Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Galewice www.galewice.pl. Turystyczna gmina Mapa Gminy Galewice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Galewice www.galewice.pl. Turystyczna gmina Mapa Gminy Galewice."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Galewice www.galewice.pl

2 Turystyczna gmina Mapa Gminy Galewice

3 Turystyczna gmina Gmina Galewice położona jest w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie wieruszowskim, Powierzchnia gminy wynosi 13 579 ha i jest największą obszarowo gminą w powiecie. Gmina Galewice położona jest na terenach równinnych, w dorzeczu rzeki Prosny, a jej powierzchnia w znaczącej większości jest pokryta lasami (5965,8 ha, co stanowi 43,93 % powierzchni gminy), których drzewostan stanowią głównie: sosna, brzoza, dąb, świerk.

4 Turystyczna gmina Walory przyrodniczo-krajobrazowe, występowanie dużych kompleksów leśnych oraz położenie gminy w niewielkiej odległości od większych miast i korzystne usytuowanie komunikacyjne decyduje o tym, że gmina jest obszarem atrakcyjnym turystycznie i wypoczynkowo. Gmina Galewice z lotu balonem

5 Turystyczna gmina Rezerwat przyrody W okolicach Węglewic znajduje się rezerwat przyrody Długosz Królewski. Jest to rezerwat florystyczny chroniący jedno z największych w Polsce stanowisk paproci Osmunda Regalis (ok. 40 kęp). Rezerwat został utworzony 23.10.1965 r. na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat zajmuje obszar 3,26 ha. Położony jest w leśnictwie Foluszczyki.

6 Turystyczna gmina Parki podworskie Ważnym elementem środowiska są parki podworskie. Park w Węglewicach Mają one ogromną wartość przyrodniczą. Zakładane były w miejscach szczególnie uprzywilejowanych pod względem mikroklimatu, żyzności gleb i walorów wizualnych krajobrazu. Zieleń parkowa jest ważnym elementem współczesnego zagospodarowania wsi i w bardzo dużym stopniu podnosi jej estetykę. Na terenie gminy znajdują się trzy parki Park w Galewicach podworskie, które figurują w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Dąbie – pozostałości parku z kilkoma drzewami, Galewice – park o powierzchni 3,8 ha z XIX w., Węglewice – pozostałości parku z pomnikowymi dębami i klonami.

7 Turystyczna gmina Część terenu gminy Galewice została zaliczona do obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Prosny´´ ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 65 z dnia 20.12.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr, poz. 1 z 1997 r.).

8 Turystyczna gmina Dziedzictwo kulturowe – zabytki Ważnymi elementami środowiska, które sprawiają, że obszar gminy jest ceniony turystycznie są zabytki architektoniczne. Do zabytków dziedzictwa kulturowego na terenie gminy zaliczono drewniany Kościół w Węglewicach pod wezwaniem Świętej Trójcy, który został wybudowany w 1808 roku i figuruje w Księdze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oprócz drewnianego kościoła na szczególną uwagę zasługują drewniany młyn zbożowy w Węglewicach, zabudowania folwarczne w Galewicach z XIX w., do których zalicza się dworek, gdzie obecnie znajduje się przedszkole oraz secesyjny dwór w Węglewicach.

9 Turystyczna gmina Działalnością rekreacyjno - turystyczną na obszarze gminy zajmują się gospodarstwa agroturystyczne oraz Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie.

10 Turystyczna gmina Trasy do biegów na orientację na terenie Gminy Galewice

11 Imprezy turystyczne w 2009 roku II Młodzieżowy Rajd Rowerowy – czerwiec 2009

12 Imprezy turystyczne w 2009 roku Wakacyjny festyn – lipiec 2009

13 Imprezy turystyczne w 2009 roku 60-lecie powstania Klubu Sportowego ORZEŁ Galewice - sierpień 2009

14 Imprezy turystyczne w 2009 roku Dożynki Gminne 2009 – wrzesień 2009 r.

15 Turystyczna gmina Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach Koło powstało w roku szkolnym 2003/2004 i obecnie liczy 29 uczniów i 3 opiekunów http://skkt-pttk-gal.pl

16 Turystyczna gmina Główne działania koła w 2009 r. Organizacja I etapu Olimpiady Wiedzy o Regionie Łódzkim – 3 IV 2009 r. Udział w konkursie plastycznym z okazji 90 lat Województwa Łódzkiego i lekcja krajoznawcza Tradycje kulturowe i kanon zabytków województwa łódzkiego - 30 V 2009 r. Stoisko promocyjne Gminy Galewice i wystawa fotograficzna ZIEMIA WIERUSZOWSKA na VI Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – 4-6 IX 2009 r.

17 Turystyczna gmina Osiągnięcia koła SKKT w 2009 r. Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Regionie Łódzkim – 5 X 2009 r. II miejsce w rywalizacji XXX Jubileuszowego Zlotu do środka Polski – Piątek2009 - 16 V 2009 r.

18 Turystyczna gmina Osiągnięcia koła SKKT w 2009 r. I miejsce w konkursie na Najlepsze Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne województwa łódzkiego w 2009 roku - listopad 2009 rok Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu na najlepsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne w 2009 roku – grudzień 2009 rok

19 Turystyczna gmina Najważniejsze plany i zamierzenia koła w 2010 roku: zorganizowanie i przeprowadzenie XX Rowerowego Rajdu Pamięci Narodowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wieruszowskiego, zorganizowanie wspólnie z Wójtem Gminy Galewice, Starostą Powiatu Wieruszowskiego i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi I Ogólnopolskiego Crossu Rowerowego MTB po Gminie Galewice, udział drużyn SKKT w OMTTK i Ogólnopolskim Konkursie Poznajemy Ojcowiznę.

20 Turystyczna gmina Plany gminy na przyszłość Budowa zbiornika wodnego OKOŃ o powierzchni 29,3 ha


Pobierz ppt "Gmina Galewice www.galewice.pl. Turystyczna gmina Mapa Gminy Galewice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google