Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy dr Mirosław Budzicki 2 Struktura wykładu 1.Specyfika rynku walutowego 2.Kurs walutowy 3.Podstawowe transakcje walutowe 4.Rodzaje kursów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy dr Mirosław Budzicki 2 Struktura wykładu 1.Specyfika rynku walutowego 2.Kurs walutowy 3.Podstawowe transakcje walutowe 4.Rodzaje kursów."— Zapis prezentacji:

1

2 Rynek walutowy dr Mirosław Budzicki

3 2 Struktura wykładu 1.Specyfika rynku walutowego 2.Kurs walutowy 3.Podstawowe transakcje walutowe 4.Rodzaje kursów walutowych 5.Polskie regulacje obrotu dewizowego

4 3 1. Specyfika rynku walutowego Rynek walutowy – rynek, na którym dokonywane są transakcje wymiany walut (kupna/sprzedaży). Wymiana walut odbywa się na globalnym rynku nieregulowanym (międzybankowym). Ceny waluty wyznacza kurs walutowy (m.in.. fixing NBP). Podstawowymi walutami są: USD, EUR, JPY, CAD, CHF, AUD Główne funkcje rynku walutowego: - informacyjna – porównywalność cen produktów/usług w różnych krajach - stymulacja wymiany międzynarodowej - wycena walut na rynku globalnym - globalny transfer środków finansowych (siły nabywczej) - integracja światowych systemów finansowych - kanał transmisyjny dla polityki gospodarczej (szczególnie pieniężnej i kursowej) - możliwość zarządzania ryzykiem i dokonywania spekulacji

5 4 2. Kurs walutowy Waluty notowane są na rynku w parach – pierwszą walutę w parze nazywamy walutą bazową, a drugą walutą kwotowaną. Przykładowo w parze walutowej EUR/USD: euro jest walutą bazową, natomiast dolar walutą kwotowaną. Kurs EUR/PLN równy 4,00 oznacza, że za 1 EUR trzeba zapłacić 4 PLN, zgodnie z poniższą formułą: Instrumenty finansowe kwotowane są według cen bid (oferta kupna waluty bazowej) oraz cen ask (oferta sprzedaży waluty bazowej). SPREAD to różnica między obydwoma cenami. W praktyce często operuje się ceną średnią zleceń bid i ask. Przykładowo dla kursu EUR/PLN zlecenia mogą być określone na poziomie 3,9135/3,9185 (bid/ask), co oznacza, że SPREAD wynosi 0,0050. Kupujący EUR (oferta bid) chce uzyskać niższą cenę, sprzedający (oferta ask) – wyższą

6 5 Kurs walutowy a)Jeśli dany jest nominał inwestycji w walucie bazowej, wówczas przeliczenia na walutę kwotowaną dokonujemy poprzez formułę (dla USD/PLN = 2,9200): nominał * kurs, czyli 100 000 (USD) * 2,9200 = 292 000 (PLN) b)Jeśli dany jest nominał inwestycji w walucie kwotowanej, wówczas przeliczenia na walutę bazową dokonujemy poprzez formułę (dla PLN/USD = 0,3425): nominał / kurs, czyli 100 000 (USD) / 0,3425 = 292 000 (PLN) Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku pierwotnym dwie emisje obligacji denominowanych w EUR i USD. Wartość tych emisji wyniosła 1,4 mld USD i 750 mln EUR. Ile środków w przeliczeniu na PLN pozyskał resort finansów dzięki obu emisjom? Zakładamy, że kurs PLN/EUR = 0,2551 i PLN/USD = 0,3300. dla EUR 0,75 / 0,2551 = 2,94 mld PLN dla USD 1,4 / 0,3300 = 4,24 mld PLN RAZEM = 2,94 + 4,24 = 7,18 mld PLN

7 6 3. Podstawowe transakcje walutowe 1.Transakcje spot (natychmiastowe lub kasowe) 2.Transakcje terminowe: warunkowe: opcje (waniliowe lub egzotyczne) warunkowe: opcje (waniliowe lub egzotyczne) bezwarunkowe: forward/futures, FX Swap, Currency Interest Rate Swap (CIRS) bezwarunkowe: forward/futures, FX Swap, Currency Interest Rate Swap (CIRS)

8 7 4. Rodzaje kursów walutowych Rynek walutowy jest niejednolity, istnieją różne reżimy walutowe: dwuwalutowy dwuwalutowy nieodwołalne kursy w stosunku do waluty (np. EUR) nieodwołalne kursy w stosunku do waluty (np. EUR) kurs sztywny kurs sztywny stały kurs walutowy w stosunki do danej waluty stały kurs walutowy w stosunki do danej waluty stały kurs walutowy w stosunki do koszyka walut stały kurs walutowy w stosunki do koszyka walut stały kurs walutowy o określonych przedziałach wahań stały kurs walutowy o określonych przedziałach wahań kurs zmienny oparty na parytetach pełzających kurs zmienny oparty na parytetach pełzających kurs centralny uwzględniający ruchome pasmo wahań kurs centralny uwzględniający ruchome pasmo wahań kurs płynny administrowany kurs płynny administrowany kurs płynny niezależny kurs płynny niezależny Przejście na kurs płynny wymagało w przypadku większości państw stosunkowo długiego okresu dostosowawczego. Przejście na kurs płynny wymagało w przypadku większości państw stosunkowo długiego okresu dostosowawczego.

9 8 5. Polskie regulacje obrotu dewizowego - 1939 do lat 80-tych – rynek walutowy nie istnieje (czarny rynek) - od 1989 – stały kurs walutowy, rozwój rynku kantorowego, czyli wprowadzenie wymienialności wewnętrznej (początkowo banki musiały waluty sprzedawać NBP, z czasem dopiero przepisy liberalizowano). - 1991 – wprowadzenie kursu stałego realnego (w praktyce dewaluacja pełzająca), zezwolenie bankom na stosowanie kursów różniących się od kursu oficjalnego o ±2%, wprowadzenie transakcji terminowych. Początek rynku walutowego. - 1995 do 2000 – rozwój rynku i integracja z międzynarodowymi strukturami, dalsza liberalizacja obrotu walutowego, zniesienie obowiązku odsprzedaży walut w NBP, wzrost rezerw walutowych. W 1995 r. doszło do częściowego upłynnienia PLN (±7%). Korytarz był systematycznie rozszerzany: w 1998 r. do ±10% i ±12,5%, a w 1999 r. do ±15%, a jednocześnie zmniejszana stopa pełzania. Wzrosło ryzyko walutowe. Systematycznie ograniczana była rola banku centralnego.

10 9 Polskie regulacje obrotu dewizowego - 2000 – upłynnienie kursu walutowego (od tego momentu kurs był ustalany w oparciu o mechanizmy rynkowe). Złoty najstabilniej zachowuje się wobec euro, a jego siłę odzwierciedla głównie kurs EUR/PLN. - Perspektywa integracji Polski z Unią Gospodarczo-Walutową


Pobierz ppt "Rynek walutowy dr Mirosław Budzicki 2 Struktura wykładu 1.Specyfika rynku walutowego 2.Kurs walutowy 3.Podstawowe transakcje walutowe 4.Rodzaje kursów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google