Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Grzegorz Woźniak Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju

Коpie: 1
INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Grzegorz Woźniak Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o realizacji i wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Piotr Grzegorz Woźniak Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Warszawa, dnia 18 września 2013 r.

2 „Kamienie milowe” wdrażania ustawy
1 lipca 2011 r. – uchwalenie ustawy, 15 lipca 2011 r. – podpisanie przez Prezydenta RP, 1 stycznia 2012 r. – wejście w życie ustawy, 30 czerwca 2012 r. – aktualizacja WPGO, 31 grudnia 2012 r. – podjęcie uchwał przez gminę, 1 lipca 2013 r. – start systemu.

3 WPGO Plany uchwalone w terminie ustawowym
Plany uchwalone po terminie ustawowym dolnośląski 27 czerwca 2012 r. łódzki 21 czerwca 2012 r. podlaski 21 czerwca 2012 r. pomorski 25 czerwca 2012 r. świętokrzyski 28 czerwca 2012 warmińsko-mazurski 19 czerwca 2012 r. zachodniopomorski 29 czerwca 2012 r. małopolski 2 lipca 2012 r. lubelski 30 lipca 2012 r. śląski 24 sierpnia 2012 r. wielkopolski 27 sierpnia 2012 r. podkarpacki 27 sierpnia 2012 r. opolski 28 sierpnia 2012 r. kujawsko-pomorski 24 września 2012 r. lubuski 10 września 2012 r mazowiecki 22 października 2012 r.

4 Uchwały Stan podjęcia uchwał będących podstawą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Badania ankietowe w gminach marzec/kwiecień 2013 r.

5 Art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
W przypadku niepodjęcia uchwał w terminie wojewoda wzywa radę gminy do ich podjęcia, wyznaczając termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda powinien wydać zarządzenie zastępcze, wywołujące skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego Tryb zarządzenia zastępczego został zastosowany w przypadku jednej gminy.

6 Stan realizacji przetargów
Podpisana umowa z wykonawcą Wyłoniony wykonawca W trakcie procedur Nie zorganizowano przetargu Stan na dzień r. 1 972 317 170 20 Stan na dzień r. 2 373 69 17

7 Stan realizacji przetargów
Spośród 17 gmin, które nie zorganizowały przetargów: 16 gmin (w tym jeden związek międzygminny, w skład którego wchodzą 4 gminy) zleciło odbieranie odpadów komunalnych własnej jednostce organizacyjnej, 1 gmina odpowiedziała, że gmina ma zorganizowany odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wskutek referendum gminnego. Ministerstwo Środowiska pozostaje na stanowisku, że przetarg jest jedyną dopuszczalną formą wyboru wykonawcy, dlatego w takich wypadach powinna zostać wszczęta procedura nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

8 Stan realizacji przetargów
Liczba zastosowanych „rozwiązań pomostowych” w gminach, które nie zakończyły procedur przetargowych - zlecenie własnej jednostce organizacyjnej, - zlecenie podmiotowi zewnętrznemu w trybie zamówienia z wolnej ręki, porozumienie z przedsiębiorcami dotychczas odbierającymi odpady komunalne, inne

9 Należy pamiętać, że żadna z form „działań pomostowych” nie stanowi realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

10 Stan realizacji przetargów
Metropolie (dane Unii Metropolii Polskich na dzień r.) całkowicie zakończono procedury przetargowe: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Wrocław; częściowo zakończono procedury przetargowe (nie we wszystkich sektorach): Białystok, Bydgoszcz; nie zakończono procedur przetargowych w żadnym z sektorów: Poznań, Warszawa.

11 Problemy Problemy we wdrażaniu ustawy
brak wystarczającej liczby pojemników, niewystarczające informacje dla mieszkańców gmin, konieczność zmiany deklaracji przy zmianie stawek opłat, kwestionowanie statusu właściciela nieruchomości przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wątpliwości interpretacyjne, brak nadzoru gmin nad odbierającymi odpady komunalne.

12 Planowane zmiany ustawy
Deklaracje – uproszczenie procedur w zakresie składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłat – możliwość dokonywania korekty deklaracji z urzędu; Doprecyzowanie statusu właściciela nieruchomości wobec spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; Doprecyzowanie i uproszczenie sprawozdawczości prowadzonej przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz samorządy gminne.

13 Dziękuję za uwagę Piotr Grzegorz Woźniak


Pobierz ppt "Piotr Grzegorz Woźniak Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google