Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
Znaczenie doradcy zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia przez uczniów w perspektywie dalszej kariery Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie Warszawa, 5 czerwca 2013 roku

2 Znaczenie doradcy zawodowego
Doradztwo zawodowe Czym jest? Gdzie jest realizowane? Doradca zawodowy Jaki jest jego status? Jakie realizuje zadania? Jakie stosuje formy pracy?

3 Znaczenie Doradcy Zawodowego
Doradztwo zawodowe Czym jest? „…Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego….” „Doradztwo zawodowe w zarysie” Ray Lamb Rola Szkolnego Doradcy Z

4 Znaczenie Doradcy Zawodowego
1. Doradztwo zawodowe Gdzie jest realizowane? W resorcie pracy: - Publiczne służby zatrudnienia (WUP-y, PUP-y) - Ochotnicze Hufce Pracy – Mobilne Centra Informacji Zawodowej - Agencje Zatrudnienia oraz Agencje Pracy Tymczasowej - Instytucje szkoleniowe - Instytucje Dialogu Społecznego (instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy) - Instytucje partnerstwa lokalnego (instytucje realizujące inicjatywy partnerów rynku pracy)

5 Znaczenie Doradcy Zawodowego
W resorcie oświaty: - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne - Szkolne Ośrodki Kariery w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Studenckie Biura Karier na uczelniach wyższych oraz - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – Wydział Poradnictwa Zawodowego (http://www.koweziu.edu.pl/) a także - Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej

6 Znaczenie doradcy zawodowego
Doradca zawodowy: Jego status, Realizowane zadania, Stosowane formy pracy

7 Znaczenie doradcy zawodowego
Status doradcy zawodowego w szkole W większości krajów UE doradca zawodowy ma ugruntowany status i nazewnictwo: - W Danii: nauczyciel doradca - Niemcy, Luxemburg: nauczyciel – doradca zawodowy - Holandia, Grecja, Wielka Brytania: nauczyciel kariery - Włochy, Francja: szkolne służby doradztwa zawodowego W Polsce natomiast zgodnie z rozporządzeniem MEN w/s zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach może być zatrudniony doradca zawodowy.

8 Rozporządzenie MEN w/s zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 31. Do zadań doradcy zawodowego należy : 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

9 Znaczenie doradcy zawodowego
2. Doradca zawodowy Stosowane formy pracy: - Poradnictwo indywidualne jako forma wspierania ludzi w rozwoju ogólnym na przestrzeni całego życia, a w szkole jako udzielanie pomocy w zakresie określania zdolności i zainteresowań ucznia, wyboru kierunku dalszego kształcenia z uwzględnieniem jego predyspozycji zawodowych. Poradnictwo grupowe stwarza możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców poprzez warsztatową formę zajęć prowadzonych określoną metodą. Poradnictwo na odległość (internet, telefon)

10 Znaczenie doradcy zawodowego
Szkolny doradca zawodowy - uzasadnienie utworzenia stanowiska Potrzeba profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia, zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych.

11 Znaczenie doradcy zawodowego
Planowanie kariery zawodowej ucznia, na etapie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powinno być sprawą priorytetową. Seneka powiedział: "Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie - żaden wiatr nie jest dobry", podkreśla to jak ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wypracowanego planu. Gimnazjalista nie myśli jeszcze o poszukiwaniu pracy, zwykle nie zastanawia się, co chciałby w życiu robić oraz jakie posiada umiejętności, zdolności, kwalifikacje i cechy osobowościowe - po prostu nie zna jeszcze samego siebie. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej zaczyna już planować swoją przyszłość i zależy mu na osiągnięciu sukcesu zawodowego, chętniej korzysta z pomocy doradczej, aby świadomie zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje umiejętności oraz realizować swoje pasje.

12 Znaczenie doradcy zawodowego
Szkolny doradca zawodowy powinien stanowić pierwszy filar modelu zintegrowanego poradnictwa zawodowego. Obecność doradcy w szkole to korzyść dla uczniów, którzy będą mogli uzyskać pomoc w trafnym wyborze edukacyjno-zawodowym, dla nauczycieli, którzy uzyskają wsparcie w prowadzeniu zajęć zawodoznawczych i dla rodziców, którzy otrzymają informacje, mające zasadniczy wpływ na decyzje zawodowe ich dzieci. W Polsce, w nowej, zreformowanej szkole, korzystne byłoby wdrożenie systemu, który stworzy konkretne, nowe stanowiska pracy dla doradców szkolnych przy jednoczesnej pomocy metodycznej dla nauczycieli, którzy chcą włączyć zadania doradcze do swojej pracy wychowawczej.

13 Znaczenie doradcy zawodowego
Doradca zawodowy w szkole udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej uwzględniając predyspozycje indywidualne uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

14 Znaczenie doradcy zawodowego
Działania szkolnego doradcy zawodowego skierowane są do młodzieży kończącej szkołę gimnazjalną lub ponadgimnazjalną, poszukującej odpowiedzi m.in. na pytania: Jakie są moje zainteresowania i umiejętności, Jakie są moje plany, pasje i cele. A co jeśli ich nie ma, Która szkoła/uczelnia jest dla mnie najważniejsza, Moja wymarzona praca, Czy istnieją alternatywy ścieżki kształcenia do mojej wymarzonej pracy. Doradca zawodowy wspiera również rodziców uczniów mających dylematy edukacyjne i zawodowe.

15 Znaczenie doradcy zawodowego
Dzięki pomocy doradcy zawodowego można m.in. Nauczyć się zaplanować swoja dalszą edukację oraz karierę zawodową, Uzyskać jasność swoich planów i celów, Uzyskać informacje na temat swoich mocnych stron, zainteresowań i w jaki sposób je wykorzystać w planowaniu dalszej edukacji, Otrzymać niezbędne informacje na temat wymagań rynku pracy oraz aktualnych możliwości dróg kształcenia.

16 Przydatne strony (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie) (Publiczne Służby Zatrudnienia) (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) (Ochotniczy Hufiec Pracy) (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) (Portal psychologiczny) (Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego) (Wszystko na temat oświaty)

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Małgorzata Piechna Doradca Zawodowy II Stopnia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie ul. Wodna 1, Ciechanów tel. (23) , (23) , (36,38,39)


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google