Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania Komunalna gospodarka mieszkaniowa Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania Komunalna gospodarka mieszkaniowa Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania Komunalna gospodarka mieszkaniowa Warszawa 27 listopada 2012 r.

2 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Umowa na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym

3 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym w Murowanej Goślinie liczba mieszkańców gminy: zasób komunalny: –25 budynków, –14 budynków wspólnot mieszkaniowych, –159 mieszkań,

4 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym w Murowanej Goślinie III 2004 r. VII 2004 r. IX 2004 r. X 2004 r. - Opis sposobu wdrożenia rozwiązania - zgoda Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w sprawie powierzenia zarządzania zasobem komunalnym gminy partnerowi prywatnemu w ramach PPP, podpisanie umowy z kancelarią prawną, prezentacja koncepcji komisji Rady Miejskiej, Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do podpisania umowy obejmującej gospodarowanie lokalowym zasobem gminy oraz remontów i inwestycji w tym zasobie na okres dłuższy niż 3 lata, wniosek do UZP o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata,

5 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym w Murowanej Goślinie - Opis sposobu wdrożenia rozwiązania - I 2005 r. IV 2005 r. IX 2005 r. X 2005 r. II 2006 r. III 2006 r. decyzja Prezesa UZP – wyrażenie zgody na okres do 30 lat, Uchwała Rady Miejskiej o wieloletnim finansowaniu, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, termin składania wniosków, negocjacje, złożenie oferty ostatecznej, wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy,

6 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym w Murowanej Goślinie - Opis sposobu wdrożenia rozwiązania - LIDER Spółka z o.o. Partnerem gminy Murowana Goślina na 28 lat i 11 miesięcy.

7 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym w Murowanej Goślinie - Efekty wdrożenia - prowadzenie gospodarki lokalowej w gminie wg zasad partnerstwa publiczno – prywatnego, umowę wynegocjowano na okres 28 lat i jedenastu miesięcy partnerem gminy - LIDER Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, LIDER zobowiązał się wybudować 43 nowe lokale mieszkalne (6 budynków) w okresie do 2015 roku, LIDER zobowiązał się do przeprowadzenia rewitalizacji 16 budynków komunalnych w okresie do 2014 roku, LIDER zarządza całym zasobem komunalnym w tym również budynkami nowo pobudowanymi – które po wybudowaniu przekazywane są gminie.

8 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym w Murowanej Goślinie - Efekty wdrożenia - optymalizacja procesu zarządzania komunalnym zasobem lokalowym, zwiększenie zasobu mieszkaniowego, poprawa stanu technicznego – remonty kapitalne – rewitalizacja, możliwość stopniowej realizacji wyroków eksmisyjnych – zmniejszenie kosztów odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,

9 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Rogozińska 4 - efekty wdrożenia

10 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Nowa 8 - efekty wdrożenia

11 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Kochanowskiego 18 - efekty wdrożenia

12 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Dworcowa 10 - efekty wdrożenia

13 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Kochanowskiego 16 - efekty wdrożenia Nowa inwestycja – budynek 8 lokalowy Przebędowo 28

14 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Przebędowo 28 - efekty wdrożenia Nowa inwestycja – budynek 7 lokalowy

15 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Rok efekty wdrożenia Prowadzone aktualnie prace: -remont budynku Kochanowskiego 10 -remont budynku Kochanowskiego 9 -przygotowanie inwestycji w zakresie budowy budynku na działce 90/10

16 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Kochanowskiego 10 Przed rewitalizacją

17 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Kochanowskiego 9 Przed rewitalizacją

18 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Planowane Inwestycje Lokalizacja działka Przebędowo 90/10 – budynek 6 lokalowy – termin maj 2014 rok – wydane pozwolenie na budowę

19 M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Dziękujemy za uwagę Tomasz Łęcki Burmistrz tel.: , Violetta Szałata Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel.: ,


Pobierz ppt "Www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania Komunalna gospodarka mieszkaniowa Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google