Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość akademicka na UAM Jacek Wajda. Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC2 Przedsiębiorczość akademicka - definicja Przedsiębiorczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość akademicka na UAM Jacek Wajda. Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC2 Przedsiębiorczość akademicka - definicja Przedsiębiorczy."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość akademicka na UAM Jacek Wajda

2 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC2 Przedsiębiorczość akademicka - definicja Przedsiębiorczy – aktywny, rzutki, energiczny, przejawiający inicjatywę Akademicka – dotyczy wszystkich członków uczelnianej społeczności Ujęcie wąskie (współpraca Uczelni z przemysłem) czy ujęcie szersze (współpraca Uczelni z przemysłem, ale także pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Uczelnię na swoją działalność, m.in. na tworzenie i wdrażanie regulacji prawnych i norm organizacyjnych w tym zakresie) Ujęcie amerykańskie – spin-off i start-up Ujęcie europejskie – preinkubacja i inkubacja właściwa przedsiębiorstw pochodzących z Uczelni; wspieranie relacji na linii nauka-gospodarka; szkolenia, wprowadzanie lub modyfikowanie przedmiotów/kierunków jako odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców; kreowanie przedsiębiorczych postaw w uczelnianym środowisku)

3 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC3 Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość osób związanych z uczelnią Absolwenci i studenci studiów licencjackich studiów magisterskich studiów doktoranckich Pracownicy naukowi naukowo-techniczni techniczni Przedsiębiorczość samej Uczelni jako całości

4 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC4 Przedsiębiorczy student/doktorant Na bazie pracy magisterskiej lub doktorskiej tworzy własny biznes (samozatrudnienie) Firma oparta na wiedzy typu spin-off W trakcie lub po ukończeniu studiów rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Każda inna działalność gospodarcza

5 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC5 Formy/narzędzia wsparcia Preinkubatory Inkubatory Biura Karier Centra Transferu Technologii

6 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC6 Jak to wygląda na UAM? Preinkubator Pierwszy kontakt Podstawowe informacje Pomoc Uczelnia w chwili obecnej nie posiada własnego preinkubatora UCITT stara się lukę tę wypełnić

7 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC7 Jak to wygląda na UAM? (2) Inkubator dla firm pochodzących z UAM: Uczelnia nie posiada własnego inkubatora Oferuje pomoc poprzez współpracę z PPNT FUAM – gdzie powstaje Inkubator (I połowa 2006 r.) PAIP Inicjatywa oddolna studentów Docelowo na terenie Inkubatora Technologicznego PPNT FUAM

8 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC8 Jak to wygląda na UAM? (3) Biuro Karier Aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów Jedno z najlepszych Biur Karier w Polsce

9 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC9 Jak to wygląda na UAM? (4) Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM (UCITT UAM) Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa

10 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC10 Projekt Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Dz. 2.6 ZPORR Termin realizacji 01.02.2005 - 31.01.2007 Podstawowe cele projektu: poprawa (nawiązanie i utrzymywanie) współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą UAM a światem gospodarczym, lepsze wykorzystanie intelektualnego i technicznego potencjału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa

11 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC11 Projekt skierowany jest do: środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu: pracowników naukowo- badawczych; doktoranci, studenci, pracownicy naukowo-techniczni i in. oraz najbliższego mu otoczenia gospodarczego. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa

12 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC12 Działania w ramach projektu: Kształtowanie oraz promocja przedsiębiorczych postaw w środowisku akademickim (konferencje, seminaria, warsztaty); Propagowanie wiedzy z zakresu własności intelektualnej; Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa

13 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC13 Co do tej pory zrobiliśmy: Konferencja i warsztaty poświęcone przedsiębiorczości akademickiej: 10 maja 2005 – Warsztaty Przedsiębiorczość akademicka 18 maja 2005 – Konferencja Promocja świadomości innowacyjnej i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim UAM 16 listopada 2005 - Konferencja Przedsiębiorczość akademicka Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa

14 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC14 Co planujemy w najbliższym czasie: 14.12.2005 – Seminarium Własność intelektualna dla studentów i doktorantów; Kolejne spotkania w tematyce kształtowania oraz promocji przedsiębiorczych postaw w środowisku akademickim (konferencje, seminaria, warsztaty); Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa

15 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC15

16 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC16 Zapraszamy do współpracy! www.ucitt.amu.edu.pl

17 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC17 Dziękuję za uwagę! Jacek Wajda UCITT UAM Ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań Tel. 829 14 07 wajda@amu.edu.pl


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość akademicka na UAM Jacek Wajda. Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC2 Przedsiębiorczość akademicka - definicja Przedsiębiorczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google