Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

2 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 2 Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny "Dnia 14 maja 2010 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisano umowę, powołującą spółkę Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie. Głównym założeniem spółki jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma być miejscem, które przyciągnie inwestorów branży high-tech, miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie przepływają innowacje i technologie, poza tym ma stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu." biznes.zielonagora.pl

3 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 3 Park Naukowo-Technologiczny UZ - cele i zadania Strategicznym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału regionu oraz stymulowanie rozwoju przemysłu, szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizacje zadań PNT UZ, do których należą: pozyskiwanie oraz inspirowanie powstawania i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii, pozyskiwanie oraz inspirowanie powstawania i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii, realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu, realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu, przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych lub prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie PNTUZ, tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych lub prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie PNTUZ, wspieranie procesu transferu technologii i promocja innowacyjności. wspieranie procesu transferu technologii i promocja innowacyjności.

4 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 4 Centrum Technologii Informatycznych - obiekt

5 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 5 Centrum Technologii Informatycznych - obiekt Obiekt złożony z budynku biurowego o powierzchni ok. 300 m 2 oraz hali technologicznej o pow. 500 m 2 z przewidzianą możliwością rozbudowy o kolejne 500 m 2. Wyposażenie hali obejmuje specjalistyczne maszyny, w tym szkoleniowe, które zajmuje połowę jej obecnej powierzchni. Pozostała część przeznaczona jest do dalszego zagospodarowania. W części biurowej znajdują się poszczególne pracownie komputerowe, sala szkoleniowa oraz sala konferencyjna.

6 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 6 Struktura Centrum obejmuje cztery jednostki: Struktura Centrum obejmuje cztery jednostki: Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych (kierownik: dr inż. Piotr Kuryło) Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych (kierownik: dr inż. Piotr Kuryło) Laboratorium "Akademia CISCO, E-learning i technologie IT" (dr inż. Janusz Baranowski) Laboratorium "Akademia CISCO, E-learning i technologie IT" (dr inż. Janusz Baranowski) Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych (dr inż. Sławomir Kłos, prof. UZ) Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych (dr inż. Sławomir Kłos, prof. UZ) Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych (dr inż. Wojciech Zając) Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych (dr inż. Wojciech Zając) CTI - struktura

7 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 7 Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych Pracownie wchodzące w skład: Pracownia automatyzacji, robotyzacji i utrzymania ruchu w procesach przemysłowych, Pracownia automatyzacji, robotyzacji i utrzymania ruchu w procesach przemysłowych, Pracownia materiałoznawstwa, Pracownia materiałoznawstwa, Pracownia materiałów niemetalowych, Pracownia materiałów niemetalowych, Pracownia eksploatacji maszyn, konstrukcji i transferu technologii, Pracownia eksploatacji maszyn, konstrukcji i transferu technologii, Pracownia niekonwencjonalnych materiałów pędnych i ochrony powietrza. Pracownia niekonwencjonalnych materiałów pędnych i ochrony powietrza. Zadania strategiczne: działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie warunków do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie warunków do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, wspomaganie budowania konkurencyjności przemysłu w regionie, wspomaganie budowania konkurencyjności przemysłu w regionie, kształcenie wykwalifikowanej kadry w zakresie zaawansowanych technologii przemysłowych, kształcenie wykwalifikowanej kadry w zakresie zaawansowanych technologii przemysłowych, stymulacja rozwoju ekonomicznego regionu. stymulacja rozwoju ekonomicznego regionu.

8 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 8 Laboratorium "Akademia CISCO, E-learning i technologie IT" Zakres działalności: prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu CISCO Certified Networking Associate, CISCO Fundamental of Wireless prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu CISCO Certified Networking Associate, CISCO Fundamental of Wireless prowadzenie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów technicznych w ramach podpisanej umowy z Autoryzowanym Centrum Certyfikacji, prowadzenie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów technicznych w ramach podpisanej umowy z Autoryzowanym Centrum Certyfikacji, świadczenie usług w zakresie szkoleń, projektowania i realizacji zadań e-learningu, świadczenie usług w zakresie szkoleń, projektowania i realizacji zadań e-learningu, świadczenie usług, szkoleń, projektowania i realizacji projektów IT. świadczenie usług, szkoleń, projektowania i realizacji projektów IT. Zadania strategiczne: działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez podniesienie poziomu świadomości technologicznej w społecznościach lokalnych działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez podniesienie poziomu świadomości technologicznej w społecznościach lokalnych wzrost efektywności kształcenia środowiska akademickiego poprzez udzielenie wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych. wzrost efektywności kształcenia środowiska akademickiego poprzez udzielenie wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

