Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami. Problemy: wysoki odsetek odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie (2008 r. – 86.6%, 2009 – 78,2%) niewystarczająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami. Problemy: wysoki odsetek odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie (2008 r. – 86.6%, 2009 – 78,2%) niewystarczająca."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami

2 Problemy: wysoki odsetek odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie (2008 r. – 86.6%, 2009 – 78,2%) niewystarczająca liczba oraz moc przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów, w tym do termicznego przekształcania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania, zmieszanych odpadów komunalnych

3 Problemy: trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na bardzo rozczłonkowany system zbierania informacji nt. gospodarki odpadami (na podstawie szeregu aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą administracyjną, jak i badań statystycznych, przy użyciu różnych metodyk) liczne zmiany prawne – trudności ze zrozumieniem i właściwym stosowaniem przepisów w zakresie gospodarki odpadami zarówno przez przedsiębiorców, jak i organy administracji publicznej

4 Propozycje: wykorzystanie Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju jako platformy dyskusji nt. nowych projektów aktów prawnych przygotowywanych przez KE i dyskutowanych m.in. w ramach Rady szkolenia dla administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, a także prawidłowych metod przeprowadzania badań (np. na składowiskach odpadów pomiar gazu składowiskowego) przeprowadzenie szkoleń przez uczestników grupy dla pozostałych uczestników, z zakresu kompetencji poszczególnych jednostek

5 Wytyczne: -5- zlecanie ekspertom przygotowania potrzebnych wytycznych, które byłyby dyskutowane w ramach Sieci (w przypadku możliwości niezależnego finansowania) – ostateczne wersja przyjmowana przez Sieć, np.: - po wejściu w życie nowych ustaw, np. ustawy o odpadach należałoby zaktualizować poradnik nt. wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami (konieczność aktualizacji dotychczasowych wytycznych), - wytyczne dotyczące ustalania wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń w przypadku składowisk odpadów - wspomaganie samorządów w zakresie inwestycji (przegląd poszczególnych typów instalacji, m.in. mechaniczno-biologicznego i termicznego przetwarzania, spalarni opadów medycznych, instalacji do produkcji paliw alternatywnych, osadów ściekowych przez grupę ekspertów, następnie dyskusja na forum, opracowanie wytycznych technicznych jako wskazówek dla administracji i przedsiębiorców)

6 Informacja: wymiana informacji między organami administracji publicznej - stan realizacji przepisów prawnych (praktyczna realizacja) - występujące problemy związane z realizacją przepisów prawnych - zmiany w przepisach prawnych oraz w dokumentach planistycznych (m.in. nowa ustawa o odpadach, ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualizacja planów gospodarki odpadami)

7 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ 7


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami. Problemy: wysoki odsetek odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie (2008 r. – 86.6%, 2009 – 78,2%) niewystarczająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google