Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNITED STATES CANADA MEXICO POLAND CHINA millercanfield.com Partnerstwo publiczno – prywatne w gospodarce odpadami. Tomasz Milewski radca prawny 11 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNITED STATES CANADA MEXICO POLAND CHINA millercanfield.com Partnerstwo publiczno – prywatne w gospodarce odpadami. Tomasz Milewski radca prawny 11 października."— Zapis prezentacji:

1 UNITED STATES CANADA MEXICO POLAND CHINA millercanfield.com Partnerstwo publiczno – prywatne w gospodarce odpadami. Tomasz Milewski radca prawny 11 października 2012 r.

2 2 KLUCZOWE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

3 3 REWOLUCJA W GOSPODARCE ODPADAMI 1 stycznia 2012 roku – nowe obowiązki Weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będąca implementacją Dyrektywy 2008/98 Gminy uzyskały „władztwo” nad odpadami gminnymi oraz otrzymały nowe zadania: 1. odbieranie odpadów komunalnych 2. przetwarzanie odpadów komunalnych

4 4 NOWE ZADANIA GMIN – ODBIERANIE ODPADÓW Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest zadaniem własnym tych podmiotów Gminy zobowiązane są do tworzenia obowiązkowych systemów gospodarki odpadami, obowiązujących właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Gminy zobowiązane są do organizowania odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy (nieruchomości mieszkalnych lub mieszkalnych i komercyjnych) Władze gminy zobowiązane są do ogłoszenia przetargu na zawarcie umowy dotyczącej odbioru odpadów lub odbioru i zagospodarowania odpadów oraz do zawarcia stosownej umowy z wybranym podmiotem

5 5 FINANSOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI Właściciele nieruchomości położonych na terenie danej gminy będą zobowiązani do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin Opłaty ustalane uchwałami gmin Dochody z opłat będą wykorzystywane tylko w celu obsługi systemu gospodarowania odpadami

6 6 BUDOWA IPOK – ART. 3A Gminy są obowiązane do: 1)przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub 2)dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie o PPP, lub 3)dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie o koncesji

7 7 NOWE ZADANIA GMIN – PRZETWARZANIE ODPADÓW Obowiązek gminy: Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych obiektów przetwarzania odpadów komunalnych. Możliwe tryby działania Zamówienie publiczne Koncesja PPP

8 Oczekiwania gmin i podmiotów prywatnych Oczekiwania podmiotów prywatnych Zwrot finansowy inwestycji; Minimalizacja ryzyka związanego z dopływem strumienia odpadów. Oczekiwania gmin Efekt ekologiczny (sprostanie limitom określonym w dyrektywie); Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych; Minimalizowanie długu publicznego. 8

9 9 Zalety nowego systemu Stały strumień odpadów –elementy SIWZ; –sankcje za niedostarczanie odpadów do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów; kary pieniężne wykreślenie z rejestru „Bankowalność” projektu budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. rozkład ryzyk kary umowne.

10 10 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)  Partner prywatny: -wiedza -doświadczenie -wydajność  Podmiot publiczny: -odpowiedzialność za wynik -zadania publiczne  Partnerstwo: -wspólna realizacja -określonego przedsięwzięcia -oparta na podziale zadań -oparta na podziale ryzyk SŁOWA-KLUCZE: Współpraca Podział ryzyk Wspólna realizacja

11 11 GM Bankruptcy KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PPP 1. Realizowanie zadań publicznych bez podnoszenia wysokości długu publicznego (decyzja Eurostat 18/2004) 2. Przyspieszona rozbudowa infrastruktury publicznej 3. Niższy koszt realizacji projektu 4. Wzrost jakości usług publicznych 5. Podział ryzyka pomiędzy partnerami

12 12 GOSPODARKA ODPADAMI – DLACZEGO PPP? I. Zło ż oność projektu – techniczna, prawna i finansowa; II. Elastyczno ść procedury PPP; III. Problemy w sporz ą dzeniu SIWZ ; IV. Kompleksowo ść rozwi ą zania – jeden podmiot prywatny odpowiedzialny jest za finansowanie, projektowanie, budow ę, eksploatacj ę i utrzymanie. V. Partner prywatny pełni rol ę inwestora – realizuje swój projekt a potem go eksploatuje VI. Obowiązek gminy: zapewnienie strumienia odpadów oraz wniesienie wkładów VII. Swoboda kształtowania postanowień umowy o PPP

