Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 w Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia 2009 r. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

2 Limit środków unijnych dla województwa podkarpackiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Pomocy Technicznej)* Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Priorytet III Rozwój lokalny Łącznie: – 110,6 mln euro (426,3 mln zł) – 30,0 mln euro (113,5 mln zł) – 51,5 mln euro (196,7 mln zł) 192,2 mln euro (736,5mln zł) * Po uwzględnieniu kwot wydatkowanych oraz kwot pozostałych do wydatkowania przeliczonych wg kursu EBC z dn. 29 października 2009 r. 1EUR =4,2565 PLN

3 Zaangażowanie środków wspólnotowych z alokacji – projekty zakontraktowane (stan na 31 października 2009 r.) * Wartość dofinansowania po uwzględnieniu oszczędności Wyszczególnienie Projekty zakontraktowane % w stosunku do sumy alokacji liczba wartość dofinansowania w tys. zł* Priorytet I ,50111,80% Priorytet II ,20120,30% Priorytet III ,60110,10% Ogółem ,50112,70% w tym: projekty infrastrukturalne ( P.I+P.III bez dz. 3.4) ,70110,70% projekty mikroprzedsiębiorców (dz.3.4) ,60109,76%

4 Zawarte umowy w ramach ZPORR jako % alokacji na lata ujęcie MRR (stan na r. )

5 Beneficjenci ZPORR w województwie podkarpackim

6 Rodzaje i liczba realizowanych projektów w ramach Priorytetu I i III bez działania 3.4 ZPORR

7 Rodzaje i liczba realizowanych projektów w ramach Priorytetu II oraz działania 3.4 ZPORR

8 Tabela realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetów ZPORR w województwie podkarpackim Priorytet I (w mln Euro) działanie Alokacja pierwotna (EUR) Wartość alokacji środków wspólnotowych - po uwzgl. realokacji z 23 czerwca 2009r. Alokacja po realokacji/ Alokacja pierwotna ,754,9102% ,519,897% ,917,1101% ,28,886% ,88,3122% ,41290% 1.5 5,96,7114% Razem P. I 110,6 100%

9 Tabela realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetów ZPORR w województwie podkarpackim Priorytet II (w mln Euro) działanieAlokacja pierwotna Wartość alokacji środków wspólnotowych - po uwzgl. realokacji z 23 czerwca 2009r. Alokacja po realokacji/ Alokacja pierwotna 2.1 6,56,092% 2.2 7,712,8166% ,510,8166% ,22,0167% 2.3 3,83,284% 2.4 5,81,628% 2.5 3,23,7116% 2.6 3,12,787% Razem P. II 30,0 100%

10 Tabela realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetów ZPORR w województwie podkarpackim Priorytet III (w Euro) działanieAlokacja pierwotna Wartość alokacji środków wspólnotowych - po uwzgl. realokacji z 23 czerwca 2009r. Alokacja po realokacji / Alokacja pierwotna ,523,9 94% 3.2 8,1 100% 3.3 6,97,6 110% 3.4 3,83,4 89% 3.5 7,28,5 118% ,65,2 144% ,63,3 92% Razem P. III 51,5 100%

11 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na dzień r.) Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu I -wybudowano i zmodernizowano 238,60 km dróg, -wybudowano 607,87 km sieci kanalizacji, -wybudowano (rozbudowano) 8 oczyszczalni ścieków, -wsparto 14 obiektów opieki zdrowotnej - zakupiono 188 szt sprzętu medycznego. W 2009r. potwierdzono kontrolą: -w dz. 1.1 zmodernizowanie 25,43 km drogi, -w dz. 1.2 wybudowanie 81,11 km sieci kanalizacyjnej, 2,39 km sieci ciepłowniczej oraz budowę (rozbudowę) 2 oczyszczalni ścieków, -w ramach działania 1.3 zakupiono 30 sztuk sprzętu medycznego oraz wsparto 3 zakłady opieki zdrowotnej

