Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, 17.02.2010 Wprowadzenie do zagadnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, 17.02.2010 Wprowadzenie do zagadnienia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, 17.02.2010 Wprowadzenie do zagadnienia EFS

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Europejski Fundusz Społeczny Celem funduszu jest wspieranie wsp ó lnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasob ó w ludzkich.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Obszary wsparcia: aktywna polityka rynku pracy przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego kształcenie ustawiczne doskonalenie kadr gospodarki oraz rozw ó j przedsiębiorczości r ó wność szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Narodowa Strategia Spójności 0,5%0,5PO Pomoc techniczna 11,2%9,7PO Innowacyjna gospodarka 13,3%11,5PO Kapitał ludzki 43,5%37,6PO Infrastruktura i środowisko 10%8,7 PO Europejskiej Wsp ó łpracy Terytorialnej 0,2%2,3PO Rozwoju Polski Wschodniej 19,2%16,6Regionalne Programy Operacyjne Procentow a wielkość alokacji Wielkość alokacji (mld EUR) Program operacyjny

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Celem gł ó wny: wzrost zatrudnienia i sp ó jności społecznej. Cele strategiczne: –Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia os ó b bezrobotnych i biernych zawodowo –Zmniejszenie obszar ó w wykluczenia społecznego –Poprawa zdolności adaptacyjnych pracownik ó w i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce –Wzrost sp ó jności terytorialnej Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Celem gł ó wny: wzrost zatrudnienia i sp ó jności społecznej. Cele strategiczne: –Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy r ó wnoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy –Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizm ó w partnerstwa. Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Alokacja na Priorytety PO KL Priorytet Wkład wspólnotowy Wkład krajowy Ogółem Krajowy wkład publiczny Wkład prywatny 12=3+4345=1+2 I. Zatrudnienie i integracja społeczna 430 260 95475 928 404 0506 189 358 II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 661 310 120116 701 786 0778 011 906 III. Wysoka jakość systemu oświaty 855 300 828150 935 440 01 006 236 268 IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 816 311 813144 055 026 0960 366 839 V. Dobre rządzenie 519 225 98091 628 114 0610 854 094 VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1 918 389 821338 539 380 02 256 929 201 VII. Promocja integracji społecznej 1 319 970 145232 935 908 01 552 906 053 VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 350 207 670238 271 942 01 588 479 612 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 447 911 629255 513 817 01 703 425 446 X. Pomoc techniczna 388 287 04068 521 242 0456 808 282 OGÓŁEM PO KL 9 707 176 0001 713 031 059 011 420 207 059

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wdrażanie Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet X Pomoc techniczna Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich POZIOM CENTRALNY POZIOM REGIONALNY

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wdrażanie 10 Priorytetów KOMPONENT CENTRALNY Priorytety I – V,X środki zostaną przeznaczone na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych KOMPONENT REGIONALNY Priorytety VI - IX środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Instytucje Pośredniczące: MPiPS, MNiSzW, MSWiA, MEN, MZ Instytucja Zarządzająca: MRR Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II Instytucje Pośredniczące: Samorządy Województw Struktura wdrażania


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OLSZTYN Mrągowo, 17.02.2010 Wprowadzenie do zagadnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google