13 13 WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO Wybór partnera prywatnego odbywa się w trybach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Obaj partnerzy mają szanse na wspólne planowanie projektu 1.Podmiot publiczny prezentuje swoje wymagania i potrzeby, które mają być zaspokojone; 2. Kandydaci składają swoje oferty współpracy; 3.Obaj partnerzy prowadzą negocjacje w celu wypracowania najlepszych rozwiązań, partner prywatny prezentuje swoje pomysły a partner publiczny przedstawia swoje potrzeby; 4.Partner publiczny przedstawia szczegółową dokumentację związaną z projektem oraz precyzuje swoje potrzeby i wymagania; 5.Kandydaci przedstawiają swoje oferty; 6.Na podstawie podanych kryteriów następuje wybór najlepszej oferty. 7.Umowa partnerstwa publiczno – prywatnego zostaje podpisana.

14 14 MODELE PPP W GOSPODARCE ODPADAMI – BUDOWA INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW (PRZYKŁADY) Finansowanie Projektowanie i Budowa Wyposażenie Utrzymanie Eksploatacja (pełne spektrum) Finansowanie Projektowanie i budowa Wyposażenie Utrzymanie Finansowanie Projektowanie i budowa Utrzymanie

15 15 WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO W PPP wynagrodzenie partnera prywatnego może być elastycznie ustalane. * * * Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania i faktycznej dostępności projektu a także należytego wykonania powierzonych mu zadań. * * * Formy wynagrodzenia: -zapłata określonej kwoty pieniężnej (w toku realizacji przedsięwzięcia, opłaty za dostępność); -prawo do pobierania opłat lub świadczeń za korzystanie z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego; -połączenie dwóch powyższych metod.

16 16 podwykonawcy doradztwo porozumienie dotyczące projektowania i budowy porozumienie dotyczące eksploatacji bank/instytucja finansująca nadzór wkład w postaci nieruchomości prawo do używania wkład finansowy/ niefinansowy umowa PPP obowiązek zapewnienia finansowania na warunkach nie gorszych niż zagwarantowane w umowie PPP umowa kredytowa Waste management SPV PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY PRZYKŁADOWA STRUKTURA PPP (SPÓŁKA CELOWA)

17 17 właściciel nieruchomości właściciel infrastruktury Umowa o ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH Umowa o ROBOTY BUDOWALNE I PROJEKTOWANIE Umowa o ZARZĄDZANIE OBIEKTEM UMOWA PPP Przykładowa struktura PPP (PPP umowne) PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY Umowa KREDYTOWA ZAWIERANA Z BANKIEM LUB INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ PODWYKONAWCY PRZYKŁADOWA STRUKTURA PPP (PPP KONTRAKTOWE)

18 18 PPP W GOSPODARCE ODPADAMI (PRZYKŁAD) Właściciele nieruchomości gmina odbiór odpadów Partner prywatny opłata umowa Zbiórka odpadów Umowa PPP wynagrodzenie Wkład własny Strumień odpadów Bank Wykonawca Operator

19 19 WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO Tryb: dialog konkurencyjny 1 Ogłoszenie o zamówieniu Ustalono formę wynagrodzenia Ustalono kryteria oceny ofert 2 Wnioski o udział w dialogu Warunek: spełnienie wymagań 3 Zaproszenie do dialogu Tylko zakwalifikowani kandydaci Dialog dotyczy wszystkich aspektów przedsięwzięcia Możliwa zmiana wymagań w stosunku do ogłoszenia 4 Zaproszenie do składania ostatecznych ofert Prezentacja SIWZ Brak negocjacji Możliwe zmiany SIWZ 5 Wybór oferty Szersze spektrum wyjaśnień (dopraco- wanie) 6 Podpisanie umowy o PPP WERYFIKACJAOCENA ZŁOŻONYCH OFERT - WYJAŚNIENIA KWALIFIKACJA WSTĘPNA DIALOG

20 UNITED STATES CANADA MEXICO POLAND CHINA millercanfield.com Dziękuję za uwagę. Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.k. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, Polska Tel: +48 22 447 43 00 Tomasz Milewski milewski@pl.millercanfield.com www.millercanfield.pl


Pobierz ppt "UNITED STATES CANADA MEXICO POLAND CHINA millercanfield.com Partnerstwo publiczno – prywatne w gospodarce odpadami. Tomasz Milewski radca prawny 11 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google