Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Technologii Informatycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Technologii Informatycznych"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Technologii Informatycznych
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego dr inż. Wojciech Zając

2 Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
"Dnia 14 maja 2010 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisano umowę, powołującą spółkę Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie. Głównym założeniem spółki jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma być miejscem, które przyciągnie inwestorów branży high-tech, miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie przepływają innowacje i technologie, poza tym ma stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu." biznes.zielonagora.pl Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

3 Park Naukowo-Technologiczny UZ - cele i zadania
Strategicznym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału regionu oraz stymulowanie rozwoju przemysłu, szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizacje zadań PNT UZ, do których należą: pozyskiwanie oraz inspirowanie powstawania i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii, realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu, przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych lub prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie PNTUZ, wspieranie procesu transferu technologii i promocja innowacyjności. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

4 Centrum Technologii Informatycznych - obiekt
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

5 Centrum Technologii Informatycznych - obiekt
Obiekt złożony z budynku biurowego o powierzchni ok. 300 m2 oraz hali technologicznej o pow. 500 m2 z przewidzianą możliwością rozbudowy o kolejne 500 m2. Wyposażenie hali obejmuje specjalistyczne maszyny, w tym szkoleniowe, które zajmuje połowę jej obecnej powierzchni. Pozostała część przeznaczona jest do dalszego zagospodarowania. W części biurowej znajdują się poszczególne pracownie komputerowe, sala szkoleniowa oraz sala konferencyjna. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

6 CTI - struktura Struktura Centrum obejmuje cztery jednostki:
Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych (kierownik: dr inż. Piotr Kuryło) Laboratorium "Akademia CISCO, E-learning i technologie IT" (dr inż. Janusz Baranowski) Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych (dr inż. Sławomir Kłos, prof. UZ) Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych (dr inż. Wojciech Zając) Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

7 Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych
Pracownie wchodzące w skład: Pracownia automatyzacji, robotyzacji i utrzymania ruchu w procesach przemysłowych, Pracownia materiałoznawstwa, Pracownia materiałów niemetalowych, Pracownia eksploatacji maszyn, konstrukcji i transferu technologii, Pracownia niekonwencjonalnych materiałów pędnych i ochrony powietrza. Zadania strategiczne: działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie warunków do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, wspomaganie budowania konkurencyjności przemysłu w regionie, kształcenie wykwalifikowanej kadry w zakresie zaawansowanych technologii przemysłowych, stymulacja rozwoju ekonomicznego regionu. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

8 Laboratorium "Akademia CISCO, E-learning i technologie IT"
Zakres działalności: prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu CISCO Certified Networking Associate, CISCO Fundamental of Wireless prowadzenie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów technicznych w ramach podpisanej umowy z Autoryzowanym Centrum Certyfikacji, świadczenie usług w zakresie szkoleń, projektowania i realizacji zadań e-learningu, świadczenie usług, szkoleń, projektowania i realizacji projektów IT. Zadania strategiczne: działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez podniesienie poziomu świadomości technologicznej w społecznościach lokalnych wzrost efektywności kształcenia środowiska akademickiego poprzez udzielenie wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

9 Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych
Zakres działalności: wsparcie przedsiębiorstw w innowacjach procesowych w celu zwiększenia produktywności systemów produkcyjnych, usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych poprzez budowę modeli oraz symulację komputerową, szkolenia dla przemysłu, badania w zakresie analizy wąskich gardeł, redukcji czasów przezbrojeń i optymalizacji przepływu produkcji. Zadania strategiczne: prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz przedstawicieli przemysłu w zakresie: modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zarządzania logistycznego, zarządzania produkcją i usługami, planowania i sterowanie produkcją. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

10 Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych
Zakres działalności obejmuje realizację zadań projektowych i szkoleniowych w zakresie: projektowania i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych, modelowania i syntezy układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA, CPLD), zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), projektowania systemów wbudowanych (Embedded System Design). Zadania strategiczne: realizacja prac badawczych, projektowanie i wykonywanie prototypów oraz wdrożenia, edukacja, szkolenia i konsultacje. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

11 Kierunki działalności
Strategiczny cel Centrum w pełni pokrywa się z celem strategicznym Parku Naukowo-Technologicznego Obszar zastosowania zaawansowanych technologii: materiałoznawstwo, eksploatacja maszyn, automatyzacja, technologie IT i sieci komputerowe, modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów wbudowanych. Umożliwienie realizacji działań na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjnego wykorzystania techniki i technologii: prace badawcze, opracowanie prototypów i wdrożenia, szkolenia i konsultacje, współpraca w aplikowaniu o projekty badawcze w miarę potrzeb – inne. Zagospodarowanie zasobów ludzkich Uczelni w wysoko specjalizowanych projektach, z korzyścią dla Uczelni, regionu i pracowników Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

12 Przyszłość PNT UZ Centrum Technologii Informatycznych
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

13 Przyszłość PNT UZ "Jestem przekonany, że to Park Naukowo-Technologiczny i kopalnia w Brodach będą najważniejsze dla rozwoju województwa. Pomogą nam zmienić obraz naszego województwa" Janusz Kubicki Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego


Pobierz ppt "Centrum Technologii Informatycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google