Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i zadania Projektu NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Inauguracyjne spotkanie Forum NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Narodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i zadania Projektu NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Inauguracyjne spotkanie Forum NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Narodowy."— Zapis prezentacji:

1 Cele i zadania Projektu NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Inauguracyjne spotkanie Forum NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 25.02.2011

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan prezentacji: Cele Projektu Założenia organizacyjno – realizacyjne Projektu Przykładowa tematyka spotkań plenarnych Wstępne założenia e – Forum Elementy e – Forum Zaproszenie na II spotkanie Forum

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FORUM jako płaszczyzna dla: wymiany doświadczeń technologicznych, techniczno – organizacyjnych, badawczo – rozwojowych, ekonomiczno - finansowych oraz prawnych w zakresie gospodarki odpadami, dzielenia się doświadczeniami w zakresie promocji i edukacji w obszarze gospodarki odpadami oraz porządku i czystości w gminach, wspierania Ministra Środowiska w programowych i prawnych inicjatywach w obszarze gospodarki odpadami, wspierania NFOŚiGW w opracowywaniu i doskonaleniu programów priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o doświadczenia beneficjentów oraz poszerzaną dzięki inicjatywie Forum wiedzę, internetowej współpracy w zakresie przekazywania informacji i doświadczeń, wymiany poglądów oraz zdobywania i doskonalenia wiedzy przez podmioty prowadzące gospodarkę odpadami, w szczególności przez samorządy gminne wdrażające nowe rozwiązania organizacyjne i prawne w gospodarce odpadami komunalnymi.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Założenia organizacyjno – realizacyjne Projektu: Spotkania (plenarne) Forum, na których wybraną (określoną) tematykę przedstawia dwóch wykładowców (ekspertów). Prezentacje ekspertów stanowią podstawę dyskusji. Panele ekspertów Forum (3 – 8 osób), którzy omawiają wybraną (określoną) problematykę. Panele połączone z transmisjami internetowymi; z czasem z możliwością włączania się uczestników internetowych do dyskusji. (panele ekspertów to połączenie Forum i e – Forum). Płaszczyzna internetowa – e – Forum.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przykładowa tematyka spotkań plenarnych (1): Doświadczenia w organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, w których referendum zadecydowało, o przejęciu odpowiedzialności za odpady komunalne przez gminę; prezentacja gospodarki odpadami w gminie Lublin; doświadczenia gospodarki odpadami w innych krajach. Finansowanie gospodarki odpadami – doświadczenia i perspektywy. Gospodarka odpadami a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Partnerstwo publiczno – prywatne oraz mechanizmy koncesyjne w gospodarce odpadami.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prawo zamówień publicznych w gospodarce odpadami – doświadczenia, rozwiązania i bariery. Pomoc publiczna w gospodarce odpadami – doświadczenia i rozwiązania w Polsce i innych krajach. Innowacyjne rozwiązania w technologiach otrzymywania paliw i energii z odpadów. Gospodarka odpadami na terenach wiejskich. Przykładowa tematyka spotkań plenarnych (2):

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sposoby zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Systemy zbierania i segregacji odpadów; zagospodarowanie odpadów opakowaniowych. Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami; kształtowanie opłat w gospodarce odpadami. Promocja i edukacja jako istotne elementy efektywnej gospodarki odpadami. Przykładowa tematyka spotkań plenarnych (3):

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wstępne założenia e – Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami: Utworzenie przez NFOŚiGW internetowej platformy Dobre praktyki w gospodarce odpadami jako rozwinięcie współpracy w ramach Forum. Internetowa płaszczyzna przekazywania informacji i doświadczeń, wymiany poglądów (między uczestnikami) oraz zdobywania informacji i doskonalenia wiedzy w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności przez samorządy gminne we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w gospodarce odpadami komunalnymi.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Elementy e – Forum: Strona internetowa NFOŚiGW - sprawozdania (tekstowe, dźwiękowe, wideo) z odbytych spotkań Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami, zaproszenia i informacje o kolejnych spotkaniach. Internetowe transmisje Forum – paneli ekspertów. Przekazywanie doświadczeń (wypowiedzi, prezentacje, referaty) w zakresie gospodarki odpadami, m.in. w zakresie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych w gospodarce odpadami pod przykładowymi tytułami: Jak to się robi?, Jak to zrobiono?) Biuletyn Dobre praktyki w gospodarce odpadami (wydawany okresowo w formie elektronicznej i rozsyłany uczestnikom Forum i zainteresowanym) zawierający w.w. informacje oraz artykuły, przeglądy, wyciągi i syntezy z obszaru tematyki Forum. Współpracujące linki.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej II spotkanie Forum Termin: 31 marca 2011 roku (ostatni czwartek miesiąca). Planowany temat: Doświadczenia gmin, w których przeprowadzono referendum w sprawie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę dr Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu tel. (+4822) 4590 226 fax (+4822) 4590 707


Pobierz ppt "Cele i zadania Projektu NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Inauguracyjne spotkanie Forum NFOŚiGW Dobre praktyki w gospodarce odpadami Narodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google