Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ NA RZECZINNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, 9 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ NA RZECZINNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, 9 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ NA RZECZINNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, 9 grudnia 2011 r.

2 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W myśl ustawy o samorządzie województwa do podstawowych zadań samorządu województwa, należą: Powyższe zadania w naszym regionie wypełniane są poprzez realizację założeń zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2005 – pobudzanie aktywności gospodarczej, - tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, - zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, - wspieranie rozwoju nauki, współpracy między sferą nauki i gospodarki, - popieranie postępu technologicznego i innowacji. Fot. Jan Złotek Regionalna Strategia Innowacji Regionalna Strategia Innowacji

3 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Cel Generalny RSI: Zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju regionu Otwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia innowacyjności Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo- rozwojowych regionu Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowych Regionalna Strategia Innowacji Regionalna Strategia Innowacji

4 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Lata 2000 – 2003 Globalna kwota środków pozyskanych z programów pomocowych UE o charakterze przedakcesyjnym przez podmioty z obszaru województwa podkarpackiego: 226,81 mln EUR* 226,81 mln EUR* Perspektywa finansowa na lata 2004 – 2006 Globalna liczba projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego: 3527* Globalna wartość dofinansowania UE dla projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego: 1 mld 935 mln zł* * Wartości szacunkowe

5 Projekty realizowane w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata Liczba projektów: Wartość całkowita: Dofinansowanie UE: 22* 1 mld 944 mln zł 1 mld 217 mln zł Projekty realizowane w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 Liczba projektów: Wartość całkowita: Dofinansowanie UE: mld 554 mln zł 5 mld 627 mln zł Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Liczba projektów: Wartość całkowita: Dofinansowanie UE: mld 12 mln zł 3 mld 683 mln zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO * Liczba zawiera 2 projekty realizowane wspólnie przez 5 województw Polski Wschodniej Projekty realizowane w województwie podkarpackim w ramach PO IG Liczba projektów: Wartość całkowita: Dofinansowanie UE: mld 435 mln zł 1 mld 60 mln zł

6 Projekty Uniwersytetu Rzeszowskiego: Kompleks naukowo-dydaktyczny ZALESIE – Regionalne Centra Innowacji i Transferu Technologii Produkcji, Przetwarzania oraz Marketingu w Sektorze Rolno–Spożywczym ; wartość całkowita: 124 mln zł, dofinansowanie: 102 mln zł (PO RPW); Kompleks naukowo-dydaktyczny ZALESIE – Regionalne Centra Innowacji i Transferu Technologii Produkcji, Przetwarzania oraz Marketingu w Sektorze Rolno–Spożywczym ; wartość całkowita: 124 mln zł, dofinansowanie: 102 mln zł (PO RPW); Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych ; wartość całkowita: 20 mln zł, dofinansowanie – 17 mln zł (PO RPW); Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych ; wartość całkowita: 20 mln zł, dofinansowanie – 17 mln zł (PO RPW); Kompleks Naukowo – Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski ; wartość całkowita: 64,5 mln zł, dofinansowanie: 64,5 mln zł (PO IŚ); Kompleks Naukowo – Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski ; wartość całkowita: 64,5 mln zł, dofinansowanie: 64,5 mln zł (PO IŚ); Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej ; wartość całkowita: 135,3 mln zł, dofinansowanie: 115 mln zł (RPO WP). Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej ; wartość całkowita: 135,3 mln zł, dofinansowanie: 115 mln zł (RPO WP). Fot.: Elżbieta Wójcikiewicz FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

7 Projekty Politechniki Rzeszowskiej: - Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - wartość całkowita : 39,9 mln zł, dofinasowanie: 37,3 mln zł; (PO RPW) - Regionalne Centrum Dydaktyczno Konferencyjne i Biblioteczno –Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej - wartość całkowita: 83,9 mln zł, dofinasowanie: 70,2 mln zł; (PO RPW) - Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej - wartość całkowita: 71,4 mln zł, dofinasowanie: 60,7 mln zł. (PO RPW) - Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo badawczej Politechniki Rzeszowskiej - wartość całkowita: 80,32 mln zł, dofinasowanie: 68,1 mln zł; (RPO WP) - Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym - wartość całkowita: 85,88 mln zł, dofinasowanie: 73 mln zł. (PO IG) (PRz - Koordynator projektu). Ilustracje:. Politechnika Rzeszowska

8 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Inwestycja o wartości ponad 27 mln zł została dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Unijna dotacja to niemal 26 mln zł. Projekt: Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Fot. (6 x).:

