Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego."— Zapis prezentacji:

1 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII dr Elżbieta Lorek Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

2 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Cechy współczesnego rynku pracy Globalizacja, wzrost wymiany międzynarodowej Innowacyjność, technologie informacyjne, telekomunikacyjne Wymagania kwalifikacyjne kadr Elastyczność rynku pracy Zmiany w strukturze gospodarki Zmiany potrzeb i stylu życia ludzi Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

3 Charakterystyka populacji młodych Liczebność młodych w województwie (15-29 lat) – 309 tys. Udział młodych w populacji osób w wieku 15 i więcej lat – 26,3% (Polska – 25,9%) Prognoza ludności – w 2030 r. zbiorowość młodych będzie liczyła 222 tys. Niekorzystna struktura populacji młodych według aktywności ekonomicznej – aktywni zawodowo - 151 tys. osób – bierni zawodowo - 159 tys. osób Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

4 Aktywność ekonomiczna młodych na Warmii i Mazurach Aktywność ekonomiczna młodych w 2010 r. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

5 Bezrobocie młodych na Warmii i Mazurach Bezrobotni według BAEL w 2010 r. (tys.) Stopa bezrobocia według BAEL w 2010 r. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

6 Absolwenci szkół wyższych na Warmii i Mazurach Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

7 Absolwenci w warmińsko-mazurskim według kierunków studiów w 2010 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

8 Absolwenci szkół na Warmii i Mazurach Absolwenci pracujący po raz pierwszy w 2010 r. według typu szkoły Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

9 Popyt na pracę Wolne miejsca pracy według zawodów w Polsce w 2010 r. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie Popyt na pracę w 2010 r., GUS Warszawa 2011 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

10 Wolne miejsca pracy w 2010 r. (tys.) Popyt na pracę Źródło: opracowanie własne na podstawie Popyt na pracę w 2010 r., GUS Warszawa 2011 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

11 Młodzi na rynku pracy Charakter pracy podejmowanej po raz pierwszy przez młodych (15-29) po zakończeniu edukacji w Polsce w 2009 r. (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS Warszawa 2010 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

12 Atrakcyjność wybranych branż według wynagrodzeń osób w wieku 20-29 lat w Polsce w 2009 r. Wynagrodzenia w złBranże powyżej 4000Technologie informacyjne 3000 - 4000 Telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, energetyka i ciepłownictwo, przemysł ciężki i lekki, reklama, budownictwo 2000 - 3000Usługi, rolnictwo, handel, sektor publiczny, służba zdrowia Wynagrodzenia młodych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, w: Młodzi 2011, KPRM Warszawa 2011 Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

13 Wysokie wynagrodzenia Dobre warunki pracy Satysfakcja zawodowa Stabilizacja zawodowa Dogodne położenie względem miejsca zamieszkania Zgodność z posiadanymi kwalifikacjami Dobra atmosfera Możliwość awansu i uznania przełożonych Odpowiednia płaca Brak napięć i stresów Stabilność zatrudnienia Możliwość rozwoju osobistego Praca zgodna z umiejętnościami Dogodne godziny pracy Duża samodzielność Możliwość szybkiego awansu Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. GUS, Warszawa 2010 Źródło: Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów. Deloitte i SGH, w: Młodzi 2011, KPRM Warszawa 2011 Oczekiwania młodych wobec pierwszej pracy Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

14 Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy Wnioskowanie – zdolność do krytycznego myślenia, wyciągania wniosków Inteligencja emocjonalna – budowanie relacji opartych o zdolność do empatii Sprawność adaptacyjna – umiejętność dopasowania się do sytuacji oraz znajdowania nieszablonowych i skutecznych rozwiązań Kompetencje międzykulturowe – umiejętność kooperacji z ludźmi operującymi innym językiem, posiadającymi odmienne przekonania i światopogląd Źródło: Future Work Skills 2020, w: www.gazetapraca.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

15 Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy Przetwarzanie danych – umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji w oparciu o coraz większe ilości danych Praca z nowymi mediami – umiejętność tworzenia i krytycznej analizy zasobów udostępnianych za pomocą nowych mediów (obrazów, grafik i animacji) Interdyscyplinarność – głęboka wiedza z jednej dziedziny w połączeniu ze znajomością innych, powiązanych z nią sektorów wiedzy Źródło: Future Work Skills 2020, w: www.gazetapraca.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

16 Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy Projektowanie pracy – tworzenie architektury własnego środowiska pracy Praca w szumie – umiejętność odfiltrowania spośród nadmiaru danych – godnych zaufania i adekwatnych do wykonywanych zadań Dobra współpraca w wirtualu – umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej współpracy oraz więzi między oddalonymi fizycznie uczestnikami projektów Źródło: Future Work Skills 2020, w: www.gazetapraca.pl Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość-pomysł młodych na życieOlsztyn, 12 października 2011

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google