Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005 – 2013 Anna Wernikowska p.o. Naczelnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005 – 2013 Anna Wernikowska p.o. Naczelnika."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005 – 2013 Anna Wernikowska p.o. Naczelnika Wydział ds. Rewitalizacji

2 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY pełni funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy Strategia ta : określa działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym; określa działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym; jest spójna dla całego miasta jest spójna dla całego miasta jest komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi w mieście na obszarze kryzysowym jest komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi w mieście na obszarze kryzysowym realizowana poprzez: realizowana poprzez: 18 DZIELNICOWYCH MIKROPROGRAMÓW (obecnie opracowanych zostało 14 mikroprogramów) Po wnikliwej analizie sytuacji w dzielnicach, w mikroprogramach określone zostały obszary kryzysowe oraz priorytetowe działania zmierzające do poprawy obecnego stanu; przedstawione zostały również konkretne sposoby rozwiązań wraz z ich kalkulacją oraz okresem realizacji; były one szeroko konsultowane z mieszkańcami dzielnic

3 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

4 Obszary kryzysowe stanowią 11,04% całej powierzchni Warszawy Obszary kryzysowe stanowią 11,04% całej powierzchni Warszawy Na tych obszarach mieszka 37,69% ludności Warszawy Na tych obszarach mieszka 37,69% ludności Warszawy

5 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 REWITALIZACJA - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. REWITALIZACJA - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.

6 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Źródła programu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Strategia Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r. Strategia Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013 Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013

7 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Diagnoza Analiza SWOT Analiza SWOT Ujęcie problemowe: Ujęcie problemowe: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne Sytuacja społeczna Sytuacja społeczna Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość

8 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Strategia rewitalizacji Misja Programu Misja Programu Cele Programu Cele Programu Priorytety i zasady realizacyjne Programu Priorytety i zasady realizacyjne Programu Brzegowe warunki kwalifikowania obszarów Brzegowe warunki kwalifikowania obszarów Brzegowe kryteria akceptacji mikroprogramu Brzegowe kryteria akceptacji mikroprogramu Mechanizmy i źródła finansowania Programu Mechanizmy i źródła finansowania Programu

9 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 System wdrażania, okresowego monitorowania i oceny LPR System wdrażania jest realizowany poprzez: System wdrażania jest realizowany poprzez: Biuro Polityki Lokalowej Biuro Polityki Lokalowej Komitet Monitorujący Komitet Monitorujący Dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji Dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji Zespoły do spraw rewitalizacji w dzielnicach objętych Programem Zespoły do spraw rewitalizacji w dzielnicach objętych Programem

10 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 System wdrażania, okresowego monitorowania i oceny LPR (c.d.) Aktualizacja półroczna Programu – na poziomie operacyjnym Aktualizacja półroczna Programu – na poziomie operacyjnym Aktualizacja roczna – na poziomie strategicznym Aktualizacja roczna – na poziomie strategicznym Ewaluacja Programu Ewaluacja Programu

11 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013Partnerstwo Model Partnerstwa w programie Model Partnerstwa w programie Cele partnerstwa na poziomie Miasta Cele partnerstwa na poziomie Miasta Cele partnerstwa na poziomie dzielnicy / obszaru rewitalizacji Cele partnerstwa na poziomie dzielnicy / obszaru rewitalizacji

12 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013Załączniki Kierunkowe działania dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Kierunkowe działania dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dzielnicowe mikroprogramy Dzielnicowe mikroprogramy

13 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Koszty planowanych przedsięwzięć, które mają zostać poniesione w 2008 roku przez: Dzielnice Dzielnice 40 729 735 zł Beneficjentów zewnętrznych Beneficjentów zewnętrznych 70 228 713 zł

14 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Koszty planowanych przedsięwzięć, które mają zostać poniesione do 2013 roku przez: Dzielnice Beneficjentów zewnętrznych Dzielnice 287 452 420 zł Beneficjentów zewnętrznych 345 730 452 zł

15 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Koszty poniesione przez dzielnicę na realizację Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 wynosiły w roku: 2006 2006 27 054 809 zł 2007 2007 32 796 920 zł

16 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej BEMOWO Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar, na którym realizowane będą 2 projekty: 1. Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społeczno-gospodarcze wraz z adaptacją i przebudową otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne 2. Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie (projekt zakończony w 2007 r.)

17 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej BIELANY Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar i zlokalizowała na nim 4 projekty, m. in. Stworzenie Mediateki biblioteki multimedialnej dla młodzieży w parterowej części bloku mieszkalnego oraz Podniesienie estetyki bezpieczeństwa na terenie wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 72 i 72a, a także poprawa jakości życia jego mieszkańców

18 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej OCHOTA Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar oraz 10 projektów, m.in. Rewitalizacja przestrzeni ulicy Tarczyńskiej na odcinku od Placu Zawiszy – ul. Daleka wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi

19 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej PRAGA PÓŁNOC Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar oraz 10 projektów, m.in. Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne, Opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych Spacery po Pradze, jak też Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie

20 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej PRAGA POŁUDNIE Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar podzielony na dwa podobszary kryzysowe na których będą realizowane 4 projekty, m.in. Niech odżyje Saska Kępa - Modernizacja budynków przy ul. Jakubowskiej 14 oraz ul. Jakubowskiej 18

21 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej ŚRÓDMIEŚCIE Ze względu na intensywną zabudowę, obszar dzielnicy został podzielony na 11 podobszarów, na których realizowanych będzie 12 projektów, m.in. Remont i konserwacja murów obronnych Starego Miasta w Warszawie

22 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej TARGÓWEK Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji dwa obszary oraz 15 projektów, m.in. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację budynku Kościoła, dzwonnicy oraz budynku plebanii, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (Beneficjent: Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego), Odnowa zasobów mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej "Smoleńska 75", celem podniesienia ich estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa jak też Adaptacja kamienicy przy ul. Siarczanej 6a na potrzeby Ośrodka Wsparcia "Ziemowit

23 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej WOLA Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji dwa obszary oraz 9 projektów, m.in. Projekt obejmujący dwa zadania: Rewitalizacja ulicy Chłodnej, Odtworzenie historycznej linii tramwaju konnego na ul. Chłodnej, drugi projekt Remont synagogi Nożyków przy ul. Twardej 6, organizacja dnia otwartego w gminie żydowskiej w Warszawie, stworzenie centrum informacji turystycznej w synagodze Nożyków oraz przygotowanie nowego szlaku turystycznego obejmującego obiekty i miejsca związane z kulturą i historią warszawskich Żydów (Beneficjent: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie) jak też Rewitalizacja zabytkowego kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika wraz z dziedzińcem i otaczającym go parkanem (Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika)

24 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej ŻOLIBORZ Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar na którym zaproponowano 1 projekt Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego Cytadela Południowa Składa się on z trzech etapów: koncepcja projektowa i działania porządkujące sprawy własnościowe, kompleksowy remont działobitni oraz Planty Żoliborskie


Pobierz ppt "Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005 – 2013 Anna Wernikowska p.o. Naczelnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google