Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim 22 czerwiec 2012 Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim 22 czerwiec 2012 Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim 22 czerwiec 2012 Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2012 W sektorze przedsiębiorstw: przeciętne zatrudnienie wyniosło 137,3 tys. osób i było niższe o 0,8% niż w tym samym okresie ubiegłego roku (w kraju wzrost o 0,3%); przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynoszące 2 877,26 zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 2,4% (w kraju wzrost o 3,4%); produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 2 121,7 mln zł i była niższa o 1,8% od ubiegłorocznej (w kraju wzrost o 2,9%); wydajność pracy w przemyśle, mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, wyniosła 27,0 tys. zł i była niższa o 0,4% niż w kwietniu 2011 roku (w kraju wzrost o 5,2% w okresie styczeń - kwiecień); W handlu: w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku odnotowano wzrost obrotów w sprzedaży detalicznej – o 9,6% (w kraju wzrost o 1,8%) i sprzedaży hurtowej – o 12,7% (w kraju wzrost o 1,0%); W kwietniu 2012 roku, w rejestrze REGON województwa wpisanych było 117,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej i w porównaniu z okresem sprzed roku liczba ta zmniejszyła się o 0,2% (tj. o 212 podmiotów). Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

3 Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

4 Zmiany (w %) liczby bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim (maj 2011 – maj 2012) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

5 Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

6 Stopa bezrobocia w Europie (kwiecień 2012) Unia Europejska 11,0% Kraje strefy euro 10,3%

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Stopa bezrobocia według BAEL w kraju i w województwie warmińsko-mazurskim (I kwartał 2012) Aktywność ekonomiczna ludności według BAEL Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Polska56,050,1 Województwo Warmińsko-Mazurskie52,946,8

8 Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Kategorie bezrobotnych Maj 2011 Maj 2012 Zmiany w liczb ach Zmiany w % Udział w ogóle bezrobotnych w % Zmiana w pkt. proc. Ogółem bezrobotni, w tym: ,5100,0 - Mieszkańcy wsi ,048,348,60,3 Z prawem do zasiłku ,818,819,10,3 Kobiety ,453,653,0-0,6

9 Oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim (styczeń - maj) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

10 Napływy i odpływy z bezrobocia styczeń-maj 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Przyczyny wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w maju 2012

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Aktywizacja zawodowa wybranych grup bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w okresie styczeń – maj 2012 Wyszczególnienie Podjęcia pracy Szko- lenia Staże Przygotow. zawodowe dorosłych Prace społecz. użyteczne Razem OgółemNiesub.Sub. Ogółem R ó żnica w stosunku do 2011 roku Kobiety Zamieszkali na wsi Do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Struktura wydatków na aktywne formy z Funduszu Pracy w województwie warmińsko-mazurskim (styczeń-maj 2012)

13 Zatrudnienie Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Mołdawian i Gruzinów w Regionie Warmii i Mazur Liczba oświadczeń, dotyczących sezonowego zatrudnienia cudzoziemców, zgłoszonych przez pracodawców w powiatowych urzędach pracy RokLiczba Do końca maja Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

14 Zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców w regionie Warmii i Mazur, udzielone przez Wojewodę w 2011 roku Najwięcej zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w województwie warmińsko - mazurskim wydano obywatelom: KrajLiczbaBranża Chin (bez Tajwanu)144pracownicy przy pracach prostych Ukrainy71 rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i transport Koreańskiej Republiki Ludowej 44budownictwo Rosji28transport i gospodarka magazynowa Liczba wydanych zezwoleń w regionie łącznie – rok (rok ) Polska : rok 2010 – rok Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

15 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28


Pobierz ppt "Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim 22 czerwiec 2012 Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google