Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, 17.02.2010 Wprowadzenie do zagadnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, 17.02.2010 Wprowadzenie do zagadnienia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, Wprowadzenie do zagadnienia EFS

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Europejski Fundusz Społeczny Celem funduszu jest wspieranie wsp ó lnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasob ó w ludzkich.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Obszary wsparcia: aktywna polityka rynku pracy przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego kształcenie ustawiczne doskonalenie kadr gospodarki oraz rozw ó j przedsiębiorczości r ó wność szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Narodowa Strategia Spójności 0,5%0,5PO Pomoc techniczna 11,2%9,7PO Innowacyjna gospodarka 13,3%11,5PO Kapitał ludzki 43,5%37,6PO Infrastruktura i środowisko 10%8,7 PO Europejskiej Wsp ó łpracy Terytorialnej 0,2%2,3PO Rozwoju Polski Wschodniej 19,2%16,6Regionalne Programy Operacyjne Procentow a wielkość alokacji Wielkość alokacji (mld EUR) Program operacyjny

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Celem gł ó wny: wzrost zatrudnienia i sp ó jności społecznej. Cele strategiczne: –Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia os ó b bezrobotnych i biernych zawodowo –Zmniejszenie obszar ó w wykluczenia społecznego –Poprawa zdolności adaptacyjnych pracownik ó w i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce –Wzrost sp ó jności terytorialnej Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Celem gł ó wny: wzrost zatrudnienia i sp ó jności społecznej. Cele strategiczne: –Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy r ó wnoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy –Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizm ó w partnerstwa. Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Alokacja na Priorytety PO KL Priorytet Wkład wspólnotowy Wkład krajowy Ogółem Krajowy wkład publiczny Wkład prywatny 12=3+4345=1+2 I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X. Pomoc techniczna OGÓŁEM PO KL

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wdrażanie Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet X Pomoc techniczna Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich POZIOM CENTRALNY POZIOM REGIONALNY

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wdrażanie 10 Priorytetów KOMPONENT CENTRALNY Priorytety I – V,X środki zostaną przeznaczone na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych KOMPONENT REGIONALNY Priorytety VI - IX środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Instytucje Pośredniczące: MPiPS, MNiSzW, MSWiA, MEN, MZ Instytucja Zarządzająca: MRR Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II Instytucje Pośredniczące: Samorządy Województw Struktura wdrażania


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, 17.02.2010 Wprowadzenie do zagadnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google