Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół"— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi wrzesień 2010 r.

2 Cele programu stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole

3 Założenia programu Wyposażenie wszystkich szkół w województwie małopolskim w pomoce dydaktyczne Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (w zależności od zaangażowania gmin)

4 Koszty realizacji programu w skali kraju RokKwota z budżetu państwa (tys. zł) Źródła finansowania 2009 r.40 000Rezerwa celowa nr 62 2010 r.150 000Rezerwa celowa 2011 r.150 000Rezerwa celowa 2012 r.488 000Rezerwa celowa 2013 r.234 000Rezerwa celowa 2014 r.216 000Rezerwa celowa Razem1 278 000 Organy prowadzące są zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu Wkład własny to: wkład finansowy lub wkład rzeczowy miejsce zabawwkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw wkład finansowy placów zabawwkład finansowy w wysokości co najmniej 50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw Koszt programu: 2 438 000 tys. zł, w tym 1 278 000 tys. zł z budżetu państwa

5 Realizacja Programu Radosna Szkoła I edycja – 2009 rok 504 szkoły otrzymały dofinansowanie (tylko pomoce dydaktyczne) na łączną kwotę ok. 4 mln zł II edycja 2010 rok 620 szkół otrzymało dofinansowanie na pomoce dydaktyczne na łączną kwotę ok. 5 mln zł 148 placów zabaw (place zabaw są finansowane w 50% przez budżet państwa i w 50 % przez gminy lub inne jednostki) na łączną kwotę ok. 11 mln zł

6 Koszty realizacji programu – c.d. Maksymalna Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi: dla małych szkół ( (liczba uczniów w klasach I-III wynosi od 1 do 69) ): –6 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole –63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw (240 m 2 ) dla dużych szkół (liczba uczniów w klasach I-III* wynosi 70 i więcej) : –12 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole –115 450 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji dużego placu zabaw (500 m 2 ) dla dużych szkół, które nie mają terenu na duży plac zabaw: –18 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do kilku miejsc zabaw –63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw

7 Wypłata wsparcia finansowego Na miejsca zabaw –jednorazowo 100% wnioskowanej kwoty Na place zabaw –I transza – 50% wnioskowanej kwoty –II transza – po rozliczeniu dotacji i dokonaniu odbioru – różnica między kwotą stanowiącą 50% poniesionych kosztów a kwotą I transzy Oszczędności – do ponownej dystrybucji przez wojewodę Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wsparcie finansowe podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

8 Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone: -w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, - w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła ze zmianami

9 Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw

10 Duże, miękkie klocki Zestawy figur geometrycznych Miękkie piłki Materace do zabaw ruchowych Tory przeszkód Drabinki, linki, siatki Inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

11 Szkolne place zabaw: duży plac zabaw Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 500 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 240 m² - obowiązkowa Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 50 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 210 m² mały plac zabaw Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 240 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 150 m² - obowiązkowa Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 20 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 70 m²

12 Dyrektor Szkoły -przygotowanie wniosku i złożenie go do Gminy do 10 X 2010 r Organ prowadzący (Gmina) - akceptacja wniosku Wojewoda Małopolski - nabór wniosków od 2 XI 2010 r do 30 XI 2010 r

13 Program Radosna Szkoła w województwie małopolskim Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków godziny pracy urzędu: pn. 9-17, wt.-pt. 7:30-15:30 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Realizacji Programów Regionalnych 012 392 13 38 012 392 13 37


Pobierz ppt "Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google