9 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z udziałem funduszy Unii Europejskiej powstał i jest rozbudowywany Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS Od 2008 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje kolejny projekt pn. Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego (PPN-T) - II etap w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej lata W związku z realizacją tego projektu zainwestowane zostanie ok. 68 mln zł (netto) w tym ponad 53 mln zł (netto) wkładu Unii Europejskiej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2013 r. W latach przy udziale środków dostępnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zrealizowano projekt Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – Etap I. Budżet inwestycji wyniósł ok. 40 mln zł (netto) z czego 33 mln zł stanowiły Fundusze Europejskie Źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

10 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Całkowita wartość projektu (brutto) – ponad 65,5 mln zł Planowane dofinansowanie z EFRR (kwota netto) – 41, 4 mln zł Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. odpowiada za realizację projektu: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata Planowany okres realizacji projektu – do Wizualizacje i mapka: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Wizualizacja: IN-Tech 2 Wizualizacja: Budynek wielofunkcyjny MPP obszar C - widok od strony zachodniej Inkubator Nowych Technologii IN-Tech oraz rozbudowa Mieleckiego Parku Przemysłowego

11 Projekt: Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej; Beneficjent: Gmina Stalowa Wola FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Fot.: Jan Złotek (4x), (1) Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli Całkowita wartość projektu - ok. 18 mln zł Dofinansowanie projektu ze środków unijnych - ponad 16 mln zł Okres realizacji: 5 stycznia 2009 r kwietnia 2011 r.

12 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego - projekt koordynowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A., realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Wartość całkowita – ponad 19,3 mln zł Dofinansowanie z EFRR – 16,4 mln zł Okres realizacji projektu: – Prototyp samochodu elektrycznego Infrastruktura ładowania pojazdów Platforma wiedzy i wsparcia inwestycji Ilustracje (3x): Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

13 Wartość ogółem – ok. 11 mln zł Dofinasowanie z EFRR – ok. 3,8 mln zł Realizacja projektu w latach: 2009 – 2011 Projekt: Budowa innowacyjnego ośrodka produkcyjno- badawczego zaawansowanych technologii światłowodowych na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Strefie S2 przez PH ELMAT Sp. z o.o. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – Beneficjent: P.H. ELMAT Sp. z o.o FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Fot (5x): Archiwum beneficjenta

14 Projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim Projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Regionalnej Strategii Innowacji Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji. Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji. Okres realizacji: lata Budżet projektu: zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

15 Liderem projektu jest: Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Regionalnej Strategii Innowacji FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Partnerzy Projektu: - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Uniwersytet Rzeszowski - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - Urząd Statystyczny w Rzeszowie - Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza

16 Cel projektu: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Zbudowanie w województwie podkarpackim sieci współpracy między przedsiębiorstwami, a sektorem nauki w zakresie wdrażania innowacji oraz stworzenie regionalnego systemu innowacji. Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Regionalnej Strategii Innowacji

17 Ważniejsze efekty projektu: Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Regionalnej Strategii Innowacji powstanie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i sieci 6 Punktów Kontaktowych stymulujących i animujących współpracę sektora nauki z gospodarką regionu w zakresie innowacji, powstanie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i sieci 6 Punktów Kontaktowych stymulujących i animujących współpracę sektora nauki z gospodarką regionu w zakresie innowacji, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO wypracowanie i uruchomienie systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim, wypracowanie i uruchomienie systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim, udzielenie stypendium 27 doktorantom na łączną kwotę zł. – działanie pilotażowe. udzielenie stypendium 27 doktorantom na łączną kwotę zł. – działanie pilotażowe. system komunikacji między przedsiębiorstwami, sektorem naukowo – badawczym, instytucjami pośredniczącymi i administracją publiczną, system komunikacji między przedsiębiorstwami, sektorem naukowo – badawczym, instytucjami pośredniczącymi i administracją publiczną,

18 Ważniejsze efekty projektu: Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji działalność struktur wdrażających Regionalną Strategię Innowacji: działalność struktur wdrażających Regionalną Strategię Innowacji: - Podkarpackiej Rady Innowacyjności, która wspiera samorządowe władze regionalne w zakresie realizacji polityki innowacyjnej, - Podkarpackiego Forum Innowacyjności – jako platformy dialogu regionalnego przedsiębiorców, naukowców, polityków i przedstawicieli instytucji pośredniczących w zakresie budowania innowacyjnego województwa podkarpackiego, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO wspieranie struktur klastrowych, działania promocyjne.

19 Dziękuję za uwagę FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ INNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Pobierz ppt "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ NA RZECZINNOWACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, 9 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google