12 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na dzień r.) Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu III -wybudowano i zmodernizowano 220,32 km dróg, -wybudowano 179,84 km sieci wodociągowej i 495,13 km sieci kanalizacyjnej, -wybudowano i zmodernizowano 31 obiektów sportowych i dydaktycznych o łącznej powierzchni ,66 m2, -wsparto 16 zakładów opieki zdrowotnej - zakupiono 246 szt sprzętu medycznego -objęto wsparciem 268 mikroprzedsiębiorstw. W ramach działań tego Priorytetu potwierdzono kontrolą w 2009 r. -wybudowanie i zmodernizowanie 2,9 km dróg, -wybudowanie 3,71km sieci wodociągowej i 119,72 km sieci kanalizacji, -zmodernizowano 1 stację uzdatniania wody -wybudowano 10 obiektów sportowych o łącznej powierzchni ,11 m2.

13 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na dzień r.) 2.1 zakończono 100 projektów (m.in. szkolenia językowe, zawodowe, komputerowe), 2.2 zakończono 43 projektów stypendialnych dla uczniów i studentów 2.3 zakończono 65 projektów szkoleniowych i subsydiowania zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa 2.4 zakończono 23 projektów szkoleniowych i subsydiowania zatrudnienia dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5 zakończono 32 projektów promocji przedsiębiorczości 2.6 zakończono 39 projektów dot. innowacyjności Od początku realizacji Programu wsparciem ramach Priorytetu II objęto osób, z których 42% stanowią mężczyźni i 58% kobiety W ramach Priorytetu II zakończono 302 projekty, z tego w ramach działania:

14 Wypłaty z kont programowych komponentu wojewódzkiego ZPORR w poszczególnych latach realizacji Programu (w tys. zł) do końca listopada Razem ( ) kwota wydatków , , , , , ,8 % w stos. do alokacji narastająco 9,8%41,8%78,9%100,3%112,5% Priorytet I , , , , , ,0 10,6%45,5%79,3%100,1%111,5% Priorytet II , , , , , ,2 2,7%15,7%53,0%96,8%120,4% Priorytet III , , , , , ,6 12,2%48,8%92,5%102,7%110,2%

15 Wypłaty z kont programowych komponentu wojewódzkiego ZPORR w poszczególnych latach realizacji Programu (w tys. zł)

16 Wypłaty z kont programowych komponentu wojewódzkiego ZPORR w poszczególnych latach realizacji Programu (w tys. zł) w ujęciu narastającym

17 Wykorzystania alokacji w ramach ZPORR na podstawie dokonanych refundacji środków - ujęcie MRR (stan na 31 październik 2009 r.)

18 Zwroty i potrącenia dokonane w okresie w stosunku do wypłat (stan na r) w tys. zł razem zwroty + potrącenia0,00 92, , ,30125, ,70 % w stos. do wypłat- -0,04%0,86%0,96%0,13%0,49% Priorytet I 0,00 31, , ,1043, , ,02%1,37%1,22%0,08%0,65% Priorytet II 0,00 39,307,8050,2078,40175, ,26%0,02%0,10%0,29%0,13% Priorytet III 0,00 21,30354,20384,004,10763, ,03%0,42%1,89%0,03%0,35%

19 Zaangażowanie środków wspólnotowych z alokacji – w ramach Pomocy Technicznej -projekty zakontraktowane (stan na 31 października 2009 r.) Wyszczególnienie Projekty zakontraktowane % w stosunku do sumy alokacji liczba wartość dofinansowania w tys. zł* Działanie ,20100,51% Działanie ,6089,67% Działanie ,9073,62% Ogółem Priorytet IV ,7094,15%

20 Informacja i promocja programu ZPORR w okresie W ramach przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych zorganizowano m.in.: konferencje, w których uczestniczyło łącznie 6971 osób -151 szkoleń dla beneficjentów, w których uczestniczyło łącznie 5161 osób - wydano 20 biuletynów o łącznym nakładzie szt

21 Informacja i promocja programu ZPORR w okresie osób odwiedziło punkty informacyjne/kontaktowe osób skorzystało z portali internetowych - wydano szt materiałów promocyjnych

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google