Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Olsztyn, 9 grudnia 2009 r. Przeczekać czy wychodzić naprzeciw? Rola PO KL w okresie spowolnienia gospodarczego Urszula Pasławska Wicemarszałek Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Olsztyn, 9 grudnia 2009 r. Przeczekać czy wychodzić naprzeciw? Rola PO KL w okresie spowolnienia gospodarczego Urszula Pasławska Wicemarszałek Województwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Olsztyn, 9 grudnia 2009 r. Przeczekać czy wychodzić naprzeciw? Rola PO KL w okresie spowolnienia gospodarczego Urszula Pasławska Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Potencjał rozwojowy regionu Budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opiera się na wspieraniu branż strategicznych: turystyki, przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrony środowiska, meblarstwa, budownictwa, ICT, usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych.

3 3 Jak branże strategiczne radzą sobie w trudnej sytuacji? (1) rolno-spożywcza: w dziale produkcja artykułów spożywczych odnotowano wzrost sprzedaży 1,7 %. W całej sekcji spadek tego wskaźnika o 7%; w dziale produkcja artykułów spożywczych – wzrost wynagrodzeń o 3,8%; w październiku spadek o ok. 20% cen większości zbóż na rynku rolnym w porównaniu z październikiem poprzedniego roku.

4 4 Jak branże strategiczne radzą sobie w trudnej sytuacji? (2) Meblarsko-drzewna: wzrost sprzedaży w dziale w produkcji mebli – o 1,4% ( w całej sekcji spadek: w regionie o 7%, w kraju o 5,4% ) Budowlana: sprzedaż produkcji zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane - większa o 3,6% ( w kraju wzrost o 5,7% ); produkcja budowlano-montażowa w październiku - wyższa o 4,8% w porównaniu z wrześniem ( w kraju wzrost o 7,6% ); oddano do użytkowania 3565 mieszkań – mniej o 27,8 % ( w kraju wzrost o 4,1% ).

5 5 Dynamika sprzedanej produkcji budowlano-montażowej przeciętna miesięczna 2005=100 * Źródło: Komunikat GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. warmińsko-mazurskiego z 25.11.2009 r.

6 6 Jak branże strategiczne radzą sobie w trudnej sytuacji? (3) turystyczna: wzrost o 6,1% przeciętnego zatrudnienia w zakwaterowaniu i gastronomii w kraju; w zakresie restauracji i hoteli w październiku ceny w kraju były wyższe o 0,2%, natomiast ceny związane z rekreacją i kulturą były wyższe o 4,4% niż przed rokiem; pogorszenie o 33,4% wyniku na działalności gospodarczej podmiotów krajowych w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych.

7 7 Strategia wdrażania PO KL w okresie spowolnienia gospodarczego Działania krótkoterminowe zmierzające do wyhamowania redukcji miejsc pracy (przedsiębiorstwa), Umożliwiające szybki powrót na rynek pracy osób, które utraciły zatrudnienie (pracownicy). Działania długoterminowe Konsekwentne wspieranie filarów gospodarki – przygotowanie do sytuacji ponownego ożywienia gospodarczego (wzrost konkurencyjności).

8 8 DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE Główne elementy strategii wdrażania POKL projekty systemowe Regionalnej Strategii Innowacji stypendia dla doktorantów szkolenia dla branż strategicznych (techniki zarządzania innowacjami) przewidywanie zmian na rynku pracy wprowadzanie modułowego nauczania w szkołach zawodowych pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenie osób bezrobotnych oraz zatrudnionych programy outplacementowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej doradztwo dla MŚP zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry w MŚP

9 9 Działania krótkoterminowe - szybki powrót na rynek pracy osób, które utraciły zatrudnienie (1) Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości – organizacja konkursów na terenie 7 obszarów województwa w ramach Działania 6.2; Zastosowanie szybkiej ścieżki, tj. skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni

10 10 Działania krótkoterminowe - szybki powrót na rynek pracy osób, które utraciły zatrudnienie (2) Realizacja projektów o charakterze outplacementowym skierowanych zarówno dla firm jak i pracowników : szkolenia i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, dodatki relokacyjne oraz dodatki motywacyjne, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do 40 tys. zł; Zastosowanie w projektach outplacementowych wyboru w trybie szybkiej ścieżki

11 11 Działania krótkoterminowe - wyhamowanie redukcji miejsc pracy Monitorowanie zwolnień w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekty outplacementowe; Skierowanie wsparcia w szczególności do: osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy, osób młodych i osób powyżej 50 roku życia, mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa. Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu (w projektach adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia).

12 12 Działania długoterminowe dla sektorów strategicznych Projekty systemowe Podziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji DrINNO, Grono Menadżerów, Regionalny System Wspierania Innowacji, RIS Plus, InnoWama.

13 13 Działania długoterminowe dla sektorów strategicznych Preferowanie szkoleń w Podziałaniu 8.1.1: dla kadry kierowniczej w z zakresu stosowania i wdrożenia jednej lub kilku z następujących strategii zarządzania: intermentoring, coaching lub Techniki Zarządzania Innowacjami w firmie dla firm działających w branżach tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia), przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska, budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna):

14 14 Działania długoterminowe dla sektorów strategicznych w obszarze edukacji Działania 9.2 - Stworzenie modelu kształcenia modułowego w formie eksperymentu pedagogicznego w czterech szkołach hotelarko –gastronomicznych. Kompleksową modernizację kształcenia zawodowego na kierunkach istotnych dla rozwoju województwa Przygotowanie specjalistów dla sektora turystycznego Podziałanie 9.1.3 Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur Wspieranie uzdolnionych uczniów zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych Inwestycja w przyszłą kadrę techniczno-inżynierską, deficytową na rynku pracy

15 15 Podsumowanie Przeczekać – Nie Bez natychmiastowej pomocy dla osób tracących prace z powodu trudności ekonomicznych zakładów pracy skutki dla rynku pracy będą nieodwracalne Wychodzić naprzeciw – Tak ! Konsekwentne wzmacnianie branż strategicznych przygotuje je do lepszego wykorzystania szans rozwojowych w sytuacji ponownego ożywienia gospodarczego


Pobierz ppt "1 Olsztyn, 9 grudnia 2009 r. Przeczekać czy wychodzić naprzeciw? Rola PO KL w okresie spowolnienia gospodarczego Urszula Pasławska Wicemarszałek Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google