9 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 9 Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych Zakres działalności: wsparcie przedsiębiorstw w innowacjach procesowych w celu zwiększenia produktywności systemów produkcyjnych, wsparcie przedsiębiorstw w innowacjach procesowych w celu zwiększenia produktywności systemów produkcyjnych, usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych poprzez budowę modeli oraz symulację komputerową, usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych poprzez budowę modeli oraz symulację komputerową, szkolenia dla przemysłu, szkolenia dla przemysłu, badania w zakresie analizy wąskich gardeł, redukcji czasów przezbrojeń i optymalizacji przepływu produkcji. badania w zakresie analizy wąskich gardeł, redukcji czasów przezbrojeń i optymalizacji przepływu produkcji. Zadania strategiczne: prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz przedstawicieli przemysłu w zakresie: modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zarządzania logistycznego, zarządzania produkcją i usługami, planowania i sterowanie produkcją. prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz przedstawicieli przemysłu w zakresie: modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zarządzania logistycznego, zarządzania produkcją i usługami, planowania i sterowanie produkcją.

10 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 10 Laboratorium Komputerowo- Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych Zakres działalności obejmuje realizację zadań projektowych i szkoleniowych w zakresie: Zakres działalności obejmuje realizację zadań projektowych i szkoleniowych w zakresie: projektowania i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych, projektowania i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych, modelowania i syntezy układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA, CPLD), modelowania i syntezy układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA, CPLD), zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), projektowania systemów wbudowanych (Embedded System Design). projektowania systemów wbudowanych (Embedded System Design). Zadania strategiczne: Zadania strategiczne: realizacja prac badawczych, realizacja prac badawczych, projektowanie i wykonywanie prototypów oraz wdrożenia, projektowanie i wykonywanie prototypów oraz wdrożenia, edukacja, szkolenia i konsultacje. edukacja, szkolenia i konsultacje.

11 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 11 Strategiczny cel Centrum w pełni pokrywa się z celem strategicznym Parku Naukowo-Technologicznego Strategiczny cel Centrum w pełni pokrywa się z celem strategicznym Parku Naukowo-Technologicznego Obszar zastosowania zaawansowanych technologii: Obszar zastosowania zaawansowanych technologii: materiałoznawstwo, eksploatacja maszyn, automatyzacja, materiałoznawstwo, eksploatacja maszyn, automatyzacja, technologie IT i sieci komputerowe, technologie IT i sieci komputerowe, modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów wbudowanych. projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów wbudowanych. Umożliwienie realizacji działań na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjnego wykorzystania techniki i technologii: Umożliwienie realizacji działań na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjnego wykorzystania techniki i technologii: prace badawcze, prace badawcze, opracowanie prototypów i wdrożenia, opracowanie prototypów i wdrożenia, szkolenia i konsultacje, szkolenia i konsultacje, współpraca w aplikowaniu o projekty badawcze współpraca w aplikowaniu o projekty badawcze w miarę potrzeb – inne. w miarę potrzeb – inne. Zagospodarowanie zasobów ludzkich Uczelni w wysoko specjalizowanych projektach, z korzyścią dla Uczelni, regionu i pracowników Zagospodarowanie zasobów ludzkich Uczelni w wysoko specjalizowanych projektach, z korzyścią dla Uczelni, regionu i pracowników Kierunki działalności

12 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 12 Przyszłość PNT UZ

13 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 13 "Jestem przekonany, że to Park Naukowo-Technologiczny i kopalnia w Brodach będą najważniejsze dla rozwoju województwa. Pomogą nam zmienić obraz naszego województwa" Janusz Kubicki www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl Przyszłość PNT UZ


Pobierz ppt "Dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google