Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół"— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi wrzesień 2010 r.

2 Cele programu stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole

3 Założenia programu Wyposażenie wszystkich szkół w województwie małopolskim w pomoce dydaktyczne Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (w zależności od zaangażowania gmin)

4 Koszty realizacji programu w skali kraju RokKwota z budżetu państwa (tys. zł) Źródła finansowania 2009 r Rezerwa celowa nr r Rezerwa celowa 2011 r Rezerwa celowa 2012 r Rezerwa celowa 2013 r Rezerwa celowa 2014 r Rezerwa celowa Razem Organy prowadzące są zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu Wkład własny to: wkład finansowy lub wkład rzeczowy miejsce zabawwkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw wkład finansowy placów zabawwkład finansowy w wysokości co najmniej 50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw Koszt programu: tys. zł, w tym tys. zł z budżetu państwa

5 Realizacja Programu Radosna Szkoła I edycja – 2009 rok 504 szkoły otrzymały dofinansowanie (tylko pomoce dydaktyczne) na łączną kwotę ok. 4 mln zł II edycja 2010 rok 620 szkół otrzymało dofinansowanie na pomoce dydaktyczne na łączną kwotę ok. 5 mln zł 148 placów zabaw (place zabaw są finansowane w 50% przez budżet państwa i w 50 % przez gminy lub inne jednostki) na łączną kwotę ok. 11 mln zł

6 Koszty realizacji programu – c.d. Maksymalna Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi: dla małych szkół ( (liczba uczniów w klasach I-III wynosi od 1 do 69) ): –6 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw (240 m 2 ) dla dużych szkół (liczba uczniów w klasach I-III* wynosi 70 i więcej) : – zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji dużego placu zabaw (500 m 2 ) dla dużych szkół, które nie mają terenu na duży plac zabaw: – zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do kilku miejsc zabaw – zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw

7 Wypłata wsparcia finansowego Na miejsca zabaw –jednorazowo 100% wnioskowanej kwoty Na place zabaw –I transza – 50% wnioskowanej kwoty –II transza – po rozliczeniu dotacji i dokonaniu odbioru – różnica między kwotą stanowiącą 50% poniesionych kosztów a kwotą I transzy Oszczędności – do ponownej dystrybucji przez wojewodę Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wsparcie finansowe podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

8 Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone: -w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, - w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła ze zmianami

9 Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw

10 Duże, miękkie klocki Zestawy figur geometrycznych Miękkie piłki Materace do zabaw ruchowych Tory przeszkód Drabinki, linki, siatki Inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

11 Szkolne place zabaw: duży plac zabaw Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 500 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 240 m² - obowiązkowa Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 50 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 210 m² mały plac zabaw Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 240 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 150 m² - obowiązkowa Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 20 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 70 m²

12 Dyrektor Szkoły -przygotowanie wniosku i złożenie go do Gminy do 10 X 2010 r Organ prowadzący (Gmina) - akceptacja wniosku Wojewoda Małopolski - nabór wniosków od 2 XI 2010 r do 30 XI 2010 r

13 Program Radosna Szkoła w województwie małopolskim Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, Kraków godziny pracy urzędu: pn. 9-17, wt.-pt. 7:30-15:30 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Realizacji Programów Regionalnych


Pobierz ppt "Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google