figurują w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Dąbie – pozostałości parku z kilkoma drzewami, Galewice – park o powierzchni 3,8 ha z XIX w., Węglewice – pozostałości parku z pomnikowymi dębami i klonami.

7 Turystyczna gmina Część terenu gminy Galewice została zaliczona do obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Prosny´´ ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 65 z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr, poz. 1 z 1997 r.).

8 Dziedzictwo kulturowe – zabytki
Turystyczna gmina Dziedzictwo kulturowe – zabytki Ważnymi elementami środowiska, które sprawiają, że obszar gminy jest ceniony turystycznie są zabytki architektoniczne. Do zabytków dziedzictwa kulturowego na terenie gminy zaliczono drewniany Kościół w Węglewicach pod wezwaniem Świętej Trójcy, który został wybudowany w 1808 roku i figuruje w Księdze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oprócz drewnianego kościoła na szczególną uwagę zasługują drewniany młyn zbożowy w Węglewicach, zabudowania folwarczne w Galewicach z XIX w., do których zalicza się dworek, gdzie obecnie znajduje się przedszkole oraz secesyjny dwór w Węglewicach.

9 Turystyczna gmina Działalnością rekreacyjno - turystyczną na obszarze gminy zajmują się gospodarstwa agroturystyczne oraz Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie.

10 Trasy do biegów na orientację na terenie Gminy Galewice
Turystyczna gmina Trasy do biegów na orientację na terenie Gminy Galewice

11 Imprezy turystyczne w 2009 roku
II Młodzieżowy Rajd Rowerowy – czerwiec 2009

12 Imprezy turystyczne w 2009 roku
Wakacyjny festyn – lipiec 2009

13 Imprezy turystyczne w 2009 roku
60-lecie powstania Klubu Sportowego „ORZEŁ” Galewice - sierpień 2009

14 Imprezy turystyczne w 2009 roku
Dożynki Gminne 2009 – wrzesień 2009 r.

15 Turystyczna gmina Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach Koło powstało w roku szkolnym 2003/ i obecnie liczy 29 uczniów i 3 opiekunów

16 Główne działania koła w 2009 r.
Turystyczna gmina Główne działania koła w 2009 r. Organizacja I etapu „Olimpiady Wiedzy o Regionie Łódzkim” – 3 IV 2009 r. Udział w konkursie plastycznym z okazji „90 lat Województwa Łódzkiego” i lekcja krajoznawcza „Tradycje kulturowe i kanon zabytków województwa łódzkiego” - 30 V 2009 r. Stoisko promocyjne Gminy Galewice i wystawa fotograficzna ZIEMIA WIERUSZOWSKA na VI Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – 4-6 IX 2009 r.

17 Osiągnięcia koła SKKT w 2009 r.
Turystyczna gmina Osiągnięcia koła SKKT w 2009 r. Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Regionie Łódzkim – 5 X 2009 r. II miejsce w rywalizacji XXX Jubileuszowego Zlotu do środka Polski – Piątek’ V 2009 r.

18 Turystyczna gmina Osiągnięcia koła SKKT w 2009 r.
I miejsce w konkursie na „Najlepsze Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne” województwa łódzkiego w 2009 roku - listopad 2009 rok Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu na najlepsze „Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne” w 2009 roku – grudzień rok

19 Najważniejsze plany i zamierzenia koła w 2010 roku:
Turystyczna gmina Najważniejsze plany i zamierzenia koła w 2010 roku: zorganizowanie i przeprowadzenie „XX Rowerowego Rajdu Pamięci Narodowej” dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wieruszowskiego, zorganizowanie wspólnie z Wójtem Gminy Galewice, Starostą Powiatu Wieruszowskiego i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi „I Ogólnopolskiego Crossu Rowerowego MTB po Gminie Galewice”, udział drużyn SKKT w OMTTK i Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”.

20 Turystyczna gmina Plany gminy na przyszłość Budowa zbiornika wodnego „OKOŃ” o powierzchni 29,3 ha


Pobierz ppt "Gmina Galewice www.galewice.pl Turystyczna gmina Gmina Galewice www.galewice.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google