Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Makroekonomii WNE UW1 Makroekonomia I - organizacja Barbara Bobrowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Makroekonomii WNE UW1 Makroekonomia I - organizacja Barbara Bobrowicz"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Makroekonomii WNE UW1 Makroekonomia I - organizacja Barbara Bobrowicz bbobrowicz@wne.uw.edu.pl bbobrowicz@wne.uw.edu.pl http://coin.wne.uw.edu.pl/~bbobrowicz/ 16:30 – 17:30 s.409 (po wcześniejszym kontakcie e-mailowym) Dyżur: wtorek 16:30 – 17:30 s.409 (po wcześniejszym kontakcie e-mailowym) Szczegółowe zasady zaliczenia - handout Szczegółowe zasady zaliczenia - handout

2 Makroekonomia I Ćwiczenia 1 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts)

3 Katedra Makroekonomii WNE UW3 Rachunki Narodowe - wstęp PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych w danej gospodarce w przyjętym przedziale czasu (standardowo: rok). Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB) jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB skorygowanemu o dochody netto z tytułu własności za granicą.

4 Katedra Makroekonomii WNE UW4 Rachunki Narodowe - wstęp PKB jest podstawową miarą aktywności ekonomicznej. Należy rozróżnić: - nominalne i realne PKB poziom PKB (nominalny lub realny) oraz wzrost PKB PKB oraz PKB per capita

5 Katedra Makroekonomii WNE UW5 Rachunki Narodowe - wstęp Stopa wzrostu PKB : W = Deflator PKB : D =

6 Katedra Makroekonomii WNE UW6 Rachunki Narodowe - wstęp Wartość produkcji wytwarzanej w gospodarce od strony wydatków: PKB = C + I + G + X - Imp

7 Katedra Makroekonomii WNE UW7 Rachunki narodowe - wstęp PKB W CENACH RYNKOWYCH – miara produkcji krajowej z włączeniem podatków pośrednich na dobra i usługi. PKB W CENACH BAZOWYCH (W CENACH PRODUCENTA) jest miarą wartości produkcji krajowej wyrażonej w cenach, jaką uzyskują producenci, a więc z potrąceniem podatków pośrednich. PKB w cenach producenta jest zatem niższy od PKB w cenach rynkowych o wartość podatków pośrednich pomniejszonych o ewentualne dotacje i subwencje do dóbr i usług. AMORTYZACJA - zużycie kapitału trwałego, kategoria kosztu ekonomicznego. Stanowi miarę szybkości utraty wartości istniejącego zasobu kapitału w przyjętym okresie czasu, wskutek fizycznego lub ekonomicznego zużycia tego kapitału.

8 Katedra Makroekonomii WNE UW8 Rachunki narodowe - wstęp PODATKI BEZPOŚREDNIE – nakładane na dochody (osób fizycznych, prawnych). Oznaczenie: Td, T D; PODADTKI POŚREDNIE – zwane podatkami od wydatków (np. akcyza, VAT – podatek od towarów i usług). Oznaczenie: Te, T E;

9 Katedra Makroekonomii WNE UW9 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts GNP = GDP + dochody netto z zagranicy GDP w cenach rynkowych GDP w cenach producenta - Te = GNP w cenach rynkowych GNP w cenach producenta ( Przypomnienie: Te – Podatki Pośrednie (VAT) od dóbr i usług)

10 Katedra Makroekonomii WNE UW10 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts GDP NDP - A = GNP NNP (Przypomnienie: A – Amortyzacja. A = I G – I N [Inwestycje brutto - Inwestycje netto]) NNP – Te = NI NI – (składki na ubezpieczenie społeczne + niepodzielone zyski w korporacjach + podatki od zysków w korporacjach) + transfery (B) + odsetki od rządowych papierów wartościowych = PI PI – Td = DPI DPI = C + S

11 Katedra Makroekonomii WNE UW11 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts Dodatkowe zależności: GNI – Gross National Income (DNB – Dochód Narodowy Brutto) : GNI = NI + A = GNP – Te GDI – Gross Domestic Income (DKB – Dochód Krajowy Brutto) : GDI = GDP – Te

12 Katedra Makroekonomii WNE UW12 Tłumaczenie wprowadzonych skrótów GDP – Gross Domestic Product. PKB – Produkt Krajowy Brutto (Produkcja wytworzona na terenie danego kraju.) GNP – Gross National Product. PNB – Produkt Narodowy Brutto (Produkcja wytworzona przez obywateli danego kraju.) NDP – Nett Domestic Product. PKN - Produkt Krajowy Netto. NNP – Nett National Product. PNN - Produkt Narodowy Netto. NI – National Income. DN - Dochód Narodowy. PI – Personal Income. DO – Dochód Osobisty. DPI – Disposable Personal Income. DR – Rozporządzalne dochody osobiste. YD GNI – Gross National Income. DNB – Dochód Narodowy Brutto. GDI – Gross Domestic Income. DKB – Dochód Krajowy Brutto.

13 Katedra Makroekonomii WNE UW13 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts

14 Katedra Makroekonomii WNE UW14 Dane dla Polski, PLN na osobę 2004200520062007200820092010 Final consumption expenditure 19900210002240024200268002800029700 Gross capital formation 4900500059007500800072007800 External balance of goods and services -600-200-500-900-13000-400 Exports910096001120012600134001390015700 Imports960097001170013500147001390016100 GDP per capita 24200258002780030900335003520037100 Źródło: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_databasehttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


Pobierz ppt "Katedra Makroekonomii WNE UW1 Makroekonomia I - organizacja Barbara Bobrowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google