Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi wobec wyzwań współczesnego z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi wobec wyzwań współczesnego z uwzględnieniem Warmii i Mazur"— Zapis prezentacji:

1 Młodzi wobec wyzwań współczesnego z uwzględnieniem Warmii i Mazur
rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII dr Elżbieta Lorek Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

2 Cechy współczesnego rynku pracy
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Cechy współczesnego rynku pracy Globalizacja, wzrost wymiany międzynarodowej Innowacyjność, technologie informacyjne, telekomunikacyjne Wymagania kwalifikacyjne kadr Elastyczność rynku pracy Zmiany w strukturze gospodarki Zmiany potrzeb i stylu życia ludzi Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

3 – aktywni zawodowo - 151 tys. osób
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Charakterystyka populacji młodych Liczebność młodych w województwie (15-29 lat) – 309 tys. Udział młodych w populacji osób w wieku 15 i więcej lat – 26,3% (Polska – 25,9%) Prognoza ludności – w 2030 r. zbiorowość młodych będzie liczyła 222 tys. Niekorzystna struktura populacji młodych według aktywności ekonomicznej – aktywni zawodowo tys. osób – bierni zawodowo tys. osób Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

4 Aktywność ekonomiczna młodych w 2010 r. (%)
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Aktywność ekonomiczna młodych na Warmii i Mazurach Aktywność ekonomiczna młodych w 2010 r. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

5 Bezrobocie młodych na Warmii i Mazurach
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Bezrobocie młodych na Warmii i Mazurach Stopa bezrobocia według BAEL w 2010 r. (%) Bezrobotni według BAEL w 2010 r. (tys.) Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

6 Absolwenci szkół wyższych na Warmii i Mazurach
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Absolwenci szkół wyższych na Warmii i Mazurach Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

7 Absolwenci w warmińsko-mazurskim według kierunków studiów w 2010 r.
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Absolwenci w warmińsko-mazurskim według kierunków studiów w 2010 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

8 Absolwenci pracujący po raz pierwszy w 2010 r. według typu szkoły
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Absolwenci szkół na Warmii i Mazurach Absolwenci pracujący po raz pierwszy w 2010 r. według typu szkoły Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

9 Wolne miejsca pracy według zawodów w Polsce w 2010 r. (%)
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Popyt na pracę Wolne miejsca pracy według zawodów w Polsce w 2010 r. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie Popyt na pracę w 2010 r., GUS Warszawa 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

10 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur
Popyt na pracę Wolne miejsca pracy w 2010 r. (tys.) Źródło: opracowanie własne na podstawie Popyt na pracę w 2010 r., GUS Warszawa 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

11 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur
Młodzi na rynku pracy Charakter pracy podejmowanej po raz pierwszy przez młodych (15-29) po zakończeniu edukacji w Polsce w 2009 r. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS Warszawa 2010 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

12 Wynagrodzenia młodych
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Wynagrodzenia młodych Atrakcyjność wybranych branż według wynagrodzeń osób w wieku lat w Polsce w 2009 r. Wynagrodzenia w zł Branże powyżej 4000 Technologie informacyjne Telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, energetyka i ciepłownictwo, przemysł ciężki i lekki, reklama, budownictwo Usługi, rolnictwo, handel, sektor publiczny, służba zdrowia Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, w: Młodzi 2011, KPRM Warszawa 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

13 Oczekiwania młodych wobec pierwszej pracy
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Oczekiwania młodych wobec pierwszej pracy Wysokie wynagrodzenia Dobre warunki pracy Satysfakcja zawodowa Stabilizacja zawodowa Dogodne położenie względem miejsca zamieszkania Zgodność z posiadanymi kwalifikacjami Dobra atmosfera Możliwość awansu i uznania przełożonych Odpowiednia płaca Brak napięć i stresów Stabilność zatrudnienia Możliwość rozwoju osobistego Praca zgodna z umiejętnościami Dogodne godziny pracy Duża samodzielność Możliwość szybkiego awansu Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. GUS, Warszawa 2010 Źródło: Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów. Deloitte i SGH, w: Młodzi 2011, KPRM Warszawa 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

14 Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy Wnioskowanie – zdolność do krytycznego myślenia, wyciągania wniosków Inteligencja emocjonalna – budowanie relacji opartych o zdolność do empatii Sprawność adaptacyjna – umiejętność dopasowania się do sytuacji oraz znajdowania nieszablonowych i skutecznych rozwiązań Kompetencje międzykulturowe – umiejętność kooperacji z ludźmi operującymi innym językiem, posiadającymi odmienne przekonania i światopogląd Źródło: Future Work Skills 2020, w: Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

15 Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy Przetwarzanie danych – umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji w oparciu o coraz większe ilości danych Praca z nowymi mediami – umiejętność tworzenia i krytycznej analizy zasobów udostępnianych za pomocą nowych mediów (obrazów, grafik i animacji) Interdyscyplinarność – głęboka wiedza z jednej dziedziny w połączeniu ze znajomością innych, powiązanych z nią sektorów wiedzy Źródło: Future Work Skills 2020, w: Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

16 Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy Projektowanie pracy – tworzenie architektury własnego środowiska pracy Praca w szumie – umiejętność odfiltrowania spośród nadmiaru danych – godnych zaufania i adekwatnych do wykonywanych zadań Dobra współpraca w „wirtualu” – umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej współpracy oraz więzi między oddalonymi fizycznie uczestnikami projektów Źródło: Future Work Skills 2020, w: Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Młodzi wobec wyzwań współczesnego z uwzględnieniem Warmii i Mazur"

Podobne prezentacje


Reklamy Google